Сергій Дацюк Філософ

СТАРІ СЮЖЕТИ УКРАЇНИ НА ТЛІ ЇЇ ДЕМОГРАФІЇ

14 листопада 2017, 10:23

Розмови на тему демографії та геноциду уникають навіть тоді, коли мають факти і докази. Надто вже неоднозначною вона є. Водночас цю тему потрібно обговорювати не стільки на рівні фактів, скільки на рівні тих сюжетів, що ведуть до нинішніх демографічних проблем.

Депопуляція в Україні

Головна причина важливості цього питання в тому, що воно є засадничим для України, яка є Фронтирною країною, затиснутою між різними цивілізаціями (католицькою, протестантською, російською православною та ісламською).

Ці цивілізації тиснуть на Україну в усіх сферах, спричиняючи ментальні, економічні, соціальні та політичні розломи, які в свою чергу призводять до зовнішніх воєн, внутрішніх громадянських воєн та революцій – як в сусідніх країнах, так і власне в Україні.

Всі ці процеси періодично підривали позитивну демографію України, але зрештою країна відновлювала демографічне зростання.

Водночас в 1993 році Україна потрапила у "демографічну яму", з якої вибратися не може вже впродовж 24 років. Це найтриваліша в новітній українській історії "демографічна яма". Ні Перша світова війна, ні Революція 1917 та громадянська війна, ні Голодомор-1933, ні Друга світова війна не призводили до таких катастрофічних наслідків.

Україна потрапила в "геополітичну пастку" домагань сусідніх цивілізацій вкупі з надзвичайно низьким рівнем та якістю мотивацій власного правлячого класу, які не дозволяють постати українському середньому класу та відновити найголовніше для української громади в плані демографічного зростання – позитивну перспективу майбутнього.

Цю останню обставину – домінування мотивацій правлячого класу до збагачення, владного самоствердження за рахунок приниження громади та уникнення відповідальності – можна також назвати "мотиваційною пасткою" України. Причому це не просто наслідок глобального суспільства споживання, а пастка правлячого класу, який має приймати рішення щодо ідеології та мотиваційних настанов свого суспільства.

Отже сьогодні в демографічній ситуації в Україні існують негативні такі процеси: 1) відмова від народження дітей; 2) трудова еміграція у більш багату і комфортну Європу; 3) прямий геноцид, а також етноцид та ідентоцид російського імперського режиму; 4) олігархічне здирництво та корупція чиновників, що призводить до падіння рівня життя і, внаслідок цього, підвищеної смертності через хвороби, неналежне медичне обслуговування, погане харчування тощо.

Народжуваність знижується через негативну перспективу та домінування споживацьких цінностей, еміграція зростає через недовіру до власного правлячого класу та через страх перед імперським російським режимом, а геноцид завжди є наслідком геополітичних розривів між цивілізаціями, у які час від часу потрапляє Україна.

Тобто нинішня російсько-українська війна як геноцид українців не є домаганням Росії до України самої по собі – це покарання Росії за геополітичний вибір України.

Нинішнє здирництво щодо українців з боку олігархів та вичавлювання українців за кордон владною економічною політикою не є геноцидом як таким. Це інше явище – примітивність мотивацій збагачення та владарювання породжує приниження українців з боку багатіїв та владоможців, бо вони вважають громадян лохами та бидлом, які неспроможні покарати їх за це. Тобто українців вбиває не так економіка, як приниження.

В статті Лідії Ткаченко, кандидата економічних наук, провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України "Три вершники демографічного апокаліпсиса. Основні тренди в Україні" говориться наступне.

"До 2050 р. чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 млн чол., за прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

При цьому чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді як кількість людей у віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., а їх частка в населенні (рівень старіння) зросте до 33%. Співвідношення вікових контингентів трудоактивного (20-59 років) і пенсійного віку (60 років і старше) зменшиться з нинішніх 2,6 до 2 на початку 2030-х і до 1,5 наприкінці прогнозованого періоду."

Отже, якщо нічого не робити, населення України продовжуватиме вимирати, еміграція продовжить зростати, олігархи продовжуватимуть жиріти, відновлюючи втрачене від війни та кризи, влада продовжуватиме знущатися над громадянами, не створюючи ані позитивної перспективи, ані прийнятного теперішнього життя.

Радикальна постановка питання про стратегії та сюжети

Давайте поставимо питання радикально. Чи можливо якось відвернути негативний прогноз науковців, який вище було приведено?

Радикальна постановка питання означає, що якщо ми хочемо демографічного приросту суспільства, нас не має цікавити ані цілісність країни, ані виживання чи збагачення правлячого класу, ані жертви громадян, якщо вони будуть менші за цей негативний прогноз.

Як нам зупинити демографічне виродження та поновити демографічне зростання? Як нам зупинити економічне падіння та економічну залежність і поновити незалежний багатомірний розвиток? Це дві основні проблеми цивілізаційного підходу.

За великим рахунком Україна сьогодні все ще намагається реалізувати стратегії ХХ століття. Чи готова була Україна відбутися як незалежна країна протягом ХХ століття? Чому проекти Гітлера та Сталіна виявилися потужнішими, хоча теж програли в цивілізаційному плані?

Відповідь одна – всі ці проекти пропонували спрощені цивілізаційні стратегії: розвиток та експансія шляхом простої соціальної структури.

Прихід до влади будь-якої з ідеологій означає лише початок її цивілізаційного випробування. Це цивілізаційне випробування означає необхідність побудувати складний соціальний світ, де будуть капіталісти, робітники, селяни, інтелігенція, щодо яких держава має здійснювати несмертельний і нерепресивний солідарний примус, мета якого – суспільна рівновага та економіко-політичний та соціо-культурний розвиток.

Обидві системи – хоч комуно-соціалістична, хоч націонал-соціалістична – здійснили спрощення соціальної структури. Сталін позбавився аристократів, капіталістів, багатого селянства, духовенства та значної частини інтелігенції (зокрема національних республік). Гітлер позбавився представників різних націй, яких він вважав недолюдьми. Обидва вони побавилися партійного плюралізму та інших демократичних інститутів.

Але мені дуже не подобається таке бачення ХХ століття, коли головними лиходіями виставляються лише Сталін та Гітлер. На них дуже зручно звалити всю провину, щоб не говорити про участь народів центрально-східної Європи у знищенні євреїв чи про знищення поляків українцями.

Давайте змоделюємо альтернативну історію ХХ століття для України.

Припустимо Коновалець спрямував би січових стрільців не на повстання проти Скоропадського, а на його підтримку. Припустимо, Петлюра не воював би проти Скоропадського, а вони разом створили би Директорію. Припустимо Україна змогла б відбитися від більшовиків, не ввійшла б у склад СРСР, і за підтримки Німеччини здобула б незалежність і відвоювала би Галичину чи принаймні Волинь у поляків. Німеччина все одно б програла Першу світову війну. І Друга світова війна все одно була б.

Але що було б тоді в Україні між Першою та Другою світовими війнами?

В Україні тоді були б націонал-соціалістичні організації, які би породили в тому чи іншому вигляді домінування шовінізму. Волинська трагедія сталася б на декілька років раніше. Україна ввійшла би в союз з соціал-націоналістами Німеччини і воювала би проти СРСР. СРСР у війні би не переміг, а Польща, Україна та Білорусь були би окуповані Німеччиною. Британці разом з США змушені були б набагато довше звільняти Європу від націонал-соціалістів і карати колабораціоністів в Польщі, Україні та Білорусі. А якби ядерна зброя з'явилася у Німеччини теж в 1945, так само як і в США, то ми мали невідвойовані у Німеччини окуповані території як фіксовану структуру світу через так зване "ядерне стримування".

В такому світі Україна би звільнялася від німецької окупації так само довго, як і від СРСР – аж до кінця ХХ століття. І не факт, що стан України в тоталітарній Німеччині був би кращий на момент звільнення, ніж в СРСР на момент звільнення. Тоталітарні режими породжують однаковий державний монополізм, руйнують середній клас, знищують інтелектуальні засади країни.

Ми не хочемо знати таку альтернативну історію, бо вона занадто болюча для нас. Але це і є та модель історії, яка побудована на спрощених уявленнях тогочасних націоналістично орієнтованих українців. Націоналізм нам досі здається привабливим тільки тому, що всього цього не сталося.

З іншого боку, анархізм чи отаманщина нам здаються привабливими, тому що ці сюжети нам видаються незавершеними. Так само і сюжет гетьманщини нам здається привабливим, хоч його зараз і немає кому дограти.

Це все старі прості сюжети, прості відповіді, прості стратегії.

Базова проблема України полягає у наступному. Україна як Фронтирна країна має надзвичайно складну геополітичну ситуацію, існувати в якій можливо лише завдяки багаторівневій стратегій та завдяки складній соціальній структурі, завдяки власному розвитку науки і технології та завдяки власній інноваційній культурі. Водночас близькість мислення до землі як найбільш цінного ресурсу постійно зумовлює спрощення – громада постійно намагається обрати прості ідеології, прості стратегії, прості соціальні структури.

Давайте подивимось на відповіді і прості підходи в Україні сьогодні як на проекції її підходів у ХХ столітті.

Широкомасштабна війна з Росією, яка з невеликою імовірністю дозволить відвоювати окуповані території. Але, з найбільшою імовірністю, вона дасть шанс націоналістам встановити спрощену національну структуру суспільства, де домінуватимуть етнічні українці. Безліч російськомовних українців будуть знищені чи деморалізовані. Це призведе до закріплення нинішніх та до появи нових територіальних втрат України, до втрати соціальної енергетики ти відкине країну на багато років назад. Моя оцінка втрат – 100-200 тисяч життів українців.

Війна проти олігархів та корупціонерів, яка одразу ж перетвориться у громадянську війну серед українців. Ця війна з невеликою імовірністю дозволить позбутися наявних олігархів, але нові олігархи знову відродяться через 5-10 років. Ця війна з великою імовірністю дозволить започаткувати розвиток середнього класу, але він буде дуже слабкий економічно, з маловираженою і спрощеною громадянською та політичною позицією. Причому громадянська війна може відбуватися в різних формах -міжрегіональних конфліктів, атентату з боку громади чи репресій з боку влади. Також дуже велика ймовірність розколу України та потрапляння Південно-Східної її частини під протекторат Росії, а Західної та Центральної України під протекторат ЄС. Моя оцінка втрат – 50-100 тисяч життів українців.

Радикальна інтеграція в Європу. Цей процес з невеликою імовірністю дозволить відновити економічний розвиток, але боргові зобов'язання держави, неконкуренність олігархічного бізнесу та слабкість українського середнього класу з великою імовірністю призведе до європейського колоніалізму України з високим рівнем державного патерналізму. Наукова оцінка втрат (дивіться вище) – 5,5 мільйонів українців (це і є, власне, ціна за проект європейської інтеграції України).

Націоналізм як сепарація соціальної структури України без зовнішньої війни та без антиолігархічної громадянської війни. Цей процес з невеликою імовірністю призводить до українізації та розвитку культури, оскільки відкидання однієї культури не означає автоматично покращення іншої, радше навпаки. Цей процес з великою імовірністю призведе до територіального розколу країни, до міжнаціональної ворожнечі та до соціальних втрат. Моя оцінка втрат – еміграція російськомовних українців рахуватиметься на мільйони.

Війна з Росією у довгостроковій перспективі відвертає демографічні втрати лише тоді, коли вона переможна. Антиолігархічна громадянська війна і навіть розкол України не відвертає демографічних втрат. Інтеграція в Європу не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Європи. Націоналізм не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Росії.

Водночас на поставлені прості питання про позитивну демографію є доволі непроста відповідь.

Фронтирна країна не може дозволити собі спрощені стратегії. Політики фронтирної країни не можуть собі дозволити прості мотивації чи спрощену соціальну структуру. Громадяни не можуть дозволити спокусу простими виходами з непростої ситуації – типу атентату, націоналізму чи європейської інтеграції. Війна з Росією має бути набагато складніша, ніж навіть та, яку вона запропонувала Україні як гібридну. На всяку гібридну війну можна відповісти війною цивілізацій.

Україна може відбутися як цивілізація з багаторівневою стратегією-ідеологією, зі складною соціальною структурою, зі складною системою розподілу владних повноважень між центром та місцевою владою, якщо все це не спрощувати.

Ніяка Європа і ніяка Росія нам більше не допоможуть. Ніякі війни без складних стратегій та програм нам нічого не дадуть. Україні потрібно самій вчитися і будувати власну цивілізацію. Для цього варто мати мужність – перед лицем вічності та всієї людності.

Українські олігархи дограють сьогодні передреволюційний 1917 року сюжет (і вони дограються). Українські соціалісти намагаються відновити сюжет СРСР, який хоч і маргіналізований, але все ще комусь цікавий (цей сюжет не буде основним). Українські націоналісти намагаються завершити свій сюжет ХХ століття, кривавий, але позірно героїчний (Боже, збережи нас від такого сюжету знову). Український правлячий клас не знайшов нічого кращого, ніж здати власну постановку чужому режисеру – Європі, але там теж лишилися лише старі сюжети.

Україні не потрібно догравати старі сюжети. В тих старих сюжетах у України немає власного незалежного і позитивного майбутнього. Україні потрібен новий цивілізаційний сюжет, більш складний і цікавий, ніж у оточуючих її цивілізацій. Тобто Україні потрібні більш складніші стратегії, ніж ті, які вона намагалася реалізувати протягом ХХ століття.

Нічого нездійсненного в цьому немає. Складна стратегія всього лише означає, що ми маємо толерувати власних інтелектуалів, створювати та впроваджувати складні (багатовимірні, багаторівневі) економіко-політичні та соціо-культурні теорії. Нам потрібні державні діячі, а не лише політики. Нам потрібні герої перемог, а не герої поразок.

Найоптимальніший вихід для України це нова цивілізація, передмовою до якої має стати Нова Конституція, що побудована, з одного боку, на Суспільній Угоді, де на рівні нових правил передбачається неможливість олігархічного здирництва, монополістичного збагачення, чиновно-корупційного приниження громадян, а, з іншого боку, на соціальних та технологічних інноваціях.

Конституанта – лише перший крок в складному процесі побудови української цивілізації. Але навіть цей перший крок нам зробити дуже важко. Легше сподіватися на прості рішення.

Загрузка...
Коментарі — 261
Елена Величко _ 14.11.2017 17:29
IP: 46.201.31.---
Orest Jj:
А цікаво,що саме "є та працює"?та у контексті того, що я написала. З практики,пояснюю: на відміну від нас,в "них" є такий етап як впровадження та проектування законів теж на належному рівні, й ще й про гроші не забудьте, що прораховані майже до копієчки – от про що й пишу. Написав Закон – покажи належні розрахунки та ВІДПОВІДАЙ.
руслан49 _ 14.11.2017 17:24
IP: 46.201.175.---
Andrey Anonenko:
руслан49:
Далее:
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона,

Ввели амнистию и помилование, хитропопые?
Ти дуже правильно прочитав Мінськ 2. Особливо " в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". І далі там йде після слова "областей" – Украины. Ну і де там "отдельные районы Украины"? А немає їх. Натомість утворилися незалежні ДНР і ЛНР зі своїми судами, армією, прокуратурою і т.д. Щоб почався виконуватися Мінськ 2, ДНР і ЛНР треба для початку демонтувати свою державність і перейти в "отдельные районы".
Orest Jj _ 14.11.2017 17:22
IP: 77.52.32.---
Елена Величко:
...Тобто повинна бути продумана система законів, що ПРАЦЮЄ на всіх, та контролюється, у тому числі втілюється тими, хто ті закони написав та відповідає......

зачем продумывать то, что уже давно существует. И довольно успешно работает. Даже адаптации не нужно – в стране такой же сброд пипла как и в Украине.
Поиск "своего пути" подтверждает "афоризм": славяне – это такая нация, которая придумывает себе разные трудности что бы героически в дальнейшем эти трудности преодолевать.
Кроме того, есть еще одно отличие украинцев от остальных – на их территории родился Леопольд фон Захер-Мазох. Совпадение?
Ua Gall _ 14.11.2017 17:19
IP: 91.200.113.---
окончание;
Балда,а сколько в мире цивилизаций?Около десяти.А остальные где? В п...
Комментирует генерал Шарль де Голль;"Держава,яка не володіє атомною зброєю,коли інші володіють цією зброєю,не володіє власною долею".

Балда,так в какую атомную цивилизацию пытается пристроить нас пан философ? Видать или в русский мир,или в Небесный Иерусалим.Но мы туда не хотим,А он нас и не спрашивает.

ЄДНАЙМОСЯ!!!
Volodymyr Parkhomenko _ 14.11.2017 17:17
IP: 195.162.90.---
Sergey Danilyk:
Ну да. А тоді, коли наші предки народжували по півтора десятки, вони були заможними, мали вілли, автомобілі, їздили на закордонні моря! І мали гроші на університет усім 15! Ага!
Ні, ті люди були значно біднішими, ніж ми тепер. Але дітей народжували. Які, в тому числі, були їхнім пенсійним фондом.
А тепер народ просто ледачий, боїться напнутися, щоб народити дитину. Бо ж соплі, пелюшки... На Туреччину не вистачить...
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 17:12
IP: 35.195.144.---
Олександр Перший:
До речі, Ви праві, націоналісти ніколи не цікавилися економікою, для них було найголовніше це "боротьба". Судячи по їх розвитку, у них боротьба бачилася за свій хутір, за свою землю навколо хати і не далі. А працювали вони так само у поляків, росіян і про промисловості не думали, грамотності не вистачало. Такі знаєте "чисто революціонери – патріоти". У підсумку, розвинена промисловість України під керівництвом Вятровочей, прийшла в занепад. Далі чекаємо обробку земель волами і молотьбу кийками.
Ілля Мазур _ 14.11.2017 17:08
IP: 35.195.144.---
Andrey Kononenko:
Ілля Мазур:
Фу, какая гадость...
Ну, да, клянчить копеечку у МВФ, обещая выполнить все его причудливые условия, – оно конечно приятнее.
Ua Gall _ 14.11.2017 17:07
IP: 91.200.113.---
Не пущают!Заборонена лексика!
пан Дацюк;
Найоптимальнійший вихід для України це нова цивілізація...

пану Дацюку отвечает Голда Меир;
"Мы хотим жить.Но наши соседи хотят нас видеть мёртвыми.Это оставляет слишком мало простраства для компромисса".
Продолжает А.Дугин;"ПОЛИТИКА -это только баланс сил.Сильный может всё,Слабый не может ничего или почти ничего."
Andrey Kononenko _ 14.11.2017 17:02
IP: 188.163.73.---
Ілля Мазур:
уже давно была бы интегрирована в тесный экономический союз с Россией
Фу, какая гадость...
Orest Jj _ 14.11.2017 17:00
IP: 77.52.32.---
мдя. Мрачновато однако.
Как первый шаг предлагаю официально объявить войну США.
Ілля Мазур _ 14.11.2017 16:58
IP: 104.155.29.---
Олександр Перший:
А я и не говорил, что "украинолюбы" (вы совершенно правильно расшифровали, чтоб под этим словом я подразумеваю националистов) имели какое-то отношение к экономике. Они имели отношение к выработке государственной идеологии, в результате чего в ее основу была положена концеция "Гэть вид Москвы". Если бы не этот печальный факт, то Украина уже давно была бы интегрирована в тесный экономический союз с Россией, не потеряв при этом целые отрасли промышленности, такие, например, как упомянутое вами судостроение, имела бы надежные рынки сбыта для своей продукции, низкие цены на энергоносители и, как следствие всего этого, более высокий уровень жизни населения. Ну, а тогда бы и обсуждаемый сегодня вопрос депопуляции украинцев не стоял так остро.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 16:58
IP: 104.155.82.---
Олександр Перший:
Комуністи до нас в Україну не з Росії приїхали, у нас їх було і є більше у всьому СРСР.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 16:52
IP: 35.187.76.---
Чудно читати Дацюка, але що б народжувати дітей, у сім'ї повинна бути хоча б робота, а яка робота нині в Україні, тільки і наші люди рятуються від голоду, що їдуть до Польщі на заробітки або в Росію на будівництво. Тепер просто фізично не може заробітчанин зачати дитину на відстані. І це, до речі, стало в норму після 91 року, коли Україні Росія подарувала незалежність.
Далі найцікавіше!!!
Росія нам залишила саму розвинену промисловість СНД, але скористатися нею ми не змогли. Питання Чому!???
Та тому, що стали говорити більше на мове, а вона не передбачає технічну літературу і літературу в принципі, на їй тільки можна спивать п'яним і це звучить дуже мило!
Олександр Перший _ 14.11.2017 16:46
IP: 188.163.12.---
Ілля Мазур:
украинолюбы помешали.
Веня, тут вы опустились ниже плинтуса в своей ненависти к "украинолюбам" (националистам), которые ни малейшего отношения не имели к экономике Украины и до, и после развала СССР. Сделано все было руками бывших коммунистов. Понятно, что СССР развалился в виду неэффективной экономики. Но, дополнительные проблемы возникли из-за неспособности коммунистов руководить рыночной экономикой и из-за их жадности (за взятку в 1500$ покупатели двигатель на Западе на 300 тыс. дороже его стоимости). Руководство ЧСЗ, избалованное строительством допотопных авианосцев (туалеты для матросов: металлический пол с дырками), не хотело переключаться на более мелкие заказы, на потребности рынка. Порезали корпус авианосца (с подсказки, видимо, подосланных провокаторов) на металл в надежде продать этот металл в 3 раза дороже его рыночной стоимости (не знали цен)...
Националисты тут абсолютно ни при чем.
Ілля Мазур _ 14.11.2017 16:46
IP: 104.155.117.---
бун:
Ілля Мазур:
перестаньте парити мізки. Теж мені українолюб Бімба-Азіров, який заклав фундамент українскої економіки часів незалежності. А любов до України всіх без винятку президентів, це за їх покровительства 140млрд. доларів пішло в офшор.
1.Н. Азаров "заклав фундамент українскої економіки часів незалежності " – это сильно сказано.
2.Даже если бы все украинские премьер-министры были экономическими гениями, а президенты бессребренниками, то и в этом случае им бы не удалось спасти экономику Украину от деградации, находясь в рамках иррациональной идеи "Прочь от Москвы", навязанной "украинолюбами" украинскому обществу.
Ant Scribouillard Fantomyk _ 14.11.2017 16:29
IP: 31.41.70.---
Я думаю, читачі "Української правди" були би вдячні за можливість простим кліком оцінювати кожну публікацію. Тому звертаюсь до колективу видання з таким проханням.
бун _ 14.11.2017 16:25
IP: 77.123.162.---
Ілля Мазур:
"Оккупанты-украинофобы" оставили после себя Украину в границах 1954-го года с развитой экономикой и 52-мя млн. населения. Что сделали с этим наследием "украинолюбы", в чьи руки всё это счастье упало? За какие-то жалкие (в масштабах истории) 26 лет они залюбили неньку до дакой степени, что она уменьшилась в границах, ее экономика превратилась в руины, а из 52-х млн. населения осталось не более 40-ка.
Так может не в ту сторону смотрит Дацюк, которому спасение Украины видится в какой-то мути, наподобие принятия новой Конституции, построенной на "Суспільній Угоді та соціальних та технологічних інноваціях"?
Может пора, наконец, посмотреть в корень проблемы и понять, что спасение Украины – это очищение ее от "украинолюбов"?
перестаньте парити мізки. Теж мені українолюб Бімба-Азіров, який заклав фундамент українскої економіки часів незалежності. А любов до України всіх без винятку президентів, це за їх покровительства 140млрд. доларів пішло в офшор.
бун _ 14.11.2017 16:25
IP: 77.123.162.---
Ілля Мазур:
"Оккупанты-украинофобы" оставили после себя Украину в границах 1954-го года с развитой экономикой и 52-мя млн. населения. Что сделали с этим наследием "украинолюбы", в чьи руки всё это счастье упало? За какие-то жалкие (в масштабах истории) 26 лет они залюбили неньку до дакой степени, что она уменьшилась в границах, ее экономика превратилась в руины, а из 52-х млн. населения осталось не более 40-ка.
Так может не в ту сторону смотрит Дацюк, которому спасение Украины видится в какой-то мути, наподобие принятия новой Конституции, построенной на "Суспільній Угоді та соціальних та технологічних інноваціях"?
Может пора, наконец, посмотреть в корень проблемы и понять, что спасение Украины – это очищение ее от "украинолюбов"?
перестаньте парити мізки. Теж мені українолюб Бімба-Азіров, який заклав фундамент українскої економіки часів незалежності. А любов до України всіх без винятку президентів, це за їх покровительства 140млрд. доларів пішло в офшор.
Logic2009 _ 14.11.2017 16:21
IP: 91.196.177.---
Ілля Мазур:
Уролог, а куда Борис Беккер делся?
"Без обиняков: дранг нах вест"?
"Развитая экономика" была у вас в Николаеве,
а в провинции гвоздь купить было проблемой.
Молчу уже о холодильнике.
Микросхему нормальную даже сейчас в Вашей
любимой ЭРЕФИИ создать неспособны.
.
Ілля Мазур _ 14.11.2017 16:16
IP: 104.155.29.---
Любомир Черняховский:
Ілля Мазур:
Що в вашому розумінні "развитая экономика"? Порожні полиці й сплошний дефіцит?
Щодо зменшення кордонів – то правді толерантність до москвинів тепер обернулась війною.
Развитая экономика – это авиазавод "Антонов", три кораблестроительных завода Николаева, "Южмаш", четыре АЭС, бессчетное число ГЭС, ТЭС и ТЭЦ, лучшее сельское хозяйство СССР, шахты, машиностроительные заводы, ГОКи, мощный ВПК, порты, дороги, курорты, вузы, НИИ и т.д. и т.п.
Пустые полки и дефицит были следствием неэффективного функционирования всего этого при социализме. Что помешало независимой Украине, вставшей на капиталистический путь развития, на полную мощность использовать весь этот гигантский экономический потенциал, доставшийся ей от СССР?
Ответ я уже дал постом ниже: украинолюбы помешали.
Любомир Черняховский _ 14.11.2017 16:06
IP: 95.134.252.---
Sergey Danilyk:
Московія і христиняство.
Це "почище" ніж гієна-вегетаріанець...))))
Любомир Черняховский _ 14.11.2017 16:02
IP: 95.134.252.---
Sergey Danilyk:
Sergey Danilyk:
Народжуваність населення України стало знижуватися з 91 року, як бачимо, без росіян і баби українські перестали народжувати, а як народ перейшов на місцеві продукти харчування, то населення стало ними труїтися.
Закусували б ти...
Любомир Черняховский _ 14.11.2017 16:01
IP: 95.134.252.---
Ілля Мазур:
Що в вашому розумінні "развитая экономика"? Порожні полиці й сплошний дефіцит?
Щодо зменшення кордонів – то правді толерантність до москвинів тепер обернулась війною.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 15:59
IP: 104.155.29.---
Народжуваність населення України стало знижуватися з 91 року, як бачимо, без росіян і баби українські перестали народжувати, а як народ перейшов на місцеві продукти харчування, то населення стало ними труїтися.
_ABM_ _ 14.11.2017 15:59
IP: 35.195.121.---
Sergey Danilyk:
...
Може все таки краще дивитися на Росію, як хранительку християнських сімейних цінностей, ніж на Європу, прославляє госятину і нетрадиційні сім'ї стремено членами.
Набери в пошуку "геи Воронежа", "геи Москвы" і дивись на свої "цінності"...
Уряд реформ301 Україна та Європа903 тітушки10 Корупція1083 Aтака Путіна1109
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter