Сергій Дацюк Філософ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ УЛЬТИМАТУМ

06 серпня 2019, 12:52

Господь зробив Україні два подарунка, які водночас стали її прокляттям: родючий чорнозем і позицію серединної землі, яка стала фронтиром між цивілізаціями.

Родючий чорнозем дав українцям можливість розвиватися в ситості і добробуті, але на тисячоліття приземлив мислення та уяву наших предків. Навіть ті речі, які українці зазвичай вважають своїми відкриттями чи інноваціями, були здебільшого повторенням чи компіляцією чужих запозичень.

Позиція серединної землі породила неймовірний рівень свободи, багатоманітність зовнішніх впливів, войовничість самоорганізованих спільнот, але водночас і анархію, відсутність сильної власної держави, імперські зазіхання сусідів і цивілізаційні окупації на довгі століття різними імперіями.

Невміння скористатися дарунками Бога призвели до того, що Україна зараз в черговий раз пробує скористатися реформами за чужими зразками, а не власними інноваціями на основі власного мислення, уяви та творчості.

Україна стала жертвою трьох світових воєн, включаючи Холодну війну, та місцем початку Четвертої світової війни – старого індустріального одержавленого націоналізованого територіального актуального світу проти світу постіндустріального громадного наднаціонального мережевого віртуального.

Оскільки у фронтирній країні ці два світи були представлені дуже ґрунтовно і масштабно, то ворогу достатньо було просто підживлювати війну інформаційно, організаційно та фінансово і таким чином встановлювати окупацію чи ефективний контроль.

Традиційно вважається, що винуватим у цих процесах є національна еліта чи правлячий клас, чи навіть просто привілейований клас. Саме з цього уявлення виходила українська громада, коли на минулих президентських та парламентських виборах здійснила люстрацію цього привілейованого класу на користь кандидатів у правлячий клас і, можливо, у майбутньому, навіть у еліту.

Українська громада діяла на останніх виборах з установкою "інновації за будь-яку ціну". Хоча передвиборчі гасла транслювали іншу установку – "нові обличчя незалежно від їх знань та вмінь". Це означає, що навіть новий правлячий клас не зрозумів і не відчув запит громади.

Такі послідовні дії української громади стали результатом перестороги, відчуття чи просто страху перед фундаментальними змінами світу, які не залишають шансів на виживання Україні в її нинішньому стані.

Ми перебували в ситуації усвідомлення нинішніх світових викликів: відмови від мислення, руйнування компетентного публічного управління, спрощення комунікації до нав'язаного порядку денного олігархічними ЗМІ, банкрутство держав, націй, влад, демократій та екополітик, домінування олігархії та корупції, архаїзації неінноваційних культур, появу нових можливостей, які гальмуються старими елітами, – цифрова валюта, цифровий голос, цифрова ідентичність, розподілене громадянство, нові можливості мережевих комунікацій та мережевого активізму, нові соціальні інструменти співволодіння та співуправління.

Ми свідомо виходили з упевненості, що інновації (від нове), чи навіть інавації (від інакше) є єдиним способом для України зберегтися, пережити світову кризу, вийти на розвиток і закласти основи післясингулярного світу.

Ми розуміли, що нові обличчя всередині старих інститутів ніякої трансформації зробити не дадуть. Україні потрібні інституційні зміни.

Ми спробували створити цілісну модель нового суспільства, яка би могла дозволити здійснити цивілізаційний прорив Україні.

Ми спробували мислити нестандартно, зазирати за межі звичного і традиційного, уявляти несподіване, втілювати малоймовірне для реалізації.

На певному етапі нашої роботи ми змушені були відокремитися від політиків через їх неспроможність сприймати та поширювати соціальні інновації в умовах демократії.

Результатом наших тривалих зусиль, суперечок та подолань став концептуальний проект ІНАваційної Конституції України – 40 інавацій в різних сферах суспільного життя, ув'язаних в цілісну модель спільним смислом цілого.

Згідно Вікіпедії, ультиматум (лат. ultimatum – доведене до кінця) – вимога, пов'язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у випадку її невиконання.

Презентація проекту Конституції є по суті ультимативною, бо проект є радикальною вимогою до української громади в ситуації обмеженого часу.

Мета ультиматуму – запустити процес самовизначення: куди і як ми рухаємося. В умовах глобальних змін прості відповіді (в Росію чи в ЄС і НАТО) нічого не дають. А непов'язані між собою реформи без бачення цілого лише посилюють кризу.

Тому ми імперативно звертаємося до українських громадян – прочитати, зрозуміти, оцінити і запровадити наступні конституційні ІнАвації в якості нової Конституції України.

Які засади змін?

Замість "Людина – Народ – Нація" – "Громадянин – Громада – Республіка"

Республіка замість держави; Республіка – "спільна справа", громада всіх громадян.

Двохрівнева модель суспільства: Громади і Республіка.

Пріоритет договірних відносин, на їх основі – договірні спільноти.

Введена типологія договірних спільнот.

Республіканська частка кожного громадянина. Співуправління та співволодіння спільним надбанням.

Республіканське управління здійснюється на засадах поділу влади на установчу, стратегічну, громадську, представницьку, законодавчу, виконавчу, судову та контрольну.

Установча влада в Республіці належить винятково Громадянам Республіки і реалізується через всеукраїнський референдум, звернення, петиції, ініціативи.

Істотне зміщення (прорив) від представницької демократії до прямої: у громадському волевиявленні (в тому числі через установчу владу та референдум), у договірних спільнотах, зокрема, у громадах, через цифровий голос.

Запровадження підходу "компетентність + управління", що поступово витісняє підхід "представництво + влада".

Акцент на стратегічне управління. Суверенітет над майбутнім.

Інакший принцип територіального устрою: розрізнення територіальних та нетериторіальних договірних спільнот та об'єднань.

Рівноважність приватної, громадської, республіканської сфер.

Зміна природи власності, публічна власність, публічні фінанси.

Принципова заборона монополій, олігополій і монополізму.

Суб'єктність Природи, права Природи (окремий розділ).

Два типи перехідних положень: перехід до цієї Конституції та перехід до наступної Конституції (конституційні наміри).

Навіщо змінюємо? Розширення прав та свобод

Нові засадничі права на: гідність, життя, свободу та самореалізацію, незалежний договір з іншими, самоврядування, власність, перспективу в майбутньому і на щастя у власному розумінні.

Додано окремі нові права на: гідну смерть (в контексті права на життя), самовизначення, інновації, генетичну та тілесну тотожність, приватне управління, приватну спадщину і культуру, приватні дослідження і творчість, приватність, договір.

Додано свободи: на інформацію; економічна; академічна та творча; недомінації однієї волі над іншою; інакших; спільності; спільної відповідальності за Природу; закордонних українців.

Права дітей Республіки, права перестарілих Республіки та людей з інвалідністю (окремі розділи).

Введено правову норму про вік зрілості для дітей.

Розширено уявлення про обов'язкове соціальне страхування.

Яким чином здійснюємо зміни?

В пропонованому проекті Конституції:

Введено розрізнення відповідального громадянства та громадянства з обмеженою відповідальністю.

Введено компетентнісне цензування як принцип соціальної організації суспільства, управління та освіти. Codex Honorum та Компетентнісний відбір.

Замість Президента введена модель стратегічного управління через Стратегічний Комплекс: Стратег Республіки, Стратегічна Рада, Стратегічний Форум, Стратегічні Фонди (Майбутнього, Природи, Спадщини), Управлінський освітній комплекс.

Структура Кадрового Резерву Республіки відповідає республіканським рівням управління. Перелік професійних сфер і зміст їх діяльності та їх чітке співвідношення з системою управління.

Республіканське управління здійснюється на наступних рівнях: Стратегічний Комплекс на чолі зі Стратегом (стратегічний рівень), Центральна Рада (Парламент), Уряд (Кабінет Міністрів України) (політичний рівень), Міністерства (організаційний рівень), Уповноважені Урядом Органи та Програмні Офіси (виконавчий півень), Громади та Об'єднання (громадський рівень), Громадяни (громадянський рівень).

Республіканські стратегічні фонди: Фонд майбутнього, Фонд Природи, Фонд спадщини з джерелами фінансування та Програмними Офісами.

Інвентаризація суспільного надбання, розподіл його на приватне та спільне надбання.

Введено набір правових норм про цифрову ідентичність громадянина.

Цифровий голос – надається безпосередньо без виборів, на будь-який термін і може бути відкликаний в будь-який момент.

Деякі функції судової влади можуть передаватися на договірних засадах відповідним судам країни або країн з високим рівнем довіри до судової системи.

Створюється Контрольна влада для контролю ефективності функціонування органів публічного управління.

Розрізняємо самостійні та несамостійні громади.

Підвищення управлінського статусу професійних об'єднань.

Окремий параграф про інноваційну діяльність.

Окремі параграфи Конституції: "Інтелект", "Освіта", "Здоров'я" як змістовне ціле.

Створюється Конституційний порядок як поки що паралельний зі старою структурою "республіканської безпеки та оборони", але який готується на повну його заміну.

Конституційні наміри полягають у переході до розподіленого громадянства, відмови від виборів та від Парламенту (цифровий голос), у повному переході від влади до управління, у створенні нового віртуального права та нового стратегічного права, у повній відмові від споживацьких патерналістських соціальних установок.

Наскільки можлива ця Конституція?

Можна запитати щодо запропонованих інавацій: це занадто радикально взагалі чи це занадто радикально для України чи це дуже радикально для України в ситуації кризи та війни?

Адже це не просто щось радикальне, що можна розкритикувати та відкинути. Конституційні інавації мають характер ультиматуму, якого неможливо уникнути.

Суть Конституційного Ультиматуму: Або ми обговорюємо, доробляємо та приймаємо інаваційну Конституцію, або ми припиняємо своє існування як незалежна країна, маємо справу з розпадом не лише держави, але і суспільства, з виїздом значної частини українців з України, зі зникненням української нації як неспроможної оновлюватись.

Українці в своїх соціальних потугах постійно когось мали за взірець – варягів, орду, турків, поляків, росіян, австро-угорців, німців чи вже сьогодні – європейців та американців.

Але ніхто в світі не схожий на Україну, нам ніколи і нізащо не підійдуть чужі реформи.

Вперше Україна та українці опинилися в ситуації, коли ми маємо шанс здійснити трансформацію не на основі запозичень, а на основі власних інавацій.

Пропонований проект Конституції фактично дискредитує попередні конституційні процеси, що йшли шляхом правок, компромісів та компіляцій. Інші конституційні проекти тепер теж мають мірятися інаваціями, а не компілятивним використанням наявних інструментів та підходів.

Це справжня лібертаріанська Конституція. Проти неї точно будуть олігархи, корупціонери, архаїзатори (комуно-соціалісти, архо-націоналісти, ліберали) і навіть ті лібертаріанці, для кого це лише гарне слово і хто не готовий до лібертаріанських інавацій.

Презентація проекту Конституції це лише перший такий ультиматум в пакеті інших інаваційних ультиматумів, які далі будуть, з огляду на ситуацію кризи, на перебіг війни та на безнадійний стан деградованої української політики.

Здійснення інавацій це важка інтелектуальна комунікативна та мотиваційна робота. Основна частина її зазвичай іде на подолання саботажу архаїки, невігластва обивателів та глитайства привілейованих.

Складні обставини потребують складних рішень, тому – лише інавації, лише хардкор.

Не втратьмо цей шанс! Давайте власнодум зробимо щось історично вартісне! Давайте покажемо вихід для всього світу! Давайте спробуємо прорватися в майбутнє першими!

Розробники концептуального проекту ІНАваційної Конституції України:

Бебешко Тарас

Беспалий Борис

Дацюк Сергій

Нікітін Володимир

Сорока Сергій

Суліковська Ірина

Чудновський Юрій

powered by lun.ua
Коментарі — 72
Алексей Ященко _ 31.10.2019 03:35
IP: 35.235.227.---
Я завжди думав, що схема така: спочатку група людей приходить до влади (є різні шляхи), а потім встановлюють свої правила, інколи й свою конституцію – в т.ч., інколи, шляхом насилля, але здебільшого – шляхом великого насилля. Чи може бути по-іншому? Ми ж люди, не роботи. Конституція – це частина того, що називають влада. Хто її просто так віддасть? Заради чого? Задля суспільного експерименту?
Каріна Ла _ 14.08.2019 20:21
IP: 35.235.226.---
Нову Конституцію потрібно широко пропагувати,розбирати по частинах,вести дискусії спеціалістами,доносити до громадян в спеціальних програмах, у доступний час, в певні години на каналах ТВ. Це важливо. Депутати не захотіли розбирати, у них була своя програма на виборах,як завжди – ніяка, розбирати програму, складену не ними, політично не могли і зробили вигляд,що нічого такого немає.Нові програми є в ютубі, але громадяни дивляться в основному доступні шоу і депутати читають зі смартфона,що підготовить помічник – загального розвитку не вистачає і багато мороки. Тут теж статтю проглянули по діагоналі і сперечаються не по темі.
Каріна Ла _ 14.08.2019 20:20
IP: 35.235.227.---
Нову Конституцію потрібно широко пропагувати,розбирати по частинах,вести дискусії спеціалістами,доносити до громадян в спеціальних програмах, у доступний час, в певні години на каналах ТВ. Це важливо. Депутати не захотіли розбирати, у них була своя програма на виборах,як завжди – ніяка, розбирати програму, складену не ними, політично не могли і зробили вигляд,що нічого такого немає.Нові програми є в ютубі, але громадяни дивляться в основному доступні шоу і депутати читають зі смартфона,що підготовить помічник – загального розвитку не вистачає і багато мороки. Тут теж статтю проглянули по діагоналі і сперечаються не по темі.
Каріна Ла _ 14.08.2019 19:43
IP: 35.235.226.---
Нову Конституцію потрібно широко пропагувати,розбирати по частинах,вести дискусії спеціалістами,доносити до громадян в спеціальних програмах, у доступний час, в певні години на каналах ТВ. Це важливо. Депутати не захотіли розбирати, у них була своя програма на виборах,як завжди – ніяка, розбирати програму, складену не ними, політично не могли і зробили вигляд,що нічого такого немає.Нові програми є в ютубі, але громадяни дивляться в основному доступні шоу і депутати читають зі смартфона,що підготовить помічник – загального розвитку не вистачає і багато мороки. Тут теж статтю проглянули по діагоналі і сперечаються не по темі.
_ABM_ _ 13.08.2019 11:26
IP: 35.235.226.---

Елена Величко: -... методику Золотого Тельца наразі РОЗКАЧУЮТЬ вже на землю...
_ABM_:- То ви вже зрозуміли свою помилку щодо підтримки своїми голосами Зе? Чи ще є надія?:-)...
Елена Величко: -...саме ваш шеф усе це лайно почав...
То Зе вже "лайно"?:-)) А яка любов була!!! Втім так і мало статися.
До речі, в депутатському корпусі Зе і Ко теж не всі будуть підтримувати рішення Зе, але Їх просто будуть викідати з Парламента, щоб не заважали.
Не суттєво, але уточнюю, а кого саме ви вважаєте моїм шефом, бо насправді цікаво узнати, що у мене є шеф?...
Елена Величко _ 12.08.2019 18:47
IP: 35.235.227.---
_ABM_:
Що я узагальнюю у своїй уяві – не ваше діло. ВИ ЗА СЕБЕ відповідайте.
А сказати вам нема чого, бо саме ваш шеф усе це лайно почав...
Й на вас як відомого дурня я ніколи не ображалась – нема на кого.
_ABM_ _ 12.08.2019 16:53
IP: 35.235.227.---
Елена Величко:
-...ніяка Конституція в руках бандитів НІЧОГО не значить. До речі, методику Золотого Тельца наразі РОЗКАЧУЮТЬ вже на землю...
То ви вже зрозуміли свою помилку щодо підтримки своїми голосами Зе? Чи ще є надія?:-)
Да, українська земля розійдеться як гарячі пиріжки, це правда. А ще в Україні є запаси сланцевого газу – 80 років всю Європу можемо опалювати або 200 років для себе використовувати. А ще є потужний військово-промисловий комплекс... Багато, ще чого є в Україні, в тому числі і дурнів вистачає.
Не ображайтеся, бо Особисто проти вас, Елена Величко, я нічого не маю, але ви в моїй уяві узагальнюєте образ типового українського дурня, який ведеться на пусті обіцянки. Ось чому часом я звертаю прискипливу увагу на ваші дописи.
Так само, звертаю увагу і на воронежського недоумка – бо це є типовий росіянський казковий Іван-дурак, а попросту кліничний дебіл.
Елена Величко _ 12.08.2019 13:08
IP: 35.235.226.---
Віктор Скоп:
Так є й ПРЯМОЇ дії у Конституції – НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ, суди – не для нас, більш того, вже НЕДОСТУПНІ,
а якщо правда ВАША – то НЕ БУДУТЬ судити – будуть роками тягнути.
Справа тут у ФІЛОСОФІЇ, що 30 років тому зробили та ЗРУЙНУВАЛИ добробут більшості.
Філософія така – МАЄШ ГРОШІ _ то робиш ЩО ХОЧЕШ, що плекали усі, щоб нажитись за хабарі,
БЕЗ ВЛАДИ, без Конституції, без справедливості... – БЕЗЗАКОННЯ та несправедливість – от що було та лад НЕ НАВЕДЕНИЙ, ніяка Конституція в руках бандитів НІЧОГО не значить. До речі, методику Золотого Тельца наразі РОЗКАЧУЮТЬ вже на землю – мовляв – гроші посипляться на вас, тисячі доларів за землю – НА ПРАКТИЦІ просто ЗАБЕРУТЬ, бо бандитизм...ні в якому разі не можна ЗНОВ розпалити цю брехню золотої лихоманки...
Віктор Скоп _ 11.08.2019 23:41
IP: 35.235.226.---
Репліка для розуміючих. " Стратег Республіки" через деякий час перетвориться в САТРАПА.
Віктор Скоп _ 11.08.2019 23:24
IP: 35.235.226.---
Занадто зарозуміло, шановані мною автори пропозиції. Потрібна Конституція, норми якої мають найвищу юридичну силу і бути нормами прямої дії, за порушення, або ігнорування яких передбачена юридична відповідальність, і які є зрозумілими кожному громадянину.
Myro Huk _ 11.08.2019 17:45
IP: 35.235.227.---
"Давайте спробуємо прорватися в майбутнє першими!" – щось це мені нагадує "Хто був ніким – той стане всім!". І чим то закінчилось через сімдесять років?
iip _ 10.08.2019 21:12
IP: 35.235.226.---
Шановний Автор довго і багатослівно доводив одну просту річ. Україна – "стратегічна висота" і країна із самим високим "коефіцієнтом транзитності" у світі. Ми – аборигени, що живуть на перехресті усіх доріг на стратегічній висоті, за яку деруться усі, кому не ліньки. Звідси і споконвічна нездійснення туга за тихою хатою у вишневому садочку, і легендарні здібності до виживання, і залізна воля до боротьби, і здатність виживати на мізері. Ми стали тою травою, котра росте тим краще, чим більше її топчуть. За нашу територію дерлися, деруться і будуть дертися сильні світу цього, бо той, хто контролює Україну – контролює практично усю Європу до Волги.
Елена Величко _ 10.08.2019 15:43
IP: 35.235.227.---
Елена Величко:
Дивлячись на написане нижче, хочу сказати, що все,
що наразі ГОВОРЯТЬ нам, про "РИНОК ЗЕМЛІ УСЮДИ" – то брехня для лохів.
Спробуйте купити десь землю у Європі. без 100+ вимог...спробуйте отак "з молотка" – а дулічка...
Я вже не кажу про Канаду, Ізраель та тенденції а-ля Брексіт.
Й ще, у цьому контексті, ЩО ТАКЕ ГРОШІ? ГРОШІ= ОСНОВНІ АКТИВИ+праця.
Так от, що буде, коли з формули прибрати ОСНОВНИЙ АКТИВ?...- не буде грошей або буде праця у кращому випадку (це якщо ВЛАСНИК вас найме та щось заплатить) – в основному рабська праця, що у нас наразі. Бо до нормальної життєдіяльності ПОТРІБНА ПОЛІТИКА нормальна, що така політика ДУЖЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВНІ АКТИВИ.
Елена Величко _ 10.08.2019 15:36
IP: 35.235.227.---
Кирилл Левин:
У вас все утопия...А везде работает – и в ом же Израиле. Сейчас и в США начали этот процес.
"Совместное владение" – ПРОЦЕСС ВПОЛНЕ ОБЪЕКТИВЕН.
Мы ж знаем о детерминанте, ну и для простого понимания – ВЕСЫ.
Если все кругом "наше" как при союзе – КАЧНУЛО в приватное, потому что в "нашем" завелись крысы,
тоже с приватным – не могут "одинокие" Каренины иметь прибыль – что и написано вами, потому что в прибыли участвуе и ПОКУПАТЕЛЬ и др., то есть общество, поэтому любое производство, кроме натурального- КАК И ДЕНЬГИ – по сути есть общественным. После всеобщей "приватизации", а по сути монополизации бид-ло-банди-ми – ВЕСЫ КАЧНУТЬСЯ в коллективное, Т.е. ВСЕГДА СРАБАТЫВАЕТ ПРАВИЛО ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ, или, другими словами "ДЕРЖАВно-приватне партнерство ДЛЯ ГРОМАДЯН під керівництвом певної політики державної" – отут і буде й прибуток й вівці цілі та вовки...
Log Log _ 10.08.2019 10:11
IP: 35.235.227.---
Revo Dmitro – безмозглый дебил Унитаз Семижопов из Воронежской области
Безграмотная тупая скотина на шестом десятке услышал от кого-то о дураках и дорогах, и повторяет "мудрость".
Нормальные люди лет в 15 читают это, и понимают, умственно отсталый "прозрел".
Дегенерат, своей страной интересуйся. Из-за твоего скотства у вас гибнут люди, горят леса, тонут города.
Твои же потомки тебя проклянут.ъ
Mike_Kharkov _ 09.08.2019 14:42
IP: 35.235.226.---
Breda:
Господь зробив Україні два подарунка, які водночас стали її прокляттям: родючий чорнозем і позицію серединної землі, яка стала фронтиром між цивілізаціями. (c)

...ну що за фігня?
Не всё, чего вы не понимаете, есть "фигня".
Это начала, азы для понимания цивилизационного пути Украины (как минимум в рамках географической концепции). Гораздо легче понимаются материалистами, нежели идеалистами, особенно политизироваными идеалистами.
_ABM_ _ 09.08.2019 10:52
IP: 35.235.226.---
Господь зробив Україні два подарунка... (c)
...Спалив 4 млн. га. росіянських лісів. Це кара Господня росіянцям! Таких катастрофічних подій не було останніх 10 тис. років. Спалена територія перетвориться в болото.
Breda _ 09.08.2019 09:05
IP: 35.235.226.---
Господь зробив Україні два подарунка, які водночас стали її прокляттям: родючий чорнозем і позицію серединної землі, яка стала фронтиром між цивілізаціями. (c)

...ну що за фігня?
borgia _ 09.08.2019 02:26
IP: 35.235.227.---
monia_b:
до речі, на відео бувший ЦРУшник часів Абами Абізьяни.
який по фаху мав боротися з конспірологічними теоріями

youtube.com/watch?v=m7fpbsi6QZA

Трамп вигнав нах все керівництво шпіонськими організаціями.
тепер вони сидять на всіх каналах і пропагують конспірологію.
...
Смотрим твиттер Трампа
Очередние шпиони на виход.))))
Сю Гордон и Даниель Кац – начальство of National Intelligence
will be leaving on August 15 – 15 августа нах с пляжа.)))
A new Acting Director of National Intelligence will be named shortly.
И. О. назначу скоро.))))
А ети куда.? в тиливизор...
monia_b _ 08.08.2019 22:28
IP: 35.235.226.---
до речі, на відео бувший ЦРУшник часів Абами Абізьяни.
який по фаху мав боротися з конспірологічними теоріями

youtube.com/watch?v=m7fpbsi6QZA

Трамп вигнав нах все керівництво шпіонськими організаціями.
тепер вони сидять на всіх каналах і пропагують конспірологію.
такого не було в історії щоб бувші шпіони працювали на ТВ і нищили діючого президента...

88
дістаю задоволення ще від одного Нациста.
Найджель Фараж мочить європодонків прямо в її мерзенні морди

youtube.com/watch?v=1zyHU4SkLMA

бажаю і вам задоволення.
спеціально тим хто збирається їхати в неіснуючу країну Бельгію.
де всі ті падлюки окопалися...
monia_b _ 08.08.2019 20:49
IP: 35.235.227.---
88 продовжується
Скандал у Смешка: з партії вигнали першого заступника і 8 " наступних громадян України...".
Вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити "рейдерське захопленя" контролю над нею, у зв'язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.
==
на щастя Гордон роздав членам Політбюро свої патентовані пірамідки.
члени наділи пірамідки на голову
і психологічний тиск припинився...
monia_b _ 08.08.2019 19:36
IP: 35.235.226.---
божевільна жидівська конспірологія не має меж.
гляньте на фото яке в кінці відео.
парад КуКлуксКлана в Вашінгтоні.
КуКлуксКлан йде в 14 рядів...!!!!

С14

Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди – HRW.
Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"
Настю Станко на гіляку...!!!!
monia_b _ 08.08.2019 19:26
IP: 35.235.226.---
божевільна жидівська конспірологія не має меж.

88

На зустрічі Зеленського з Варфоломієм щось пішло не так – ВВС
у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.
Тому що Варфоломій відомий своєю діяльністю у екологічній сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".
Нацист Трамп відомий своєю ненависттю до екології 88 числа змусив Зе не підписувати документ.

давайте приєднуйтесь.
наведіть інші приклади...
monia_b _ 08.08.2019 19:14
IP: 35.235.226.---
_ABM_:
Угу! А що тут не зрозуміло?.
що не зрозуміло – глянь на календар.

88

це не жарт, жиди зійшли з розуму.
звинувачують Трампа в фа ши змі.
тому що він приспустив прапор на білому домі до 8 серпня
в честь стрілянини в Ель Пасо

youtube.com/watch?v=m7fpbsi6QZA

3 роки на всіх каналах 24\1
Трамп Нацист Трамп Нацист Трамп Нацист
_ABM_ _ 08.08.2019 14:55
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
А от не зрозуміла, ... ЗЕ наразі розпродадуть землю туркам, китайцям...
Угу! А що тут не зрозуміло? Всіх, хто голосував за Зе, а разом з ними (але по їх вині!!!) і тих, хто голосував проти, розводять як лохів. Оце вам чудовий приклад взаємодії базису і надбудови. Дочекаємося, що і секс-бізнес легалізують. Не виклюячаю, що запропонують в ньому працювати в першу чергу шанувальникам Зе:-)) Так би мовити, по блату...
Бо не треба було в облаках літати...
Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Україна та Європа1103 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter