Сергій Дацюк Філософ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ УЛЬТИМАТУМ

06 серпня 2019, 12:52

Господь зробив Україні два подарунка, які водночас стали її прокляттям: родючий чорнозем і позицію серединної землі, яка стала фронтиром між цивілізаціями.

Родючий чорнозем дав українцям можливість розвиватися в ситості і добробуті, але на тисячоліття приземлив мислення та уяву наших предків. Навіть ті речі, які українці зазвичай вважають своїми відкриттями чи інноваціями, були здебільшого повторенням чи компіляцією чужих запозичень.

Позиція серединної землі породила неймовірний рівень свободи, багатоманітність зовнішніх впливів, войовничість самоорганізованих спільнот, але водночас і анархію, відсутність сильної власної держави, імперські зазіхання сусідів і цивілізаційні окупації на довгі століття різними імперіями.

Невміння скористатися дарунками Бога призвели до того, що Україна зараз в черговий раз пробує скористатися реформами за чужими зразками, а не власними інноваціями на основі власного мислення, уяви та творчості.

Україна стала жертвою трьох світових воєн, включаючи Холодну війну, та місцем початку Четвертої світової війни – старого індустріального одержавленого націоналізованого територіального актуального світу проти світу постіндустріального громадного наднаціонального мережевого віртуального.

Оскільки у фронтирній країні ці два світи були представлені дуже ґрунтовно і масштабно, то ворогу достатньо було просто підживлювати війну інформаційно, організаційно та фінансово і таким чином встановлювати окупацію чи ефективний контроль.

Традиційно вважається, що винуватим у цих процесах є національна еліта чи правлячий клас, чи навіть просто привілейований клас. Саме з цього уявлення виходила українська громада, коли на минулих президентських та парламентських виборах здійснила люстрацію цього привілейованого класу на користь кандидатів у правлячий клас і, можливо, у майбутньому, навіть у еліту.

Українська громада діяла на останніх виборах з установкою "інновації за будь-яку ціну". Хоча передвиборчі гасла транслювали іншу установку – "нові обличчя незалежно від їх знань та вмінь". Це означає, що навіть новий правлячий клас не зрозумів і не відчув запит громади.

Такі послідовні дії української громади стали результатом перестороги, відчуття чи просто страху перед фундаментальними змінами світу, які не залишають шансів на виживання Україні в її нинішньому стані.

Ми перебували в ситуації усвідомлення нинішніх світових викликів: відмови від мислення, руйнування компетентного публічного управління, спрощення комунікації до нав'язаного порядку денного олігархічними ЗМІ, банкрутство держав, націй, влад, демократій та екополітик, домінування олігархії та корупції, архаїзації неінноваційних культур, появу нових можливостей, які гальмуються старими елітами, – цифрова валюта, цифровий голос, цифрова ідентичність, розподілене громадянство, нові можливості мережевих комунікацій та мережевого активізму, нові соціальні інструменти співволодіння та співуправління.

Ми свідомо виходили з упевненості, що інновації (від нове), чи навіть інавації (від інакше) є єдиним способом для України зберегтися, пережити світову кризу, вийти на розвиток і закласти основи післясингулярного світу.

Ми розуміли, що нові обличчя всередині старих інститутів ніякої трансформації зробити не дадуть. Україні потрібні інституційні зміни.

Ми спробували створити цілісну модель нового суспільства, яка би могла дозволити здійснити цивілізаційний прорив Україні.

Ми спробували мислити нестандартно, зазирати за межі звичного і традиційного, уявляти несподіване, втілювати малоймовірне для реалізації.

На певному етапі нашої роботи ми змушені були відокремитися від політиків через їх неспроможність сприймати та поширювати соціальні інновації в умовах демократії.

Результатом наших тривалих зусиль, суперечок та подолань став концептуальний проект ІНАваційної Конституції України – 40 інавацій в різних сферах суспільного життя, ув'язаних в цілісну модель спільним смислом цілого.

Згідно Вікіпедії, ультиматум (лат. ultimatum – доведене до кінця) – вимога, пов'язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у випадку її невиконання.

Презентація проекту Конституції є по суті ультимативною, бо проект є радикальною вимогою до української громади в ситуації обмеженого часу.

Мета ультиматуму – запустити процес самовизначення: куди і як ми рухаємося. В умовах глобальних змін прості відповіді (в Росію чи в ЄС і НАТО) нічого не дають. А непов'язані між собою реформи без бачення цілого лише посилюють кризу.

Тому ми імперативно звертаємося до українських громадян – прочитати, зрозуміти, оцінити і запровадити наступні конституційні ІнАвації в якості нової Конституції України.

Які засади змін?

Замість "Людина – Народ – Нація" – "Громадянин – Громада – Республіка"

Республіка замість держави; Республіка – "спільна справа", громада всіх громадян.

Двохрівнева модель суспільства: Громади і Республіка.

Пріоритет договірних відносин, на їх основі – договірні спільноти.

Введена типологія договірних спільнот.

Республіканська частка кожного громадянина. Співуправління та співволодіння спільним надбанням.

Республіканське управління здійснюється на засадах поділу влади на установчу, стратегічну, громадську, представницьку, законодавчу, виконавчу, судову та контрольну.

Установча влада в Республіці належить винятково Громадянам Республіки і реалізується через всеукраїнський референдум, звернення, петиції, ініціативи.

Істотне зміщення (прорив) від представницької демократії до прямої: у громадському волевиявленні (в тому числі через установчу владу та референдум), у договірних спільнотах, зокрема, у громадах, через цифровий голос.

Запровадження підходу "компетентність + управління", що поступово витісняє підхід "представництво + влада".

Акцент на стратегічне управління. Суверенітет над майбутнім.

Інакший принцип територіального устрою: розрізнення територіальних та нетериторіальних договірних спільнот та об'єднань.

Рівноважність приватної, громадської, республіканської сфер.

Зміна природи власності, публічна власність, публічні фінанси.

Принципова заборона монополій, олігополій і монополізму.

Суб'єктність Природи, права Природи (окремий розділ).

Два типи перехідних положень: перехід до цієї Конституції та перехід до наступної Конституції (конституційні наміри).

Навіщо змінюємо? Розширення прав та свобод

Нові засадничі права на: гідність, життя, свободу та самореалізацію, незалежний договір з іншими, самоврядування, власність, перспективу в майбутньому і на щастя у власному розумінні.

Додано окремі нові права на: гідну смерть (в контексті права на життя), самовизначення, інновації, генетичну та тілесну тотожність, приватне управління, приватну спадщину і культуру, приватні дослідження і творчість, приватність, договір.

Додано свободи: на інформацію; економічна; академічна та творча; недомінації однієї волі над іншою; інакших; спільності; спільної відповідальності за Природу; закордонних українців.

Права дітей Республіки, права перестарілих Республіки та людей з інвалідністю (окремі розділи).

Введено правову норму про вік зрілості для дітей.

Розширено уявлення про обов'язкове соціальне страхування.

Яким чином здійснюємо зміни?

В пропонованому проекті Конституції:

Введено розрізнення відповідального громадянства та громадянства з обмеженою відповідальністю.

Введено компетентнісне цензування як принцип соціальної організації суспільства, управління та освіти. Codex Honorum та Компетентнісний відбір.

Замість Президента введена модель стратегічного управління через Стратегічний Комплекс: Стратег Республіки, Стратегічна Рада, Стратегічний Форум, Стратегічні Фонди (Майбутнього, Природи, Спадщини), Управлінський освітній комплекс.

Структура Кадрового Резерву Республіки відповідає республіканським рівням управління. Перелік професійних сфер і зміст їх діяльності та їх чітке співвідношення з системою управління.

Республіканське управління здійснюється на наступних рівнях: Стратегічний Комплекс на чолі зі Стратегом (стратегічний рівень), Центральна Рада (Парламент), Уряд (Кабінет Міністрів України) (політичний рівень), Міністерства (організаційний рівень), Уповноважені Урядом Органи та Програмні Офіси (виконавчий півень), Громади та Об'єднання (громадський рівень), Громадяни (громадянський рівень).

Республіканські стратегічні фонди: Фонд майбутнього, Фонд Природи, Фонд спадщини з джерелами фінансування та Програмними Офісами.

Інвентаризація суспільного надбання, розподіл його на приватне та спільне надбання.

Введено набір правових норм про цифрову ідентичність громадянина.

Цифровий голос – надається безпосередньо без виборів, на будь-який термін і може бути відкликаний в будь-який момент.

Деякі функції судової влади можуть передаватися на договірних засадах відповідним судам країни або країн з високим рівнем довіри до судової системи.

Створюється Контрольна влада для контролю ефективності функціонування органів публічного управління.

Розрізняємо самостійні та несамостійні громади.

Підвищення управлінського статусу професійних об'єднань.

Окремий параграф про інноваційну діяльність.

Окремі параграфи Конституції: "Інтелект", "Освіта", "Здоров'я" як змістовне ціле.

Створюється Конституційний порядок як поки що паралельний зі старою структурою "республіканської безпеки та оборони", але який готується на повну його заміну.

Конституційні наміри полягають у переході до розподіленого громадянства, відмови від виборів та від Парламенту (цифровий голос), у повному переході від влади до управління, у створенні нового віртуального права та нового стратегічного права, у повній відмові від споживацьких патерналістських соціальних установок.

Наскільки можлива ця Конституція?

Можна запитати щодо запропонованих інавацій: це занадто радикально взагалі чи це занадто радикально для України чи це дуже радикально для України в ситуації кризи та війни?

Адже це не просто щось радикальне, що можна розкритикувати та відкинути. Конституційні інавації мають характер ультиматуму, якого неможливо уникнути.

Суть Конституційного Ультиматуму: Або ми обговорюємо, доробляємо та приймаємо інаваційну Конституцію, або ми припиняємо своє існування як незалежна країна, маємо справу з розпадом не лише держави, але і суспільства, з виїздом значної частини українців з України, зі зникненням української нації як неспроможної оновлюватись.

Українці в своїх соціальних потугах постійно когось мали за взірець – варягів, орду, турків, поляків, росіян, австро-угорців, німців чи вже сьогодні – європейців та американців.

Але ніхто в світі не схожий на Україну, нам ніколи і нізащо не підійдуть чужі реформи.

Вперше Україна та українці опинилися в ситуації, коли ми маємо шанс здійснити трансформацію не на основі запозичень, а на основі власних інавацій.

Пропонований проект Конституції фактично дискредитує попередні конституційні процеси, що йшли шляхом правок, компромісів та компіляцій. Інші конституційні проекти тепер теж мають мірятися інаваціями, а не компілятивним використанням наявних інструментів та підходів.

Це справжня лібертаріанська Конституція. Проти неї точно будуть олігархи, корупціонери, архаїзатори (комуно-соціалісти, архо-націоналісти, ліберали) і навіть ті лібертаріанці, для кого це лише гарне слово і хто не готовий до лібертаріанських інавацій.

Презентація проекту Конституції це лише перший такий ультиматум в пакеті інших інаваційних ультиматумів, які далі будуть, з огляду на ситуацію кризи, на перебіг війни та на безнадійний стан деградованої української політики.

Здійснення інавацій це важка інтелектуальна комунікативна та мотиваційна робота. Основна частина її зазвичай іде на подолання саботажу архаїки, невігластва обивателів та глитайства привілейованих.

Складні обставини потребують складних рішень, тому – лише інавації, лише хардкор.

Не втратьмо цей шанс! Давайте власнодум зробимо щось історично вартісне! Давайте покажемо вихід для всього світу! Давайте спробуємо прорватися в майбутнє першими!

Розробники концептуального проекту ІНАваційної Конституції України:

Бебешко Тарас

Беспалий Борис

Дацюк Сергій

Нікітін Володимир

Сорока Сергій

Суліковська Ірина

Чудновський Юрій

powered by lun.ua
Коментарі — 72
Miretsky Alexandr _ 06.08.2019 21:37
IP: 35.235.227.---
Что-то тут не сходится... Общество становится двухуровневым, а система управления быусложняется почти в 3 раза (8 ветвей власти, вместо 3-х). Во-вторых, меритократические техники в социальных (не производственных) отношениях "попахивают" средневековьем, или тогда уже необходимо строить государство-корпорацию (а это несколько иная Конституция) 3) общество не готово участвовать в дискурсе такого уровня, – это дело элиты (которой нет)... Круг замкнулся. Очевидно, что нашу судьбу определят внешние игроки... это печальная реальность. А крик Левши:"Англичане ружья кирпичем не чистят!", так и останется "гласом вопиющего в пустыне".
Miretsky Alexandr _ 06.08.2019 21:36
IP: 35.235.226.---
Что-то тут не сходится... Общество становится двухуровневым, а система управления усложняется почти в 3 раза (8 ветвей власти, вместо 3-х). Во-вторых, меритократические техники в социальных (не производственных) отношениях "попахивают" средневековьем, или тогда уже необходимо строить государство-корпорацию (а это несколько иная Конституция) 3) общество не готово участвовать в дискурсе такого уровня, – это дело элиты (которой нет)... Круг замкнулся. Очевидно, что нашу судьбу определят внешние игроки... это печальная реальность. А крик Левши:"Англичане ружья кирпичем не чистят!", так и останется "гласом вопиющего в пустыне".
Віктор Совщак _ 06.08.2019 20:06
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
Згоден з Вашими доводами оскільки запрпоноване Mihail Yalovenko збільшує конфліктність в суспільстві Наслідком я вже казав можливо будь яке жорстоке протистояння в т.ч. і збройне Зрозуміло що справедливсть річ філософська але в тому повинна і бути сила еліти щоб знайти якнайменший ризик конфліктності у суспільстві
Елена Величко _ 06.08.2019 19:52
IP: 35.235.227.---
Mihail Yalovenko:
"Проповіді лібертаріанства, безмежної свободи – це утопічна спроба стрибнути через цілу історичну епоху, епоху усвідомленої необхідності. Епоху, яка може бути лише створена на основі відкриття обєктивних законів і усвідомлення необхідності розвитку у відповідності з цими законами. Без цього це буде лише анархія." -100%
У нас кожен РОЗУМІЄ ЛИШЕ СВОЄ ЛІБЕРТАРІАНТСВО: хто набрався земельки – хоче продати усю до ядреної ф-ні – а як же ті, хто не отримав нічого та НЕ ХОЧЕ цього – де ж "свобода волі" ІНШИХ? Чиновники понахапали собі ЗП, он, за депутатів пишуть, що мовляв 30000 грн. ЗП – замало для Києва, а 2000 грн. – пенсії чи 4200 грн. – ЗП – достатньо? Ну і таке інше – собі страхова медицина – іншим – дупа...
Serg Mez _ 06.08.2019 19:40
IP: 35.235.226.---
Автор – если ты пишешь не диссертацию или статью для научной аудитории, то незачем публиковать ее на общем ресурсе.
А если не можешь сформулировать свои мысли доступною для більшості мовою, то ничего не пиши.
Бред же сивой кобылы.
Viacheslav Hryhoriev _ 06.08.2019 19:21
IP: 35.235.226.---
На кого розраховано цей текст, яка його цільова аудиторія?
Mihail Yalovenko _ 06.08.2019 18:08
IP: 35.235.226.---
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
1. "Право не може бути вищим економічного ладу суспільства" – Маркс. Держава виростає із соціально-економічного ладу суспільства. Кримінально-олігархічному суспільному ладу відповідає і кримінально-олігархічна держава. Щоб змінити суспільний лад і перейти до стрімкого розвитку суспільства необхідно змінити його базис або основи історії – економічну і політичну системи, системи науки, освіти, соціальну, технічного розвитку практичного природознавства. А це задача створення нових основ фундаментальних наук. ідеології науково-історичного розвитку та їх панування у політичній системі і суспільстві.
2. Проповіді лібертаріанства, безмежної свободи – це утопічна спроба стрибнути через цілу історичну епоху, епоху усвідомленої необхідності. Епоху, яка може бути лише створена на основі відкриття обєктивних законів і усвідомлення необхідності розвитку у відповідності з цими законами. І лише після цієї епохи може наступити царство свободи. Без цього це буде лише анархія.
Елена Величко _ 06.08.2019 17:27
IP: 35.235.226.---
Віктор Совщак:
До речі, я теж помітила, що ОСНОВА з часів рабовласництва майже не змінилась,
й що особливо насторожує – це те, що українська нація постійно стає ЖЕРТВОЮ.
ОСНОВА – то захват будь яким способом та використання усіх видів ресурсів захваченої території.
Чому кажу території? Бо дійсну державу захватити неможливо.
БАЗИС ДЕРЖАВИ – САМОСТІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НА ВЛАСНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДЛЯ ГРОМАДЯН ТА РОЗВИТОК, ЗЕМЛЯ – ресурс, що є основним для нації, тому відношення до ПРАВА на свою землю є визначальним, так само як право гідно жити у своїй країні,тобто відношення ДО ЖИТТЯ громадян, так само як захист своєї країни, що в основі є й ЗАХИСТ ГРОМАДЯН.
Під всі ці базисні характеристики ДІЙСНОЇ ДЕРЖАВИ повинна бути ДІЙСНА ДІЄВА КОНСТИТУЦІЯ.
Віктор Совщак _ 06.08.2019 16:44
IP: 35.235.227.---
Є закони фізики хімії і т.д.т.д, правила футболу,правила поведінки і т.д. Тобто є норми – зафіксовані або просто прийняті людьми В процесі життєдіяльності ці норми діють, їх намагаються дотримуватися Знову ж в процесі людського розвитку недотримання норм приводило до конфліктів – бійок, війн і іншіого протистояння Людство втратило мабудь мільярд людей виключно тільки із-за протистояння. До чого я все. Людство намагалося і намагається якось зменшити конфліктність серед людей Біблія теж, до речі, пропонує любов замість чвар Але що говорить історія людства – Конфліктність в якийсь час зменшується а потім знову посилюється Зараз на планетіЗемля відбувається посилення конфліктності (дуже різні причини цього) але це факт Побажаю авторам врахувати в своїй конституції зниження конфліктності, напруги.
uzol _ 06.08.2019 16:24
IP: 35.235.227.---
Хорошие конституционные мысли написаны для нашего доблесного героического населения... Не народа, А БЫДЛА, который дал себе диагноз, выбирая в президенты то вора Януковича, то шута...
Елена Величко _ 06.08.2019 16:04
IP: 35.235.227.---
Елена Величко:
Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра
Коломойський назвав...
Коломойський сказав... і т.д. на УП – ЦЕ ЩО ПАНЕ ДАЦЮК?
Лібертаріанство? СВОБОДА ВИБОРУ? Кого саме? Ко и Ко?
"Либертариа́нство (англ. libertarianism; от лат. libertas – "свобода") представляет собой набор политических философий и движений, которые поддерживают свободу как основной принцип. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора, добровольное объединение, индивидуальное суждение и право собственности."
Валерій Магала _ 06.08.2019 16:01
IP: 35.235.226.---
Той випадок, коли Остапа понесло. Яка нова конституція? Та ви державу спочатку створіть, а потім будете там щось міняти чи модернізувати. А тут нам пропонують ділити шкуру невбитого ведмідя. Розмова ні про що, поки українці не здобудуть свою національну державу. Тільки тоді буде предмет подальшої розмови. А в сьогоднішніх реаліях напівколоніальної України, що не має власної суб"єктности (дякуємо, Петро Олексійовичу), говорити про якусь конституцію – абсурд за визначенням. Все одно, що обговорювати паркет в домі, якого ще нема і невідомо, чи буде.
Елена Величко _ 06.08.2019 16:01
IP: 35.235.226.---
Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра
Коломойський назвав...
Коломойський сказав... і т.д. на УП – ЦЕ ЩО ПАНЕ ДАЦЮК?
Ігор Дорохов _ 06.08.2019 15:56
IP: 35.235.226.---
Яке наукове підґрунтя має цей проект? Які економічні, управлінські теорії (не гіпотези) були використані? Як розраховувався успіх і ризики запропонованої моделі державного устрою? Як мені, не спеціалісту в царині державоустрою, впевниться, що мені доведеться голосувати не за чергову ідеологію (віру), а за ретельно підготовлений багаторічний план гуманної модернізації нашої країни?
Николай Пархоменко _ 06.08.2019 15:55
IP: 35.235.227.---
Огромная благодарность С. Дацюку. Его текст мне напомнил великолепный рассказ В. Шукшина "Штрихи к портрету"
Елена Величко _ 06.08.2019 15:34
IP: 35.235.227.---
Цифровий Голос? ProZOORON2? А ви знаєте ЯКІ афери у світі ІТ?
Хто це проконтролює, коли ЕЛЕМЕНТАРНИЙ порядок не можуть навести у державі?
ІТ технології – входять у корупцію, бо є фактично, НЕКОНТРОЛЬОВАНІ.
Якщо в нас з лісом не можуть лад навести, з контрабандою, з ЗП, ...- ПРО ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ?
Процес заради процесу, допоки усі розбежуться?
Александр 1 _ 06.08.2019 15:33
IP: 35.235.227.---
А може вже досить експериментувати на українцях? Спробуйте спочатку на мавпах.
Lobo _ 06.08.2019 15:12
IP: 35.235.227.---
Вчора роздивлявся старі німецькі гравюри кінця 15 та початку 16 віків.
На них – тогочасні бауери. І у кожного при боці – шабля. Така собі зброя для ближнього бою з однобічним лезом. А у шляхетних осіб зброя набагато краща та вишуканіша.
Пане філософе! Громадянином може бути лише той, хто має силу, волю та можливість відстоювати інтереси громади збройною рукою. І саме це Ви забули у своїй конституції.
Юрко Матіс _ 06.08.2019 14:53
IP: 35.235.227.---
от чого б ото розводитися цією словесною діареєю. Років 25 тому такі грандіозні мислі були популярними. Це що – спека впливає знову?
Елена Величко _ 06.08.2019 14:37
IP: 35.235.227.---
Робити "круті" зміни у державі повинні креативні та ПІДГОТОВЛЕНІ для цього люди, що ДІЙСНО РОЗУМІЮТЬ, що вони не тільки роб.лять, а ЗРОБ.лять та у який термін.
Згодна з тим, що УСІ ЗМІНИ, особливо економічні повинні бути ЗРОБЛЕНІ ЗРАЗУ.
Так от, щодо питання ЗЕМЛІ – тут саме СУСПІЛЬНА ЧАСТИНА, наприклад моя та інших може стати нашою частиною СУСПІЛЬНОЇ власності – СУМІСНОГО володіння. Я ПРОТИ ПРОДАЖУ моєї частини СГ землі, до речі яку не отримала як і інші.
ОТ ПАНЕ АВТОР, розкажіть про механізм отримання такої частки та створення суспільної власності, припустимо для НОВІТНЬОГО колективного господарства, що там зробимо РОБОТІВ для роботи та й самі іноді будемо виїжджати – ТА МАТИ ЯКІСНІ ХАРЧІ. Я ПРОТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ.
Що робити з СН, адже вони лібертаріанці, так ЧОГО МЕНІ ЗАБОРОНЯЮТЬ РОБИТИ, ЩО Я ХОЧУ зі своєю власністю? Диктат? Щось не сходиться – говорять одне – роб.лять інше? А НОВА КОНСТИТУЦІЯ -ТЕ САМЕ БУДЕ? Нащо тоді, коли люди роб.лять одне й теж – НЕ ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЮ...
Елена Величко _ 06.08.2019 14:28
IP: 35.235.227.---
Володимир Войтко:
Вся ця двіжуха зі зміною Конституції іде з одною метою. Щоб змінити статтю в Конституції, що земля належить українському народу. Бо коли почнуть продавати землю іноземцям буде якось невдобно.
Дацюк пробує підняти питання на рівень вище – на рівень новітнього розвитку.
АЛЕ ЗГОДНА з вами у тому, що усе таке стремління, особливо високопарне, розбивається, коли стикається з БУДЕННИМИ спробами РОБИТИ, у тому числі й з питанням ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ, бо землю розкрали БЕЗ ГРОМАДЯН – ЩОСЬ НЕ БАЧУ ЦЬОГО ПИТАННЯ У ДАЦЮКА, тільки опосередковано.
Володимир Войтко _ 06.08.2019 13:34
IP: 35.235.226.---
Вся ця двіжуха зі зміною Конституції іде з одною метою. Щоб змінити статтю в Конституції, що земля належить українському народу. Бо коли почнуть продавати землю іноземцям буде якось невдобно.
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter