Сергій Дацюк Філософ

СТАРІ СЮЖЕТИ УКРАЇНИ НА ТЛІ ЇЇ ДЕМОГРАФІЇ

14 листопада 2017, 10:23

Розмови на тему демографії та геноциду уникають навіть тоді, коли мають факти і докази. Надто вже неоднозначною вона є. Водночас цю тему потрібно обговорювати не стільки на рівні фактів, скільки на рівні тих сюжетів, що ведуть до нинішніх демографічних проблем.

Депопуляція в Україні

Головна причина важливості цього питання в тому, що воно є засадничим для України, яка є Фронтирною країною, затиснутою між різними цивілізаціями (католицькою, протестантською, російською православною та ісламською).

Ці цивілізації тиснуть на Україну в усіх сферах, спричиняючи ментальні, економічні, соціальні та політичні розломи, які в свою чергу призводять до зовнішніх воєн, внутрішніх громадянських воєн та революцій – як в сусідніх країнах, так і власне в Україні.

Всі ці процеси періодично підривали позитивну демографію України, але зрештою країна відновлювала демографічне зростання.

Водночас в 1993 році Україна потрапила у "демографічну яму", з якої вибратися не може вже впродовж 24 років. Це найтриваліша в новітній українській історії "демографічна яма". Ні Перша світова війна, ні Революція 1917 та громадянська війна, ні Голодомор-1933, ні Друга світова війна не призводили до таких катастрофічних наслідків.

Україна потрапила в "геополітичну пастку" домагань сусідніх цивілізацій вкупі з надзвичайно низьким рівнем та якістю мотивацій власного правлячого класу, які не дозволяють постати українському середньому класу та відновити найголовніше для української громади в плані демографічного зростання – позитивну перспективу майбутнього.

Цю останню обставину – домінування мотивацій правлячого класу до збагачення, владного самоствердження за рахунок приниження громади та уникнення відповідальності – можна також назвати "мотиваційною пасткою" України. Причому це не просто наслідок глобального суспільства споживання, а пастка правлячого класу, який має приймати рішення щодо ідеології та мотиваційних настанов свого суспільства.

Отже сьогодні в демографічній ситуації в Україні існують негативні такі процеси: 1) відмова від народження дітей; 2) трудова еміграція у більш багату і комфортну Європу; 3) прямий геноцид, а також етноцид та ідентоцид російського імперського режиму; 4) олігархічне здирництво та корупція чиновників, що призводить до падіння рівня життя і, внаслідок цього, підвищеної смертності через хвороби, неналежне медичне обслуговування, погане харчування тощо.

Народжуваність знижується через негативну перспективу та домінування споживацьких цінностей, еміграція зростає через недовіру до власного правлячого класу та через страх перед імперським російським режимом, а геноцид завжди є наслідком геополітичних розривів між цивілізаціями, у які час від часу потрапляє Україна.

Тобто нинішня російсько-українська війна як геноцид українців не є домаганням Росії до України самої по собі – це покарання Росії за геополітичний вибір України.

Нинішнє здирництво щодо українців з боку олігархів та вичавлювання українців за кордон владною економічною політикою не є геноцидом як таким. Це інше явище – примітивність мотивацій збагачення та владарювання породжує приниження українців з боку багатіїв та владоможців, бо вони вважають громадян лохами та бидлом, які неспроможні покарати їх за це. Тобто українців вбиває не так економіка, як приниження.

В статті Лідії Ткаченко, кандидата економічних наук, провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України "Три вершники демографічного апокаліпсиса. Основні тренди в Україні" говориться наступне.

"До 2050 р. чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 млн чол., за прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

При цьому чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді як кількість людей у віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., а їх частка в населенні (рівень старіння) зросте до 33%. Співвідношення вікових контингентів трудоактивного (20-59 років) і пенсійного віку (60 років і старше) зменшиться з нинішніх 2,6 до 2 на початку 2030-х і до 1,5 наприкінці прогнозованого періоду."

Отже, якщо нічого не робити, населення України продовжуватиме вимирати, еміграція продовжить зростати, олігархи продовжуватимуть жиріти, відновлюючи втрачене від війни та кризи, влада продовжуватиме знущатися над громадянами, не створюючи ані позитивної перспективи, ані прийнятного теперішнього життя.

Радикальна постановка питання про стратегії та сюжети

Давайте поставимо питання радикально. Чи можливо якось відвернути негативний прогноз науковців, який вище було приведено?

Радикальна постановка питання означає, що якщо ми хочемо демографічного приросту суспільства, нас не має цікавити ані цілісність країни, ані виживання чи збагачення правлячого класу, ані жертви громадян, якщо вони будуть менші за цей негативний прогноз.

Як нам зупинити демографічне виродження та поновити демографічне зростання? Як нам зупинити економічне падіння та економічну залежність і поновити незалежний багатомірний розвиток? Це дві основні проблеми цивілізаційного підходу.

За великим рахунком Україна сьогодні все ще намагається реалізувати стратегії ХХ століття. Чи готова була Україна відбутися як незалежна країна протягом ХХ століття? Чому проекти Гітлера та Сталіна виявилися потужнішими, хоча теж програли в цивілізаційному плані?

Відповідь одна – всі ці проекти пропонували спрощені цивілізаційні стратегії: розвиток та експансія шляхом простої соціальної структури.

Прихід до влади будь-якої з ідеологій означає лише початок її цивілізаційного випробування. Це цивілізаційне випробування означає необхідність побудувати складний соціальний світ, де будуть капіталісти, робітники, селяни, інтелігенція, щодо яких держава має здійснювати несмертельний і нерепресивний солідарний примус, мета якого – суспільна рівновага та економіко-політичний та соціо-культурний розвиток.

Обидві системи – хоч комуно-соціалістична, хоч націонал-соціалістична – здійснили спрощення соціальної структури. Сталін позбавився аристократів, капіталістів, багатого селянства, духовенства та значної частини інтелігенції (зокрема національних республік). Гітлер позбавився представників різних націй, яких він вважав недолюдьми. Обидва вони побавилися партійного плюралізму та інших демократичних інститутів.

Але мені дуже не подобається таке бачення ХХ століття, коли головними лиходіями виставляються лише Сталін та Гітлер. На них дуже зручно звалити всю провину, щоб не говорити про участь народів центрально-східної Європи у знищенні євреїв чи про знищення поляків українцями.

Давайте змоделюємо альтернативну історію ХХ століття для України.

Припустимо Коновалець спрямував би січових стрільців не на повстання проти Скоропадського, а на його підтримку. Припустимо, Петлюра не воював би проти Скоропадського, а вони разом створили би Директорію. Припустимо Україна змогла б відбитися від більшовиків, не ввійшла б у склад СРСР, і за підтримки Німеччини здобула б незалежність і відвоювала би Галичину чи принаймні Волинь у поляків. Німеччина все одно б програла Першу світову війну. І Друга світова війна все одно була б.

Але що було б тоді в Україні між Першою та Другою світовими війнами?

В Україні тоді були б націонал-соціалістичні організації, які би породили в тому чи іншому вигляді домінування шовінізму. Волинська трагедія сталася б на декілька років раніше. Україна ввійшла би в союз з соціал-націоналістами Німеччини і воювала би проти СРСР. СРСР у війні би не переміг, а Польща, Україна та Білорусь були би окуповані Німеччиною. Британці разом з США змушені були б набагато довше звільняти Європу від націонал-соціалістів і карати колабораціоністів в Польщі, Україні та Білорусі. А якби ядерна зброя з'явилася у Німеччини теж в 1945, так само як і в США, то ми мали невідвойовані у Німеччини окуповані території як фіксовану структуру світу через так зване "ядерне стримування".

В такому світі Україна би звільнялася від німецької окупації так само довго, як і від СРСР – аж до кінця ХХ століття. І не факт, що стан України в тоталітарній Німеччині був би кращий на момент звільнення, ніж в СРСР на момент звільнення. Тоталітарні режими породжують однаковий державний монополізм, руйнують середній клас, знищують інтелектуальні засади країни.

Ми не хочемо знати таку альтернативну історію, бо вона занадто болюча для нас. Але це і є та модель історії, яка побудована на спрощених уявленнях тогочасних націоналістично орієнтованих українців. Націоналізм нам досі здається привабливим тільки тому, що всього цього не сталося.

З іншого боку, анархізм чи отаманщина нам здаються привабливими, тому що ці сюжети нам видаються незавершеними. Так само і сюжет гетьманщини нам здається привабливим, хоч його зараз і немає кому дограти.

Це все старі прості сюжети, прості відповіді, прості стратегії.

Базова проблема України полягає у наступному. Україна як Фронтирна країна має надзвичайно складну геополітичну ситуацію, існувати в якій можливо лише завдяки багаторівневій стратегій та завдяки складній соціальній структурі, завдяки власному розвитку науки і технології та завдяки власній інноваційній культурі. Водночас близькість мислення до землі як найбільш цінного ресурсу постійно зумовлює спрощення – громада постійно намагається обрати прості ідеології, прості стратегії, прості соціальні структури.

Давайте подивимось на відповіді і прості підходи в Україні сьогодні як на проекції її підходів у ХХ столітті.

Широкомасштабна війна з Росією, яка з невеликою імовірністю дозволить відвоювати окуповані території. Але, з найбільшою імовірністю, вона дасть шанс націоналістам встановити спрощену національну структуру суспільства, де домінуватимуть етнічні українці. Безліч російськомовних українців будуть знищені чи деморалізовані. Це призведе до закріплення нинішніх та до появи нових територіальних втрат України, до втрати соціальної енергетики ти відкине країну на багато років назад. Моя оцінка втрат – 100-200 тисяч життів українців.

Війна проти олігархів та корупціонерів, яка одразу ж перетвориться у громадянську війну серед українців. Ця війна з невеликою імовірністю дозволить позбутися наявних олігархів, але нові олігархи знову відродяться через 5-10 років. Ця війна з великою імовірністю дозволить започаткувати розвиток середнього класу, але він буде дуже слабкий економічно, з маловираженою і спрощеною громадянською та політичною позицією. Причому громадянська війна може відбуватися в різних формах -міжрегіональних конфліктів, атентату з боку громади чи репресій з боку влади. Також дуже велика ймовірність розколу України та потрапляння Південно-Східної її частини під протекторат Росії, а Західної та Центральної України під протекторат ЄС. Моя оцінка втрат – 50-100 тисяч життів українців.

Радикальна інтеграція в Європу. Цей процес з невеликою імовірністю дозволить відновити економічний розвиток, але боргові зобов'язання держави, неконкуренність олігархічного бізнесу та слабкість українського середнього класу з великою імовірністю призведе до європейського колоніалізму України з високим рівнем державного патерналізму. Наукова оцінка втрат (дивіться вище) – 5,5 мільйонів українців (це і є, власне, ціна за проект європейської інтеграції України).

Націоналізм як сепарація соціальної структури України без зовнішньої війни та без антиолігархічної громадянської війни. Цей процес з невеликою імовірністю призводить до українізації та розвитку культури, оскільки відкидання однієї культури не означає автоматично покращення іншої, радше навпаки. Цей процес з великою імовірністю призведе до територіального розколу країни, до міжнаціональної ворожнечі та до соціальних втрат. Моя оцінка втрат – еміграція російськомовних українців рахуватиметься на мільйони.

Війна з Росією у довгостроковій перспективі відвертає демографічні втрати лише тоді, коли вона переможна. Антиолігархічна громадянська війна і навіть розкол України не відвертає демографічних втрат. Інтеграція в Європу не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Європи. Націоналізм не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Росії.

Водночас на поставлені прості питання про позитивну демографію є доволі непроста відповідь.

Фронтирна країна не може дозволити собі спрощені стратегії. Політики фронтирної країни не можуть собі дозволити прості мотивації чи спрощену соціальну структуру. Громадяни не можуть дозволити спокусу простими виходами з непростої ситуації – типу атентату, націоналізму чи європейської інтеграції. Війна з Росією має бути набагато складніша, ніж навіть та, яку вона запропонувала Україні як гібридну. На всяку гібридну війну можна відповісти війною цивілізацій.

Україна може відбутися як цивілізація з багаторівневою стратегією-ідеологією, зі складною соціальною структурою, зі складною системою розподілу владних повноважень між центром та місцевою владою, якщо все це не спрощувати.

Ніяка Європа і ніяка Росія нам більше не допоможуть. Ніякі війни без складних стратегій та програм нам нічого не дадуть. Україні потрібно самій вчитися і будувати власну цивілізацію. Для цього варто мати мужність – перед лицем вічності та всієї людності.

Українські олігархи дограють сьогодні передреволюційний 1917 року сюжет (і вони дограються). Українські соціалісти намагаються відновити сюжет СРСР, який хоч і маргіналізований, але все ще комусь цікавий (цей сюжет не буде основним). Українські націоналісти намагаються завершити свій сюжет ХХ століття, кривавий, але позірно героїчний (Боже, збережи нас від такого сюжету знову). Український правлячий клас не знайшов нічого кращого, ніж здати власну постановку чужому режисеру – Європі, але там теж лишилися лише старі сюжети.

Україні не потрібно догравати старі сюжети. В тих старих сюжетах у України немає власного незалежного і позитивного майбутнього. Україні потрібен новий цивілізаційний сюжет, більш складний і цікавий, ніж у оточуючих її цивілізацій. Тобто Україні потрібні більш складніші стратегії, ніж ті, які вона намагалася реалізувати протягом ХХ століття.

Нічого нездійсненного в цьому немає. Складна стратегія всього лише означає, що ми маємо толерувати власних інтелектуалів, створювати та впроваджувати складні (багатовимірні, багаторівневі) економіко-політичні та соціо-культурні теорії. Нам потрібні державні діячі, а не лише політики. Нам потрібні герої перемог, а не герої поразок.

Найоптимальніший вихід для України це нова цивілізація, передмовою до якої має стати Нова Конституція, що побудована, з одного боку, на Суспільній Угоді, де на рівні нових правил передбачається неможливість олігархічного здирництва, монополістичного збагачення, чиновно-корупційного приниження громадян, а, з іншого боку, на соціальних та технологічних інноваціях.

Конституанта – лише перший крок в складному процесі побудови української цивілізації. Але навіть цей перший крок нам зробити дуже важко. Легше сподіватися на прості рішення.

Загрузка...
Коментарі — 261
_ABM_ _ 14.11.2017 19:28
IP: 77.123.8.---
Sergey Danilyk:
_ABM_:
Andrey Anonenko:
-...не желаете свои территории не берите...
- Сначала Россия заберет своих боевиков и оружие, затем реперации (Запердоленко, готов платить за дурость Пукина?), а там посмотрим что к чему...
- Ви вже четвертий рік, день у день, пишіть...фантазій...
Так, Запердоленко, продовжимо вчити українську мову.
Запердоленко, яке ж ти безмозгле!... Весь світ щоденно, день в день дивується дурноватій державі ПаРаші. Ти вже заплатив і будеш далі платити! Які фантазії, якщо рубль в 2 рази впав у ціні.
А на рахунок фантазій, так була і "руськая вЄсна", "новоросія", Київ за 2 дня, а Львів за тиждень...
Ілля Мазур _ 14.11.2017 19:24
IP: 104.155.117.---
бун:
Ілля Мазур:
Це мені допоможе вирішити чи варто вам взагалі відповідати.
Отвечайте на то, ЧТО написано, не обращая внимания на то, КТО написал, и не будет у вас терзаний по поводу отвечать/не отвечать.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 19:19
IP: 35.195.91.---
Після гей парадів у Києві, народжуваність в країні впала вдвічі, а число хворих на СНІД, навпаки збільшилася вдвічі – ось і європейські цінності. Правильним шляхом йдемо, товариші!
бун _ 14.11.2017 19:13
IP: 77.123.162.---
Ілля Мазур:
бун:
Ілля Мазур:
А яка у вас освіта?
А вы почему этим интересуетесь? Это вам как-то поможет ответить на написанное мной?
Це мені допоможе вирішити чи варто вам взагалі відповідати.
_ABM_ _ 14.11.2017 19:10
IP: 77.123.8.---
Sergey Danilyk:
Олександр Перший:
Коду прийшов Яценюк, то...
ЗаКОДированный, ты готов платить реперации за авантюру Пукина?
Ілля Мазур _ 14.11.2017 19:09
IP: 35.195.250.---
бун:
Ілля Мазур:
А яка у вас освіта?
А вы почему этим интересуетесь? Это вам как-то поможет ответить на написанное мной?
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 19:09
IP: 35.189.212.---
_ABM_:
Andrey Anonenko:
...
не желаете свои территории не берите...
Сначала Россия заберет своих боевиков и оружие, затем реперации (Запердоленко, готов платить за дурость Пукина?), а там посмотрим что к чему...
Ви вже четвертий рік, день у день, пишіть свої сценарії громадянської війни в Україні, не пора б вам випустити збірку своїх фантазій, можна разом з Сидором, на гречку вам двом вистачить – ось і перезимуете
Ілля Мазур _ 14.11.2017 19:08
IP: 35.195.59.---
Любомир Черняховский:
Ілля Мазур:
Всі АЕС, ТЕС, ТЕЦ – працюють, "Антонов" і "Південмаш" – також. Про сільгосп – й годі задувати.
То що втрачено?
Да, всё просто замечательно: и ТЭЦ работают, и "Антонов", и "Южмаш".
Вот только по величине ВВП Украина до сих пор (за 26 лет!) так и не вышла на уровень 1990 года (единственная из стран бывшего СССР, кстати).
Ілля Мазур _ 14.11.2017 19:03
IP: 35.195.250.---
Олександр Перший:
1.Неужели вы считаете украинских националистов, суть которых есть русофобия, настолько глупыми, чтобы они не понимали очевидного: для того, чтобы навсегда побить горшки с ненавистной Россией нужно разорвать научно-промышленную пуповину, традиционно связывавшую с ней Украину и вынуждавшую любые украинские власти, даже настроенные по отношению к России негативно, тем не менее, продолжать с ней сотрудничать.
2."Гэть вид Москвы" в проекции на экономику – это же вам не бутылку с "Львовским светлым" открыть, это процесс, растянутый во времени. Ведь до 2014-го даже "украинолюбам" приходилось иметь в виду, что лавинообразное прекращение экономических связей с Россией может вызвать коллапс экономики и спровоцировать социальный взрыв. И только после РГ этого можно было уже не опасаться – теперь за требование сохранения экономического сотрудничества с Россией требующим легко можно пришить симпатии к оккупанту со всеми вытекающими.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 19:01
IP: 35.195.70.---
Олександр Перший:
Коду прийшов Яценюк, то практично кожне його засідання починалося з наказу розірвати всі зв'язки з Росією, але потім, коли народ позбувся роботи і став їхати в Польщу і Росію на заробітки, підконтрольні майданівцям ЗМІ, розповсюджували новини, що це Росія вирішила розірвати зв'язки з українськими підприємствами. Але чому то вуглинку, транспорт та продукти харчування, все ж продовжуємо закуповувати в Росії, але сама Росія практично відмовилася від України і при тому дуже успішно. Знову ми в дупі.
_ABM_ _ 14.11.2017 18:53
IP: 77.123.8.---
Andrey Anonenko:
...
не желаете свои территории не берите...
Сначала Россия заберет своих боевиков и оружие, затем реперации (Запердоленко, готов платить за дурость Пукина?), а там посмотрим что к чему...
бун _ 14.11.2017 18:27
IP: 77.123.162.---
Sergey Danilyk:
Олександр Перший:
До речі, Ви праві, націоналісти ніколи не цікавилися економікою, для них було найголовніше це "боротьба". Судячи по їх розвитку, у них боротьба бачилася за свій хутір, за свою землю навколо хати і не далі. А працювали вони так само у поляків, росіян і про промисловості не думали, грамотності не вистачало. Такі знаєте "чисто революціонери – патріоти". У підсумку, розвинена промисловість України під керівництвом Вятровочей, прийшла в занепад. Далі чекаємо обробку земель волами і молотьбу кийками.
Ще раз запитую, кого ви з діячів при владі з 1991р. називаєте націоналістами? Назвіть хоч одного. Брехуни чортові.
бун _ 14.11.2017 18:22
IP: 77.123.162.---
Ілля Мазур:
бун:
Ілля Мазур:
перестаньте парити мізки. Теж мені українолюб Бімба-Азіров, який заклав фундамент українскої економіки часів незалежності. А любов до України всіх без винятку президентів, це за їх покровительства 140млрд. доларів пішло в офшор.
1.Н. Азаров "заклав фундамент українскої економіки часів незалежності " – это сильно сказано.
2.Даже если бы все украинские премьер-министры были экономическими гениями, а президенты бессребренниками, то и в этом случае им бы не удалось спасти экономику Украину от деградации, находясь в рамках иррациональной идеи "Прочь от Москвы", навязанной "украинолюбами" украинскому обществу.
Если бы во рту росли грибы. А яка у вас освіта?
руслан49 _ 14.11.2017 18:19
IP: 46.201.175.---
Andrey Anonenko:

вообще это в твоей стране гражданская война, поэтому я тебя убеждать не буду.
растягивай удовольствие.
І яка "гражданская война"? Україна зараз воює з ДНР і ЛНР, яким допомагає Росія, і які вважають себе незалежними державами. І живуть там, як вони говорять, не громадяни України, а "новоросы".
Orest Jj _ 14.11.2017 18:15
IP: 77.52.32.---
Andrey Anonenko:
....Минобороны России обвинило США в помощи террористам ИГИЛ, опубликовав как доказательство снимки из компьютерной игры и видео ударов армейской авиации Ирака.
Так, на своей странице в Facebook, в МО РФ заявили, что американские военные якобы отказались бомбить отступающую из сирийского Абу-Кемаля колонну боевиков.
Кроме того, американцы якобы помешали российским военным нанести удары по этой колонне с воздуха.
При этом Минобороны РФ опубликовало у себя в социальных сетях "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ", которыми оказались скриншоты из игры AC-130 Gunship Simulator. youtu.be/clL9yZSbcE0
Помимо этого, другое видео Минобороны РФ взято из видео ударов армейской авиации Ирака по колонне боевиков ИГИЛ в районе Фаллуджи в июне 2016 года.youtu.be/ciYa4yPUBTw

Пы.Сы.От вы, Взадов, фуфлогоны однако
руслан49 _ 14.11.2017 18:10
IP: 46.201.175.---
Andrey Anonenko:
руслан49:
Andrey Anonenko:
руслан49:
вот ты и есть хитрожо/пый, а называл так других.
не желаете свои территории не берите, только не надо тупоумных придирок по примеру руководства Украины.
Нічого собі "придирки". Вже немає об'єкта про якого писали в Мінськ 2. Немає "отдельных районов Украины", а натомість є ДНР і ЛНР, а ви дурні-українці виконуйте договір.
ДНР и ЛНР провозглашены в 2014г., а минск-2 подписал Порошенко в 2015г.
но ты хитрож/опый хох/ол и сейчас найдешь еще кучу причин.
вообще это в твоей стране гражданская война, поэтому я тебя убеждать не буду.
растягивай удовольствие.
Значить у 2015 році у Мінську апріорі вважали, що ДНР і ЛНР не буде, а будуть "отдельные районы Украины". І ти хочеш хитрож"опий кацап, щоб Україна виконувала договір, де написано одне, а в дійсності їй підсовують зовсім інше? Думають кацапи – "Авось проглотят".
Robert Bruce _ 14.11.2017 18:08
IP: 35.195.91.---
Утопія...
Республіка _ 14.11.2017 18:05
IP: 35.195.121.---
"...ми маємо толерувати власних інтелектуалів, створювати та впроваджувати складні (багатовимірні, багаторівневі) економіко-політичні та соціо-культурні теорії" – в українців ВРАЖЕНА душа (НЕ розум), яку належить дієво ЛІКУВАТИ, тому усе, що пан філософ тут пропонує, – це мрії "для палати психіатричної лікарні". Прошу автора статті не ображатися на таке "спрощення".
Республіка _ 14.11.2017 18:03
IP: 35.195.59.---
"...призводять до зовнішніх воєн, внутрішніх громадянських воєн та революцій – як в сусідніх країнах, так і власне в Україні" – впродовж останніх 26 років, в Україні НЕ було усього вищепереліченого, бо саме: українські+російські олігархи СПІЛЬНО грабують Україну+Росію, маскуючи цей грабіж отим усім, що реально ПРОЛИВАЄ кров нащадків СРСР. Чомусь пан філософ "закриває очі" на очевидне. За 26 останніх років життя в Україні ОБВАЛИЛОСЯ до "вбивчого" рівня, на якому проблеми з ПРАВДОЛЮБЦЯМИ українська мерзота вирішує їх банальними ВБИВСТВАМИ: Павло Шеремет, Олександр Ніконоров, Олексій Курінний, Олександр Маслак, Володимир Карагяур, Сергій Попов та БАГАТО інших ПОРЯДНИХ людей. БЕЗДУХОВНІСТЬ українського суспільства – ВРАЖАЄ!
Любомир Черняховский _ 14.11.2017 17:57
IP: 95.134.252.---
Ілля Мазур:
Всі АЕС, ТЕС, ТЕЦ – працюють, "Антонов" і "Південмаш" – також. Про сільгосп – й годі задувати.
То що втрачено?
Олександр Перший _ 14.11.2017 17:54
IP: 188.163.12.---
Ілля Мазур:
Они имели отношение к выработке государственной идеологии... "Гэть вид Москвы"...
Это ошибочная точка зрения. Никто с 1991 года не требовал разрывать связи с РФ. Неужели вы верите, что Масол (премьер-министр) стал идти на поводу у националистов? Или Кучма? Эти связи разрывались из-за перехода РФ и Украины к рыночной экономике: банкротились предприятия, не выдерживали конкуренции, не выполняли обязательств, проворовывались и пр. Там, где было возможно, эти связи восстанавливались и развивались на государственном и предпринимательском уровнях.
Кстати, закрыть СССР предложил не Кравчук, а Ельцин. Так что не надо все сваливать с больной головы на здоровую.
Ваши фантазии (насчет счастливой тесной интеграции) были бы возможно только в случае сохранения СССР и соответствующей архаичной экономики.
Orest Jj _ 14.11.2017 17:54
IP: 77.52.32.---
Елена Величко:
Orest Jj:
А цікаво,що саме "є та працює"?та у контексті того, що я написала. З практики,пояснюю: на відміну від нас,в "них" є такий етап як впровадження та проектування законів теж на належному рівні, й ще й про гроші не забудьте, що прораховані майже до копієчки – от про що й пишу. Написав Закон – покажи належні розрахунки та ВІДПОВІДАЙ.
американские законы.
Orest Jj _ 14.11.2017 17:49
IP: 77.52.32.---
Logic2009:
Ілля Мазур:
Уролог, а куда Борис Беккер делся?
"Без обиняков: дранг нах вест"?
"Развитая экономика" была у вас в Николаеве,
а в провинции гвоздь купить было проблемой.
Молчу уже о холодильнике.
Микросхему нормальную даже сейчас в Вашей
любимой ЭРЕФИИ создать неспособны.
.
ну, вы не совсем правы в теме что создать даже микросхему не могут
Для армии вже поставили в серию ноутбук, в комплект которого уже не входит кувалда.
А это такой интеллектуальный рывок, как переход с каменных топоров на бронзовые.
руслан49 _ 14.11.2017 17:48
IP: 46.201.175.---
Andrey Anonenko:
руслан49:
вот ты и есть хитрожо/пый, а называл так других.
не желаете свои территории не берите, только не надо тупоумных придирок по примеру руководства Украины.
Нічого собі "придирки". Вже немає об'єкта про якого писали в Мінськ 2. Немає "отдельных районов Украины", а натомість є ДНР і ЛНР, а ви дурні-українці виконуйте договір.
Sergey Danilyk _ 14.11.2017 17:40
IP: 104.155.82.---
Елена Величко:
Ви ж живете в квартирі, подарованій вам державою СРСР, а ось деякі не живуть в квартирах. Вони ж прагнуть справедливості, і може зажадають вам потіснитися, в цілях правильності розподілу благ. Ви не проти такого компромісного кроку?
Уряд реформ301 Україна та Європа903 тітушки10 Корупція1083 Aтака Путіна1109
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter