Сергій Дацюк Філософ

СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ

12 жовтня 2018, 09:29

Текст виступу на круглому столі "Європейська перспектива України" 11 жовтня 2018 року, Європейський парламент, Брюссель.

Позиція, що її здебільшого представляються політики та бізнесмени від України в Європарламенті, значно відрізняється від позиції громади в Україні.

Я представляю широке коло експертів, які спричинилися до розробки Суспільного Договору в Україні. Про цей процес я і хочу вам розповісти. Відтак я буду представляти позицію значної частини української громади.

Революції та зміни Конституції України

З моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році протягом останніх 27 років відбувалися два протилежні, але взаємопов'язані процеси – періодичні зміни конституції, а також протести та революції.

В 1996 році в Україні приймається Конституція, яка встановлює президентсько-парламентську республіку.

В 2004 році на тлі Помаранчевої революції відбувається шантаж незалежницьких проукраїнських політичних сил (Ющенко та Тимошенко) з боку колоніальних проросійських політичних сил (Янукович), що призводить до прийняття нової Конституції, яка спричинила перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

В 2010 році після того, як новим Президентом було обрано Януковича, відбувається нелегітимне скасування цих змін Конституційним судом та повернення до Конституції 1996 року, тобто до президентсько-парламентської форми правління.

Президент України як представник колоніальної адміністрації в ситуації прямого зовнішнього управління з боку Росії здійснює розкрадання національного багатства України, знищення української армії та флоту, руйнування зв'язності та політичної рівноваги між регіонами України, започатковує підписання угоди про асоціацію з ЄС та різко відмовляється від цього.

Це призводить до нової Революції гідності в 2013-2014 роках, після якої Парламент України відновлює Конституцію 2004 року, тобто парламентсько-президентську модель.

Водночас війна, яку розпочинає Росія, змушує українців в умовах цейтноту обрати Президента-олігарха, який відтворює владу олігархів в Україні і що зрештою призводить до контрреволюційного перевороту в Парламенті в квітні 2016 року

Сьогоднішня ситуація в Україні

Україна пограбована власною владою та олігархами і грабунок продовжується щодня;

Триває агресія Росії проти України, анексовано Крим, окупована частина Донбасу, українців убивають на війні, а влада неспроможна ані перемогти, ані завершити цю війну.

Народ, що формально є сувереном в Україні, не має дійсного суверенітету над власним майбутнім, бо влада разом з олігархами передали країну у зовнішнє управління.

Українська держава не є правовою, бо у ній панує безкарність щодо злочинів можновладців та ворогів, а Конституція не містить жодної відповідальності вищих посадовців за їхні дії

Українська гідність принижується щодня несправедливістю, бідністю, брехнею

Наша Природа знищується (абсолютно злочинне видобування бурштину, кримінальна вирубка карпатських лісів і т.д.).

Українці масово залишають країну.

Можна зафіксувати дві важливих обставини:

1) Привілейований клас України неспроможний створити справедливу республіку, в якій би був запечений суверенітет, цілісність країни, некорумпована держава, стратегічне самостійне управління.

2) Громада, яка двічі здійснювала революції, не отримала справедливості, справжнього самоуправління та контролю над суспільним надбанням.

Конституційний рух після Революції гідності

Після Революції гідності 2013-2014 років, виникли ряд громадських рухів, які обстоювали ідею нової Республіки, найбільш відомі з них "Народна Конституція", "Хартія майбутнього".

Ці групи породили процес творення нової Конституції поза впливом привілейованого класу. Водночас розроблені ними документи, в тому числі закон про Конституанту, всіляко саботувався привілейованим класом у Парламенті.

Процес зрушив з мертвої точки, коли політичним провайдером заснування нової Республіки в Україні стала Юлія Тимошенко. Це дозволило почати розробку Суспільного Договору та Конституції, але водночас і значно політизувало процес.

З літа 2018 року триває середовищна розробка засновків нового політичного устрою, нової економічної моделі, нової системи безпеки та нової моделі екосистемного та гуманітарного партнерства.

Ця розробка відбувається через проведення тематичних форумів, роботу Експертної Платформи та використання вікі-платформи для всезагальної редакції публічних текстів.

Проти цього процесу олігархи та корумповані політики, а також експерти та журналісти на утриманні цих олігархів та корумпованих політиків розгорнули широкий тролінг в соціальних мережах на фоні замовчування цього конституційного процесу на українському телебаченні.

Щонайперше через Експертну Платформу був запущений конституційний процес. Далі буде викладено основні підходи та ідеї цього процесу.

Суспільний Договір як основа для нової Республіки Україна

В ідеї Суспільного Договору Гоббс захищав авторитарну монархію, Локк захищав ліберальну монархію, Руссо захищав ліберальний республіканізм. Ми, ініціатори Конституанти, знаходимо свої витоки у позиції Руссо.

Традиційно Суспільний Договір був абстрактним уявленням. Відтак перша наша інновація – ми натуралізуємо Суспільний Договір,

Натуралізація означає, що Суспільний Договір існуватиме безпосередньо як текст, на якому базуються Конституція та інші закони. Суспільний Договір це не одноразовий текст угоди, це натуралізований інститут домовленості і передомовленості громадян.

Причини, через які ми вирішили розробляти Суспільний Договір для фундації наступної чи навіть декількох наступних Конституцій.

1. Конституція більше не є способом досягнення довгострокової згоди у суспільстві, бо привілейований клас забирає у громади право на республіку через узурпацію всіх конституційних інститутів, встановлює контроль за телебаченням, здійснює тролінг соціальних мереж і т.д., в той час як Суспільний Договір розробляється у безпосередні середовищній комунікації (спочатку експертів, потім політично активних громадян, а потім і решти всіх, хто цікавиться політикою, і зрештою приймається на референдумі разом з Конституцією).

2. В Конституції ми можемо описати лише одну політичну модель суспільства, ми не можемо домовитися про порядок зміни декількох політичних моделей та про довгострокову економічну, культурну чи соціальну стратегію, в той час як у Суспільному Договорі ми домовляємося про шлях, на якому ми будемо змінювати декілька політико-економічних та соціо-культурних моделей.

3. Конституція опирається на наявні правові норми, які мають хоча б теоретичні засади, в той час як Суспільний Договір може постулювати нові правові норми, якщо ми про них домовляємося, і лише потім можна оформляти їх на рівні теорії.

4. Конституція містить нормативні статті, в той час як наш Суспільний Договір містить принципи співжиття, установки, стратегічні орієнтири, стратегічні ресурси (ставки), шлях з етапами зміни політико-економічних моделей, способи та інструменти руху по цьому шляху.

Відтак Суспільний Договір це складний інтегральний документ, в якому громадяни домовляються про набагато ширше коло питань, ніж в Конституції. І це коло питань і становить ту "спільну річ", яка означає Республіку.

Інновації Суспільного Договору

Декларація гідності заявляє про те, що вільні люди України мають право творити власне майбутнє, мають силу, волю та мужність щоб здійснити та оборонити свій вибір.

Ми кладемо Декларацію гідності як основу правової легітимності та енергетики дії Суспільного Договору в процесі заснування Республіки.

Ми самовизначаємося як вільні громадяни, а не народ. Ми засновуємо не державу, а спочатку Республіку, а потім державу. Ми маємо на меті самореалізацію кожного, а не абстрактну свободу. Ми домовляємося про недомінацію, а не про рівність. Ми маємо установку на самоуправління, а не на представницьку демократію. Ми хочемо співволодіння та співуправління спільним, а не отримувати базовий дохід з держбюджету.

Ми так формулюємо нашу спільну мету – повна та гідна самореалізація кожного у суверенному Ладі в гармонії з суспільством, Людством та Природою.

Ми встановлюємо примат договірних відносин над іншими відносинами (в том числі над державними законами, міжнародними нормами і т.д.).

Принцип недомінації означає унеможливлення домінування однієї волі над іншою волею. Недомінація торкається лише тих, хто домовився про недомінацію та дотримується цієї домовленості. За межами домовленості діє домінація. Недомінація в економіці унеможливлює також будь-яку монополію як те, що заважає конкуренції.

Громади це договірні спільноти, що об'єднуються у Республіку, здійснюють самоуправління як місцеве, так і екстериторіальне, і поступово позбавляють державу монополії на надання інфраструктурних послуг та створення ринку цих послуг через сервісні корпорації.

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо, що кожний громадянин Республіки України є співвласником українського спільного надбання. Все, крім приватної власності, є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин – учасник цього Договору має право прямого співуправління цим спільним надбанням.

Кожен учасник Суспільного Договору має гарантоване право на отримання персональної частки суспільного доходу від використання спільного надбання. Спосіб реалізації цього права має бути закріплений у Конституції, яка буде прийнята на основі цього Договору.

Шлях нашого руху на тривалу перспективу в Суспільному Договорі

Перший крок. Прийняття Конституції нової Республіки, інвентаризація та впорядкування нашого суспільного надбання, що включає приватну власність та спільне надбання, а також створення умов для переходу до співволодіння та співуправління цим спільним надбанням прозорим договірним чином.

Другий крок. Входження у співволодіння спільним надбанням та заснування механізмів співуправління цим надбанням на договірній основі. Кожен громадянин Республіки має право на рівну з іншими громадянами України грошову частку доходів від використання спільного надбання у вигляді "республіканської частки".

Третій крок. Поширення досвіду співволодіння та співуправління у світі.

Ми розглядаємо Україну як експериментальний полігон для Європи по впровадженню цих соціальних інновації. Ми просимо у європейців розуміння, добровільного сприяння та моральної підтримки цього процесу в Україні. Якщо у нас вдасться, ви зможете використати наш досвід для Європи.

powered by lun.ua
Коментарі — 16
Mike_Kharkov _ 16.10.2018 10:02
IP: 178.137.189.---
Также актуальное.
1. Государство взяло ответственность на себя за нарушение законов, допустив свободное использование "Москаляку на гіляку", как Конституции так и УК.
2. После подписания закона о приветствии в армии ПОПом, армии Украины не существует, существует филиал УПА, не существует военнослужащих т.к. употребляется "побратим".
3. В связи с эим, Мы де-факто пришли к ситуации, когда УПА стала на защиту олигархии, поскольку сейчас государство=олигархия.
4. "Проукраинское"=соответствующее идеологии украинского национализма.
5. Как следствие смычки укр. национализма и олигархии, главная икона укр. национализма – нация стала антагонистом реального украинца. Подобное было с коммунизмом, который таки доконал простого советсконародовца.
.
А было как? Большинство в УПА не было ОУНовцами, и пошли туда по экон. причинам (колхозы). Потом их "возглавили". Про это забыли, и все повторяется.
Mike Naplekov _ 14.10.2018 09:18
IP: 35.235.227.---
Олександр Миколайович:
В історії незалежної України не було жодної революції, а результат "розробки Суспільного Договору в Україні" за участі Дацюка, має зовсім небагато спільного з об'єктивно необхідною Україні Суспільною Угодою!
Цікаво:)
А кто с кем должен договариваться? революций таки да, не было. Народ спит и одним глазком поглядывает как наперсточники вскрикивают "угадай где демократия? где закон? а эк. свободы? эх, опять не угадал, крутим дальше".
Теперь угадал – укр. национализм, но опять не такой, да? Вам что, наперсточники не нравятся? так они же сделали то, что вы сами не способны, они заручились поддержкой Запада, и вы ж терерь вроде как в авангарде сил добра. И нация уже тысячелетняя, отдельная от всех, и русское гамузом вытравливается. Вот-вот война и гамма-излучение. Что не так? лежи и радуйся – ни язык ни мова уже не понадобятся.
Ах, да, понял – наперсточники, кто-то ж выживет язычный...
Володимир Дмитрович _ 14.10.2018 01:36
IP: 35.235.226.---
Олександр Миколайович:, чомусь не спостерігалося ваших зусиль з просування ідеї "об'єктивно необхідної" угоди... Чи ви не по цій лінії?
Олександр Миколайович _ 13.10.2018 22:33
IP: 35.235.226.---
- "Я представляю широке коло експертів, які спричинилися до розробки Суспільного Договору в Україні." – пише Дацюк.
- "Краще б ви того не роби і тим не ганьбили Україну заявами про те, що "З моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році протягом останніх 27 років відбувалися два протилежні, але взаємопов'язані процеси – періодичні зміни конституції, а також протести та революції." – зауважую я. В історії незалежної України не було жодної революції, а результат "розробки Суспільного Договору в Україні" за участі Дацюка, має зовсім небагато спільного з об'єктивно необхідною Україні Суспільною Угодою!
Anatol Zubenko _ 13.10.2018 09:26
IP: 35.235.226.---
Александр 1:
Андрій Павловський:
...Згідно з оновленими даними МВФ, Україна стала найбіднішою країною в Європі!!

Тепер Молдова займає 133 місце в світі з 2694,469 доларами ВВП на душу населення, а Україна 134 місце в світі по 2656,01 дол ВВП на душу населення.

Офіційна зарплата в Молдові також вище, ніж в Україні!...
Соромлюся спитати: а в Молдові теж йде війна проти найсильнішого агресора в Європі?
Така сама...
Володимир Малука _ 13.10.2018 08:04
IP: 35.235.227.---
Janko Askatasuna:
Ще Кант зазначив, що філософії навчитися не можна. Можна вивчати лише історію філософії, а власне філософією треба займатися. Лезо Оккама для філософа – це інструмент не творення власної філософської системи, а інструмент вивчення та узгодження вже існуючих систем.

Недомінвція не те саме, що рівність прав. Ще немає слова, яке могло б означати недомінацію без частки "не", тобто позитивно. Можливо, в якійсь мові таке слово вже є? Недомінація не статус, а процес, в якому мислячі індивіди не нав'язують свою волю один одному. Якщо критична кількість тих, хто домовився між собою про недомінацію, зможе захистити свою спільноту (громаду) від спроб домінування над ними, процес піде далі. Ланцюгова реакція. В іншому випадку претенденти на домінування розв'яжуть світову війну, і ніяке лезо Оккама не допоможе: (
Mike Naplekov _ 12.10.2018 19:45
IP: 35.235.227.---
Vladimir Bozhko:
Mike_Kharkov:
Ну що ж це коїться? Коли француз розмовляє французською і боронить свою Республіку – він патріот! Коли єврей розмовляє на ідіш і боронить свою молоду державу – він патріот! Чому ж коли українець хоче розмовляти українською і боронити свою неньку Україну йому ліплять "... госидеологию украинского национализма..."?!
Вы умудрились не заметить разницу между свободно выбираемой гражданином идеологией и государственной. Знаете, что это значит?:) Это минимум соучастие в преступлении.
А на счет "боронити свою неньку Україну" это к Бене и компании, вот как раз им было и есть что защищать. Не надо путать государство для граждан с государством для олигархов. Вы вообще в курсе кто управляет страной, в чьих интересах и за счет кого? Вы поинтересуйтесь что именно защищает француз и израильтятин, начните с ВВП на душу населения или с чего хотите. И, кстати, арабский в И. официальный.
Vladimir Bozhko _ 12.10.2018 17:04
IP: 212.115.225.---
Mike_Kharkov:
Ну що ж це коїться? Коли француз розмовляє французською і боронить свою Республіку – він патріот! Коли єврей розмовляє на ідіш і боронить свою молоду державу – він патріот! Чому ж коли українець хоче розмовляти українською і боронити свою неньку Україну йому ліплять "... госидеологию украинского национализма..."?!
Vladimir Bozhko _ 12.10.2018 16:59
IP: 212.115.225.---
Все це іноваційно і цікаво... але... для початку – для більш широких верств узагальнити та оприлюднити Принципи Соціальної Справедливості для теперішнього часу... саме для "вільних громадян" – я так розумію "вільних членів територіальної громади – Україна"?
"... Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся на справедливости и правосудии..."
"...Держава без справедливого суду – це зграя злочинців..."
"... Без мудрости – нет справедливости..."
Бажаю українцям Мудрості!!
І на додаток: "...Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое..." – здається мені, Сергію, ви й самі розумієто кого я маю на увазі...
Александр 1 _ 12.10.2018 15:19
IP: 188.163.12.---
Андрій Павловський:
...Згідно з оновленими даними МВФ, Україна стала найбіднішою країною в Європі!!

Тепер Молдова займає 133 місце в світі з 2694,469 доларами ВВП на душу населення, а Україна 134 місце в світі по 2656,01 дол ВВП на душу населення.

Офіційна зарплата в Молдові також вище, ніж в Україні!...
Соромлюся спитати: а в Молдові теж йде війна проти найсильнішого агресора в Європі?
Елена Величко _ 12.10.2018 15:14
IP: 178.95.98.---
Андрій Павловський:
"Офіційна зарплата в Молдові також вище, ніж в Україні!
Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року: Молдова – 375,82 доларів (6369.8 лей); Україна – 325,53 доларів (8529 грн)." (с) – я вам хочу сказати, що НЕМА ТАКОЇ середньоЇ ЗП в УкраЇнІ, бо є середнє арифметичне, а це не одне й теж, тим паче ще треба розглядати ДОХІД на душу у сім"ї, за цим показником й мінімума нема у багатьох. А середня ЗП десь 4-5 тис. грн. – У КРАЩОМУ ВИПАДКУ, соціальних гарантій – НУЛЬ. – тож не порівнюйте з Молдовою, такого нахабства до громадяен НІДЕ НЕМА.
Mike_Kharkov _ 12.10.2018 14:33
IP: 178.137.189.---
"Можна зафіксувати дві важливих обставини:
1) Привілейований клас України неспроможний створити справедливу республіку...
2) Громада, яка двічі здійснювала революції, не отримала справедливості...
==
Есть и другое видение – наиболее существенным является процесс превращения украинцев в боевиков посредством ввода госидеологии украинского национализма. И служить они будут сильным мира сего.
Неуклонное падение уровня жизни сопровождается нагнетанием шовинизма под личиной возрождения и единения нации. АКМ нам в руки, а не развитие личности и экономической свободы. Продано.
Поэтому сначала инвентаризация наявных процессов и игроков, а потом уже власть в руки кандидату в президенты. Если он не видит очевидного, значит не хочет и идет на следующий передел.
Mike_Kharkov _ 12.10.2018 14:02
IP: 178.137.189.---
"Ми розглядаємо Україну як експериментальний полігон для Європи по впровадженню цих соціальних інновації. Ми просимо у європейців розуміння, добровільного сприяння та моральної підтримки цього процесу в Україні. Якщо у нас вдасться, ви зможете використати наш досвід для Європи."
===
Я полагаю наивным это обобщение "Европа","европейцы", так же как "Украина, украинцы". Там тоже есть власть, политика и простые люди со своими проблемами. Власть позволила развязать войну в Украине и оставила олигархию у власти, теперь отдала олигархам церковь, и интересует ее лишь одно – сколько наши ол. смогут выставить боевиков (пошли уже и соцопросы).
Наивно обращаться к политикам Европы, я предлагал обратиться к народам Европы, минуя политиков, и попытаться донести до них что украинцев сделали заложниками мир. политики.
Так было бы честнее, не нужно примазываться к "патриотизму" нашей олигархии и вымазываться в местном болоте.
Janko Askatasuna _ 12.10.2018 13:42
IP: 35.235.227.---
Навіщо вигадувати "нове мислення", якщо відкидати НОРМАЛЬНЕ мислення – ЛОГІЧНЕ!- відоме нормальним мислителям з часів принаймні від Сократа? Навіщо запозичувати термін "недомінування",коли давно відома РІВНОПРАВНІСТЬ? Плодити "великих слів велику силу та й більш нічого"? До чого термін "Суспільний договір" (умовне віртуальне поняття)? Навіщо перекручувати термін Конституанта (=Установчі збори), викидати уже наявні розробки незалежних українських авторів (звичайно,вони націоналісти,але іншим свобода мислення тільки сниться)? Навіщо забувати спадщину великого теолога з його інструментом – лезо Оккама, -коли ним успішно користуються навіть у природничих і технічних науках?
Такі мої міркування як філософа класичного,з відповідною ще освітою півстолітньої давнини.Юрій Щербак:
Самков Михайло _ 12.10.2018 10:46
IP: 46.211.113.---
В бідному суспільстві не можливі ніякі суспільні договори. Договори можуть виконуватись лише тоді, коли є енергія на іх виконання – достатній запас. Тому суспільній думці варто б було зосередитись як досягнути стану можливості виконання суспільних договорів. І цей шлях явно лежить не в області ідеального, а більше стосуєтьсч матеріального. Так звана суспільна думка явно ховається від ідей досягненення суспільством матеріального благополуччя та вишуковує всілякі пропозиціі для влади його погіршити через витрати на марні мріі що ідеальне вплине на матеріальне і варто витрачати матеріальне лише на ідеальне. Тобто така думка бажає сама вирвшувати замість людей, а не дати ім це зробити самим в умовах збільшення економічнихсвобод, як це пропонує рух 5.10
Юрій Щербак _ 12.10.2018 10:00
IP: 35.235.227.---
Неймовірно цікаве майбутнє може початися в Україні, але навіть озвучення цієї ідеї тут – є великою справою. Сили нам і терпіння а також нового мислення!
Корупція1413 Aтака Путіна1279 Зеленський61 Свобода слова578 Україна та Європа1121
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter