Сергій Дацюк Філософ

ЗМІНА ІДЕНТИЧНОСТІ

10 січня 2020, 11:25

Ідентичність стала основною темою розмови після новорічного привітання Президента України Зеленського на рубежі 2019-2020 років.

Помилки Президента у формуванні нової ідентичності українців

Не дивлячись на основну установку привітання – єдність та об'єднання України, – набір принципів та установок там вгаданий вірно, але самі вони задані геть невірно. Отже ми мали би почути такий зміст принципів та установок.

1) Ідентичність стала складною, не зводиться до набору простих традиційних маркерів (армія, мова, віра – як прості вимоги в такому вигляді не працюють);

2) Складну ідентичність ми не готові запропонувати, але ставлення до старих спрощених ідентичностей має бути терпимим;

3) Нас має об'єднати інноваційне майбутнє, але щоб воно було однакове, над цим потрібно попрацювати;

4) В контексті інноваційного майбутнього змінюються оцінки минулого;

5) В контексті інноваційного майбутнього змінюється робота в теперішньому (вона стає стратегічною, програмною і проектною);

6) Минуле в контексті майбутнього бачиться інакше;

7) В майбутнє ми дивимося, в теперішньому працюємо, на минуле оглядаємося.

8) Інакше оцінене минуле є значиме, символи минулого є значимі.

9) Інакша робота з теперішнім (стратегії, програми, проекти) є значима.

10) Чи належить мова до ядра ідентичності – проблема, яку зараз не вирішити, тому давайте з мовою вчиняти дуже обережно.

Емоційне та професійно вибудуване новорічне шоу стало провалом з точки зору політики. На рівні принципів та установок райтери Президента допустили 10 помилок:

1) У нас немає уявлень про нову складну ідентичність, але про це ми будемо мовчати;

2) Давайте нівелюємо різницю між старими ідентичностями, бо нам потрібна єдність;

3) Майбутнє "...ми уявляємо його однаково – "це успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території...", але як саме це буде досягнуто, щодо чого у нас немає єдності, ми про це не скажемо;

4) В контексті такого майбутнього нівелюються різні оцінки минулого, і в чому тоді полягатиме боротьба за майбутнє, ми не скажемо;

5) В контексті такого майбутнього ми не готові змінити роботу в теперішньому, тому згадок про стратегію, програми та проекти не буде;

6) Різні бачення минулого в контексті такого майбутнього нівелюються;

7) Ми дивимося лише в майбутнє, а минуле і теперішнє не значимі.

8) Різні оцінки минулого, різні його символи незначимі, особливо в контексті спільного добробуту та сильних емоцій у молодих людей;

9) Які стратегії, програми та проекти на майбутній рік ми готуємо – ми про це не скажемо, бо їх немає;

10) Нехай кожен береже свою рідну мову, хоча і нормально знати державну мову – але, чи входить мова до ядра ідентичності, про це ми мовчатимемо.

Райтери Президента записали цю промову собі в позитивний актив, бо вона викликала резонанс в суспільстві. Але це не так. Після привітання Президента має творитися єдність, а не просто резонанс. Президент це не шоу-мен, для якого головне це глядацький рейтинг.

Привітання Президента не має поглиблювати розкол в країні. Якщо привітання поглибило розкол і флеш-моби з хештегами "#КакаяРазница" чи "#РізницяЄ", то це непрофесійно зроблене привітання.

Завдання політичного лідера чи навіть державного діяча – створювати та поширювати нові ідеали. В часи криз, революцій та війн, ідеали перестають бути просто цінностями, вони мають поширюватися у вигляді переоцінених цінностей – нових початків, нових принципів, нових установок.

Сучасний стан проблеми ідентичності

Остання книга Френсіса Фкуяма "Ідентичність: запит на гідність та політика ресентименту" ("Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment", New York: Farrar, Straus and Giroux. 2018. (pub. date September 2018)) вже на рівні перекладу набула скандалу. Інакші, ніж наведений тут, переклади не дуже точні, бо мова не йде про "попит" замість "запиту" (Фукуяма нічого не говорить про ринок ідентичностей), мова не йде про "вимогу" замість "запиту" (бо гідність ні в кого не вимагають, її виборюють через суспільно оформлений запит). Що ж до російського, ще більш скандального, перекладу, то там взагалі намагалися приховати усі дражливі моменти. "запрос на достоинство" приховали під "стремление к признанию" (політологічний термін психологізували, бо "гідність" нагадувала б українську Революцію Гідності). При цьому "политика ресентимента" приховали під "политика неприятия", бо ресентимент надто прямо вже вказував би на те, що відбувається зокрема в Росії.

З самого початку Фукуяма ділить політичний процес на політику гідності і політику ресентименту. Перша політика спрямована на творення нових підстав для гідності. Друга політика спрямована на групові образи, почуття приниження, на підозру, що ними нехтують, тобто на відновлення упослідженої гідності. Причому адепти ресентименту визнають один одного.

Фукуяма в основу розуміння ідентичності кладе широко використовуване ним з Платона поняття "тімос", тобто частинка душі, яка пристрасно жадає визнання і поваги людської гідності. Тут він розрізняє дві установки: на ізотімію (установка на рівну гідність, бути не гіршим за інших) та мегалотімію (установка на виняткову гідність, бути кращим за інших). Мегалотімія існувала завжди, її неможливо подолати, її можна лише пом'якшити. Способи пом'якшення (вирівнювання до ізотімії) завжди вдосконалюються через теорії і практики права та політології. Причому ліберальна демократія більше не слугує ізотімії, бо з'являються нові форми мегалотімії, які потребують своєї політичної організації.

Ідентичність, яка прийшла з психології від Еріка Еріксона з 50-х років минулого століття, соціалізувалася і породила окрему політику ідентичності – управління спільністю уявлень та інтересів соціальних груп та держав. Основою політики ідентичності стало уявлення про гідність (спосіб оцінки значимого в структурі Я-група-суспільство).

Структура ідентичності, яку пропонує Фукуяма: 1) біологічні, тваринні, матеріальні засади, бажання, потреби; 2) раціональні засади: особисті, групові, соціальні, національні, громадянські; 3) засади гідності (тімос, вмістилище гордості, сорому, гніву, жаги (прагнень, а не бажань чи потреб)). Третя частина регулює вибір між першою та другою, а також вибір між різними раціональними рішеннями та вибір між раціональним та ірраціональним.

Саме третя частина структури ідентичності задає структурну динаміку. В цій третій частині постійно відбуваються зміни того, що вважається гідним і що вважається негідним.

Політичні теорії ідентичності ускладнили уявлення про ідентичність. Політична ідентичність розрізняє внутрішні та зовнішні установки. Внутрішні – на аутентичність, щирість, справжність. Зовнішні – на визнання і відтак гідну оцінку інших.

З зовнішньої гідної оцінки більшості та установки на ізотімію походить демократія. З зовнішньої гідної оцінки меншості походить аристократія, монархія та диктатура пролетаріату.

Фукуяма говорить про революції гідності як революції, що були спрямовані на переоцінку структур зовнішнього визнання – Велику Французьку, "арабську весну" та Революцію Гідності в Україні 2013-2014. Також пролетарські революції побудовані на формуванні класової мегалотимії. Водночас домінуючим залишається процес на формування ізотімії.

Демократизація гідності означає, що установка на ізотімію домінувала протягом останнього часу в усьому світі. Демократизація, мультикультуралізм, толерантність, політкоректність – все це ознаки установок на ізотімію.

І тут проявляється двоїстість – устремління до всезагального визнання індивідуальних людських прав та до колективного визнання, основаного на національних ознаках. Перша породжує ідентичність людини (в історичній формі прав людини), друга породжує національну ідентичність (спільність мови та культури).

В сучасних суспільствах різниця між правими і лівими стирається до центризму, а найбільш динамічними щодо політики ідентичності стають нові політичні групи – національні та релігійні, а також нові радикальні групи (феміністки, ЛГБТ, екологи тощо).

Повсюдно у світі виникає проблема гідності – на гідність зазіхають держави, групи, класи, релігійні спільноти. Є декілька вирішень цих проблем. Одне з них – "терапевтичний підхід", що походить з психотерапії, і створює так зване "психотерапевтичне суспільство" в результаті "терапевтичної революції" (психотерапія та психокорекція стають інститутом). В такому суспільстві щастя людини залежить від його самооцінки (установка на внутрішню ідентичність).

Є ще один підхід – ресентимент (перекладання провини на якусь групу чи суспільство в цілому і бажання помсти, відвоювання привілеїв чи виборювання влади). Його використовують різні з тих чи інших причин маргінальні групи нових чи відтворюваних ідентичностей. Ці групи сповідують установку на мегалотімію, тобто виняткову ідентичність з агресивним устремлінням на помсту і реванш. Ці групи узурпують порядок денний.

Основна проблема сучасного світу – творення інклюзивної національної ідентичності. Фукуяма говорить про чотири шляхи формування національної ідентичності. Перший шлях – вигнання (виселення) через кордон на нові території чи знищення чужих мовно-культурних груп. Другий шлях – зміна кордонів відносно розмежування мовно-культурних груп, які визнаються своїми. Третій шлях – асиміляція меншин і створення гомогенної спільноти. Четвертий шлях – перебудова національної ідентичності з урахуванням особливостей спільноти (творення кредо чи кредової (узгодженої) ідентичності). Всі шляхи можуть бути як мирними, так і насильницькими.

Допрацювання концепції Фукуями в контексті швидкого часу за змін ідентичностей

Проблема книги Фукуями в тому, що в наш швидкий час, тобто в час кризи, війн, революцій і взагалі передсингулярності, значення має не так сама структура ідентичності, як організаційні форми зміни структури ідентичності і способи її зміни. Інакше кажучи, пропозиція Фукуями в главі "Що робити?" – іти далі шляхом ліберальної демократії, переслідувати установку на ізотімію, а не на мегалотімію чи ресентимент – дуже абстрактна. Саме в цьому недопрацювання Фукуями. У мене немає часу писати цілу книгу, тому я перехід від ідентичності до самовизначення викладу коротко.

Ресентимент в ситуації війни отримує своє підкріплення і може бути виправданий дуже просто – є війна, є вороги, отже ми правдиво ображені. Ресентимент під час війни інституціоналізується – наприклад, створюється інститут ресентименту (він же національної пам'яті). Під час війни процеси ресентименталізації стають масовими: 1) відключи мислення (якщо воно було) або не намагайся мислити; 2) спирайся на колективну пам'ять, а не на історичну освіту; 3) задіюй уяву лише для фантазій про підозру, помсту, компенсаторні квоти, червоні лінії і т.д.; 5) в комунікації підозрюй чужих і "розганяй зраду"; 6) хай би що негативне не робили свої (крадіжка, мародерство, договорняки з ворогом) їм все прощай, і хай би що позитивне не робили чужі (критика, експертна оцінка, інновації) їх підозрюй і викривай; 7) територія, мова, культура належать до ядра ідентичності, а хто так не вважає, той зрадник. Фукуяма навіть приблизно не уявляє всю мерзенність інституційного ресентименту в Україні та в Росії.

Гідність постійно зазнає інфляції, тому гідність підлягає постійному ускладненню. Уявлення про інфляцію гідності у Фукуями відсутні. Лише інакше, складніше і помірне через самовизначення може найбільш суттєво змінювати ідентичність в швидкому світі. Відтак усі маргінали та радикали, що спрощують, не можуть сформувати кредо, бо їх кредо завжди буде мегалотімією, а не ізотімією. Феміністки, фундаменталісти, націоналісти ніколи не здатні створити кредову ідентичність, бо їх установка мегалотімії та їх ресентимент руйнують єдність.

Питання, якого уникнув Фукуяма – як змінюється тімос, адже ресентимент не здатен до зміни тімосу. Чисто формально структура тімосу змінюється циклічно. Самовизначення ніколи не відбувається в цінностях, бо цінності це завжди старі ідентичністні структури. Самовизначення завжди відбувається на рівні інакших принципів. Такі принципи проникають в деякі соціальні групи, для яких вони стають новим кредо. Потім ці групи поступово розширюються, принципи соціалізуються через ДОГОВІР і визначаються структурами гідності як значимі і відтак перетворюються на цінності. Потім з часом настає нова криза, яка вимагає переоцінки цінностей і нових принципів. І все повторюється знову.

Це принципово міняє сам предмет дослідження – з ідентичності на самовизначення. Тобто дослідження Фукуяма вже відстає від часу. Адже ми говоримо не просто про процес зміни ідентичності, а про принципово інакший процес – самовизначення. Якщо ідентифікувати себе можна фіксовано і лише з тим, що було чи є наявним, то самовизначення це неперервний процес змін, тобто самовизначитись можна завжди по-інакшому, в тому числі у принципово нових чи навіть інакших змістах, яких ще нема, які ще належить створити.

Важливим контекстом самовизначення є уявлення про "психічний суверенітет" – процес індивідуального буття людського "Я" в сучасному суспільстві, який дозволяє не лише зберігати аутентичність, щирість, справжність своєї індивідуальної ідентичності в контексті нав'язуваних ЗМІ та впливовими соціальними групами порядку денного та дискурсу, але і самостійно її змінювати.

Право на психічний суверенітет не може бути заперечно, воно не обов'язково має бути визнано на рівні Конституції, але має входити в кредову ідентичність. Геть руки від мого самовизначення, від моєї мови, від моєї культури, якщо це агресивно вас не зачіпає. Моя гідність визначається мною, якщо вона складніша за кредо, бо вона не суперечить йому, а перевершує його. В основі діяльної соціалізації психічно суверенної особи лежить не надана свобода, а моя самореалізація в індивідуальному та груповому сенсі, якщо ця самореалізація складніша за наявні в суспільстві траєкторії соціалізації. В основі мого усуспільнення лежить договір, а не закон. Хто зі мною не домовився шляхом укладання договору, не має жодного права на мою увагу, мій час, моє життя і мій громадянський обов'язок.

Самовизначення полягає у праві на ускладнення колективної ідентичності супроти мейнстриму. А це означає право на творення індивідами "мікрогруп інакшого", якщо це інакше не просте та радикальне (як от феміністки, фундаменталісти та націоналісти), а складніше і помірне. Відтак і проблема колективної ідентичності в швидкі часи, в швидкому світі, в якому ми зараз і опинилися, має бути переоформлена в проблему самовизначення через інакші принципи, початки та установки.

Тімос не існує як примордіальнший чи самозмінний. Тімос моделюється суб'єктно і конструктивно змінюється. В породженні інакшого тімосу з'являються нові смисли та перспективи (уявлення, що відсутні у Фукуями). Самовизначення це процес оновлення тімосу, що має принциповий, смисловий та перспективний характер. Суверенітет над майбутнім постає з тімосу лише тоді, коли тімос окрім уявлень про минуле та теперішнє, містить уявлення про майбутнє. Адже ресентимент продукує не лише реваншизм, але і викривляє хронополітику. Тобто ресентимент як орієнтований винятково на присутність минулого в теперішньому в принципі не здатен працювати з майбутнім, яке сприймає як втрати чи погіршення ситуації. Отже змінюваний тімос це складна модель поєднання психічного індивідуального суверенітету з колективним суверенітетом над майбутнім.

В колективній ідентичності потрібно ускладнити розуміння структури ідентичності з точки зору динаміки ідентичності взагалі та динаміки кредо зокрема. Тобто питання, якого уникнув Фукуяма, – як твориться кредо? У структурі кредової ідентичності є: 1) ядро і периферія (в сферичній онтології); 2) вісь і відгалуження (в осьовій онтології); 3) глибинний шар і поверхневі шари (в шаровій онтології; 4) вузол і локус (в мережевій онтології). Можна розглядати ідентичність в будь-якій версологічній організації, але уявлення про самовизначенні базується саме на мережевій онтології, де є декілька вузлових початків, навколо яких групуються локусні принципи та установки. Тобто перехід від ядерної онтології ідентичності до мережевої онтології самовизначення складає суть нинішніх епохальних змін.

Візьмемо для простоти розуміння сферичну онтологію. Ядро ідентичності є і в особистій, і в груповій, і в колективній, і в національній. Але лише в національній ідентичності ядро утверджується як загальноприйнятне кредо дуже драматично. В колективній чи груповій ідинтичностях ядро може бути вибудовано лідерсько-волюнтаристським чи ідеологічним чином як умова існування групи. В особистій ідентичності динаміка розподілу на ядро та периферію залежать від типу психіки і наявності та способу її розвитку.

У спокійні часи зміна ідентичності відбувається лише завдяки її периферії. Але у швидкі часи (кризи, війни, катастрофи, в передсингулярні періоди) саме ядро будь-якої ідентичності стає змінним. Деякі елементи ядра можуть переміщатися на периферію і заміщатися новими ядерними змістами. Це – осмислена і перспективна ідентичність. Деякі елементи периферії можуть переміщатися в ядро і заміщувати нові (недавно внесені) елементи, які, навпаки, переміщаються на периферію. Це – малоосмислена, архаїчна і безперспективна ідентичність. Якщо в ядрі зосереджуються винятково структури травматичного минулого і все прогресивне і перспективне переміщається на периферію, ми маємо справу з ресентиментом, тобто з ідентичністю образи і помсти.

Проблеми української ідентичності. Чи належить до ядра ідентичності мова, особливо через безперспективність більшості мов, окрім англійської та китайської? Чи входить в ядро ідентичності взагалі релігія, чи може релігія відходить на периферію кредо і може залишатися лиш в ядрі групових та індивідуальних ідентичностей? Чи входить в ядро ідентичності раса, стать, територія? Як довго ще зберігатимуться нації? (плюньте в очі тим, хто говорить про їх вічність). Чи є рівними в перспективному сесні групи ядерної (ядерники) та периферійної (периферійники) ідентичностей? Як бути з людьми мережевого самовизначення, з мікрогрупами інакшого – адже вони є не ворогами ідентичності, а противниками самої ідентифікації як архаїчного процесу?

Кредова ідентичність в швидкі часи не є цілісною, не єднає нації, фрагментує їх. Кредова ідентичність в швидкі часи зазнає змін. Проблема у тому, що кредова ідентичність, затверджена структурами гідності як цінності для більшості, гібридизується і руйнується. Кредова ідентичність відтак не є більше опорою для єдності. Можливість єдності переміщається у принципово інший процес – процес зміни колективної ідентичності.

Кредова ідентичність в швидкі часи не може бути сформована на засадах минулого, не може бути сформована ЗМІ, окремими радикальними групам. Влада взагалі знаходиться в стані смислової та перспективної дезорієнтації. Відповідь на питання "Навіщо нам бути разом?" не формулюється владою, вона формулюється на рівні нового Суспільного Договору та Інаваційної Конституції.

Кредо ідентичності українців

З досвіду роботи над Суспільним Договором та Інаваційною Конституцією можна сформулювати кредо української ідентичності в запропонованій тут інаваційній структурі – через ядро та периферію ідентичності.

Ядро ідентичності. Ми, українці, живемо разом задля спільного суверенітету над майбутнім (задля розробки та реалізації переможної, переборної позитивної стратегії на основі стратегічних компетенцій), співволодіння та співуправління спільним, для творення Республіки (а не держави), громад (а не народу), самоуправління (а не влади), задля спільної реалізації проектів та програм на умовах публічно-приватного партнерства, задля підтримки екосистеми через гармонійну взаємодію людини, суспільства та природи.

Периферія ідентичності. Деякі з українців разом задля збереження та розвитку суспільного спадку: автентичної території, української мови, національної культури, національних традицій, для оцінки минулого як травматичного та для реваншу в теперішньому (архаїчна периферія). Деякі з українців разом задля самореалізації та самовизначення кожного на принципах психічного суверенітету, задля прориву в інакше та для творення інавацій, для збереження та розвитку мислення, для творення єдиного вселюдства (перспективна периферія).

powered by lun.ua
Коментарі — 61
Кирилл Граф _ 13.01.2020 21:52
IP: 35.235.226.---
Mike_Kharkov:
Любопытства ради, сравните свои ощущения от украинского кладбища, с немецким кладбищем //liveam.tv/rammstein-deutschland.html
Мы все в преддверии глобальным мировых перемен:)
Віра Бурик _ 13.01.2020 21:14
IP: 35.235.226.---
Українська Ідентичність,
Хай живе в Старім Году,
Хто не вірить в Укрдотичність,
Хай гуляє до заду!
Mike_Kharkov _ 13.01.2020 19:34
IP: 35.235.226.---
Віра Бурик:
Якщо ми визнаємо, що Совкове Суспільство "почило у Бозі", а з Ідентичністю треба щось робити кожному, то усім нам прямий шлях до Ідентичности Української, а тим, хто вагається, на Вокзал.
"прямий шлях до Ідентичности Української," – это куда, на кладбище истории что-ли? гегемон в своем репертуаре:)
Старое украинство мертво, оно не может созидать в 21-м веке, только разрушать. И потому вокзалом уже воспользовались миллионы, бегущие от него.
Украинство может воскреснуть только приняв правила игры 21-го века, это будет новое, уже гражданское. И тогда можно будет говорить об идентичности украинской. Это еще нужно создать, но пока подвижек в этом направлении не видно.
Grenader45 _ 13.01.2020 19:12
IP: 35.235.226.---
Віра Бурик:
Якщо ми визнаємо, що Совкове Суспільство "почило у Бозі", а з Ідентичністю треба щось робити кожному, то усім нам прямий шлях до Ідентичности Української, а тим, хто вагається, на Вокзал.
...совкове суспільство "почине" виключно після того, як "починуть" члени цього суспільства, вправити мізки яким, апріорі неможливо. Особливо ті, довершені совки, які заполошно волають про своє "переродження", рвуть на грудях вишиванку, проголошують самі себе "провідниками", "патріотами" і самопризначились на носіїв вигаданої ними ж, виняткової "української ідентичности".
І тому, як би не хотілось, але буде по Некрасову: "Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе"...
Микола Гайдук _ 13.01.2020 18:33
IP: 35.235.226.---
"...Президент не шоу-мен--правильно Президент ще не вийшов з ролі шоу-мена"???!!!
Віра Бурик _ 13.01.2020 17:18
IP: 35.235.226.---
Взагалі-то, Ідентичність закладається в голівку дитини ще батьками, і якщо йдеться про її зміну, то це означає, що йдеться про її зраду.
Інша справа, коли ми говоримо про злам Ідентичности в Суспільстві, коли ламається само Суспільство, як нині Українське.
Якщо ми визнаємо, що Совкове Суспільство "почило у Бозі", а з Ідентичністю треба щось робити кожному, то усім нам прямий шлях до Ідентичности Української, а тим, хто вагається, на Вокзал.
Eugene Plakhotniuk _ 13.01.2020 14:19
IP: 35.235.226.---
Судячи з коментарів, правило журналістів "Пиши як для дибілів ", тут можливо і могло б знадобитись комусь. Але дякую, що ним не скористалися. Чудові ідеї і глибокий аналіз. На місці спічрайтерів команди Зе, я б зі статей Дацюка не вилазив – на своїх помилках треба вчитися, інакше буде та ж сама долі, що із "попєрєдніками":)
Алексей Моисеенко _ 13.01.2020 11:17
IP: 35.235.226.---
все такие вумные,что жуть берет. столько лет онанизма... может, умники, пора организовываться? напр,,ПАРТИЯ ИНВАЛИДОВ УМСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТА
Mike Olexandriv _ 13.01.2020 06:54
IP: 35.235.226.---
Кредо, запропоноване в цій статті, можна застосувати до будь-якої нації. Це універсальні правила життя. Хотілося б, щоб пан Дацюк детальніше зупинився на українській специфіці, на тому, яким він бачить місце України в загальному розвитку людства. Це дійсно цікава тема і безмежне поле для аналітиків
Grenader45 _ 12.01.2020 12:11
IP: 35.235.227.---
Vasyl Shtager:
Велике інтерв'ю з Юрієм Шухивичем на шпальтах цього сайту від 10.01.20р. – оце і є текст про ідентичність.
Чи не міг би ти, як видно щирий прихильник українського дисидента, допомогти ближче познайомитись із текстами Юрія ШухЕвича "Роздуми вголос" і "Роздуми продовжуються", для більш предметного осмислення його бачення української ідентичності. Дякую.
Алексей Моисеенко _ 12.01.2020 11:24
IP: 35.235.227.---
Это только на меня так влияет ТВ? Имею наглость заявить, что большинством утеряна повестка дня автора. 1. Самоиндентичность через индентичность или с перескоком? 2. Механизмы построения общностей ответивших на п1. 3...
Vasyl Shtager _ 12.01.2020 02:16
IP: 35.235.227.---
В новорічному зверненні Зеленський згадує, як він каже, великих українців, які об'єднують, на його думку, нинішніх. Згадав, в тому числі, і Корольова. Так, Сергій Павлович Корольов – геніальній радянський конструктор та вчений. Але що його об'єднує з Україною, що народився в українському місті Житомирі? Сталін його мало не розстріляв, а потім не знищив на Колимі, тим не менше, Корольов, навіть після смерті Сталіна, обожнював цього ката, який знищив мільйони українців. Тоді може згадати і Валенину Матвієнко, яка народилась в українській Шепетівці, а в 2014р., як голова сенаторів РФ, проголосувала за введення російських військ в Україну?
Текст новорічного звернення – це не про ідентичність українців. Велике інтерв'ю з Юрієм Шухивичем на шпальтах цього сайту від 10.01.20р. – оце і є текст про ідентичність. Бо не було таких постатей, на українських землях не було б держави, давно б проживали малороси, яким "какая в х-я разница", де жити.
Vasyl Shtager _ 12.01.2020 00:53
IP: 35.235.226.---
Здається, поважний філософ, автор цієї серйозної наукової праці про філософію ідентичності, переплутав з виданням, де її представити науковому товариству. Мабуть зовсім випадково ця наукова праця попала на шпальти цього поважного засобу інформації для загалу. Спочатку автор починає якби з аналізу конкретного новорічного тексту Гаранта, де філософ угледів щось про ідентичність.
Але текст Гаранта більше схожий на звернення кота Леопольда до мишей з пропозицією "давайте жити дружно". Поява в тексті, як каже автор, маркерів, типу мова, зовсім не говорить, що спічрайтери 95 кварталу, які писали його, мали на увазі ідентичність. Тож філософ, визнавши, що поняття ідентичності дуже складне, щоб обговорювати його з келихом шампанського в одній руці, а в другій, як сказав гарант, бутербродом з олів'є. Мабуть, озброєний філософськими методами автор, повинен був роз'яснити загалу, це простими словами, а не грузити його ще оцим зовсім і не зрозумілим і не цікавим для загалу науковим текстом.
Влад Дорошенко _ 11.01.2020 17:15
IP: 35.235.226.---
Було б добре, якщо Автор пише не тільки для філософів, то щоб у дужках після терміну (для простих інженерів) давав побутовий синонім. Щоб потім не ображався Автор, що мало хто може зрозуміти його текст і дати відгуки чи запитання по суті його пропозицій. Бо не кожен може у сусідньому вікні одночасно відкрити Вікіпедію чи академ словник і раз поз раз втикати в нього не зовсім зрозумілі філософські терміни Автора. Якби я написав щось у термінах фізико-хімії металургії (про аустенітно-бейнітне перетворення), Автор теж мало що зрозумів би. Якщо хочете читабельності і розуміння тих, чию ідентичність ви обговорюєте, то пишіть мовою Шевченка чи хоча б мовою 95 кварталу чи термінами рівня курсу філософії політехнічного вузу, то буде вам 73% читачів, а не 0,003%. Доконаний (цивілізаційний?) проект – Християнство, якою мовою писаний?
Елена Величко _ 11.01.2020 16:17
IP: 35.235.226.---
Що важливо для спільноти? Для спільноти, окрім професійності є важливим рівень освіти та
спілкування усередині спільноти,політику, що пан Автор підкреслив як:"
... політику гідності і політику ресентименту."
Політика Гідності є визначальною для творення, тобто це творення, що є конструктивним та має велику синергію.
Нажаль, в нас окрім ресентименту останнім часом нічого нема. Особливо я це відчула на деяких зборах, коли не про справи говорять, а про що там сказав Федір Петрович, як це можна заперечити Федору Петровичу, та таке інше, ще більше заважають усілякі регалії та статуси... У комерції це коли темний як три підвали "свій менеджер" вимагає поваги до нього, а сам він повний нуль, не розуміє нічого по справі...та інше. Недарма була революція гідності, що повинна була змінити саме на відносини гідності,але якої просто замало, бо сили ресентименту, діяльність яких побудована на гидотних відносинах та крадійстві – володіють економікою.
Кирилл Граф _ 11.01.2020 16:10
IP: 35.235.226.---
Ну да, опять намудрили:))
п Дацюк, то, каким образом украинцы поступили с советским экономическим наследием трудно назвать – рациональным. Это вам не Китай – одно государство две системы. С этим как-то можно поспорить? Очевидные вещи, не правда ли?
А посему, п Дацюк, кульминация пройдена, маятник на мгновение замер и полетел в обратном иррациональном направлении.
Ни попытки Пороха удержать его хотя бы в фазе религиозной идентичности, ни попытки Зе к успеху не приведут. Где и каким образом она вообще сегодня способна себя проявить, украинская идентичность?
То что мы наблюдаем, под видом идентичности, это скорее животные проявления инстинктов и рефлексов. Убийство Шеремета ярчайшее тому подтверждение.
Так что, панове, всем удачной посадки на дно, где-то лет через 10-15.
_ABM_ _ 11.01.2020 15:12
IP: 35.235.226.---
"Пані Олено Величко, без духовності, культури людини економіка, про яку ви ПРИМІТИВНО говорите, не з'явиться. Ваші звинувачення на адресу поважного професора, – це і є прояв безкультур'я, ХАМСТВА і рівня вашого матеріального життя. Україну переслідує лихоліття саме ІЗ-ЗА ТАКИХ ВИБОРЦІВ, як ви та дописувача Володимира Чубаря". (С) -Петр Харченко _ 05.01.2020 15:07 IP: 35.235.226.
Повністю погоджуюсь з Петром Харченко.
Навіть від воронежського недоумка більше користі, чим від схиблених на всю голову феменісток. Той хоч самогонний апарат зварив і охороняє котельню...
Бидлота вибрала "бидлоту", а потім не задоволена, що ті "жиріють". Це перше, а друге – освіту або хоч трудові навики треба мати, а не на клаві гратися, то й буде відповідна платня. Все як у всьому світі. Собі раду не може дати, а намагається вчити інших...
Volodymyr Tkachuk _ 11.01.2020 14:10
IP: 35.235.226.---
Влад Дорошенко:
Ден розігнав своїх хунвейбінів, а в нас хунвейбіни при владі з 30-х минулого століття. Бо культурна революція що в нас, що в КНР була одна і та ж.
Ivan Prylutskyj _ 11.01.2020 13:56
IP: 35.235.226.---
Дацюк поставив поряд націоналістів і феміністок:)
Він під націоналізмом розуміє лише етнічний націоналізм, а про інший не чув? Чогось мені здається, що таки чув, але грає вар'ята))
Елена Величко _ 11.01.2020 12:44
IP: 35.235.226.---
_ABM_:
Тикайте іншим. Дуже сумніваюсь. що ви хоча б щось корисне зробили, судячи з хамської поведінки у розмові. Не вам пишу, вже сказала – ідіть лісом, бо ВИ НЕ ЗДАТНІ зрозуміти про що мова йде, –
не ваше це розуміти.
Не читали ви нічого, не хвилює вас ніщо вище вашого розуміння, -
то не чіпляйтесь до інших – НЕ ЦІКАВІ ВИ, не треба ніякого співчуття від вас, тим паче, що написане
НЕ ДЛЯ ВАС та не для співчуття, а щоб бидлота не жиріла, не робила погань на інших "ефективність"...
Більше вам не відповім – НЕМА КОМУ, пусте місце, ще й деформоване мислення.
_ABM_ _ 11.01.2020 12:14
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
_ABM_:
Елена Величко:
-... аж до того, що людина не має нічого...
- Для того, щоб щось мати, треба щось корисне робити. З якого це дива держава, установа, підприємство чи організація повинна платити значні кошти ні за що? Самий мінімум і то з надією, що колись в голові нероби чи нездари наступить прояснення та буде якась користь...
- А ви про себе?...годуєтесь, тому й захищаєте свою годівничку...Більше не пишить, Невігласе.
Так, я про себе, бо все життя будував будинки, заводи, створював і продовжую створювати матеріальні цінності та блага. Як результат сьогодні почуваю себе досить комфортно. Я не розумію людей, які льють інтернетівськи сльози, що їм погано живеться. Нічого корисного не робити, а лише писати очевидні речі – певно, що буде погано. Мені тебе НЕ шкода. І не треба затикати мені рота. Звикла, що з тобою повинні погоджуватися? Подякуй тем, хто тобі суперечить, до речі і ні я перший...
Log Log _ 11.01.2020 11:16
IP: 35.235.226.---
Наталия Сычевская:
Игорёчек Романов, мы уже отпраздновали 1500 летие Киева в 1982 году, а вы только проснулись, дорогой, Тогда не то. что РФии не было, но и Новгорода и Смоленска и тем более Москвы. Поучитесь и тогда вставляйте свои 5 копеек. Русь-Украина будет существовать всегда- душа украинцев вам не доступна, как ни глумитесь. И кроме того, мы увидели, как глубоко ненавидят нынешние граждане РФии жителей Украины. вплоть до названия нас нацистами. Теперь мы точно не желаем с вами иметь что то общее. Мы другие и едины в своем государстве, у которого история более 1500 лет. Отстаньте от нас.
Не вступайте у дискусію з Воронезьким ідіотом. Воно рідної російської не знає.
В житті жодної книги не прочитало. На шостому десятку пише гірше третьокласника.
Про зміст мовчу, маячня чотирирічної дитини, яка послухала Кисельова-Соловйова,
і намагається їх копіювати.
Наталия Сычевская _ 11.01.2020 10:30
IP: 35.235.226.---
Игорёчек Романов, мы уже отпраздновали 1500 летие Киева в 1982 году, а вы только проснулись, дорогой, Тогда не то. что РФии не было, но и Новгорода и Смоленска и тем более Москвы. Поучитесь и тогда вставляйте свои 5 копеек. Русь-Украина будет существовать всегда- душа украинцев вам не доступна, как ни глумитесь. И кроме того, мы увидели, как глубоко ненавидят нынешние граждане РФии жителей Украины. вплоть до названия нас нацистами. Теперь мы точно не желаем с вами иметь что то общее. Мы другие и едины в своем государстве, у которого история более 1500 лет. Отстаньте от нас.
Елена Величко _ 11.01.2020 10:30
IP: 35.235.226.---
З написаного видно, що мова – то є важливою, але її недостатньо для спільноти.
Українською розмовляє закордонна діаспора, яку можна опосередковано віднести до
розширеної, але діаспора НЕ ЖИВЕ поряд з нами та не вирішує наші негайні питання, не має
таку саму ментальність та СТИЛЬ ЖИТТЯ, не працює на швидкій, митниці, ...
Розумієте? Тобто акцентування на мові – то теж аргумент, що відволікає та іноді руйнує нашу спільноту,
бо ПРОФЕСІЙНІСТЬ та безпека життя в нас майже втрачена, й втрачена спільність...нас розібрали вже на шматки. САМЕ створити НОВУ СПІЛЬНІСТЬ, безпечну для життя, професійну – то є наша задача,
й мова буде, й люди...
Елена Величко _ 11.01.2020 10:20
IP: 35.235.226.---
...продовження.
Тобто,йде наразі процес, що нищиться наша спільнота, що створена у минулому.
Загрози такого процесу, що спільнота розчиняється у глобальному просторі,тобто втрачає ідентичність
щодо спільного життя, ми ВТРАЧАЄМО спільноту. В Спільноті важливим є САМЕ СПІЛЬНІСТЬ,
тобто такий стиль життя, ментальність, що дає ВПЕВНЕНІСТЬ, що ми разом МОЖЕМО ЖИТИ,
НЕ ПІДВЕДЕМО один одного не тільки по людські, А ПРОФЕСІЙНО у складний час – ЦЕ ВТРАЧЕНЕ,
тобто спільність розпадається на "робимо лоха" (до речі з мене нещодавно зробили...), вижимаємо останнє, маємо мільйони з пенсіонерів...
вкрали ліки, закупили та експериментували вакциною на дітях, не утримували та крали у армії, ЗНИЩИЛИ НАУКУ...- ось де нас вже майже знищили – спільнота НЕ МОЖЕ ЖИТИ, от де в нас ОСНОВНИЙ БІЙ, – або нас нема, або нам треба СПІЛЬНО взятись за економіку та державність.
Й ще, якщо ми будемо тільки захищатись та все здавати "інвесторам" та "ефективним" – нашім дітям не буде де та на що жити.
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter