Сергій Дацюк Філософ

ЗМІНА ІДЕНТИЧНОСТІ

10 січня 2020, 11:25

Ідентичність стала основною темою розмови після новорічного привітання Президента України Зеленського на рубежі 2019-2020 років.

Помилки Президента у формуванні нової ідентичності українців

Не дивлячись на основну установку привітання – єдність та об'єднання України, – набір принципів та установок там вгаданий вірно, але самі вони задані геть невірно. Отже ми мали би почути такий зміст принципів та установок.

1) Ідентичність стала складною, не зводиться до набору простих традиційних маркерів (армія, мова, віра – як прості вимоги в такому вигляді не працюють);

2) Складну ідентичність ми не готові запропонувати, але ставлення до старих спрощених ідентичностей має бути терпимим;

3) Нас має об'єднати інноваційне майбутнє, але щоб воно було однакове, над цим потрібно попрацювати;

4) В контексті інноваційного майбутнього змінюються оцінки минулого;

5) В контексті інноваційного майбутнього змінюється робота в теперішньому (вона стає стратегічною, програмною і проектною);

6) Минуле в контексті майбутнього бачиться інакше;

7) В майбутнє ми дивимося, в теперішньому працюємо, на минуле оглядаємося.

8) Інакше оцінене минуле є значиме, символи минулого є значимі.

9) Інакша робота з теперішнім (стратегії, програми, проекти) є значима.

10) Чи належить мова до ядра ідентичності – проблема, яку зараз не вирішити, тому давайте з мовою вчиняти дуже обережно.

Емоційне та професійно вибудуване новорічне шоу стало провалом з точки зору політики. На рівні принципів та установок райтери Президента допустили 10 помилок:

1) У нас немає уявлень про нову складну ідентичність, але про це ми будемо мовчати;

2) Давайте нівелюємо різницю між старими ідентичностями, бо нам потрібна єдність;

3) Майбутнє "...ми уявляємо його однаково – "це успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території...", але як саме це буде досягнуто, щодо чого у нас немає єдності, ми про це не скажемо;

4) В контексті такого майбутнього нівелюються різні оцінки минулого, і в чому тоді полягатиме боротьба за майбутнє, ми не скажемо;

5) В контексті такого майбутнього ми не готові змінити роботу в теперішньому, тому згадок про стратегію, програми та проекти не буде;

6) Різні бачення минулого в контексті такого майбутнього нівелюються;

7) Ми дивимося лише в майбутнє, а минуле і теперішнє не значимі.

8) Різні оцінки минулого, різні його символи незначимі, особливо в контексті спільного добробуту та сильних емоцій у молодих людей;

9) Які стратегії, програми та проекти на майбутній рік ми готуємо – ми про це не скажемо, бо їх немає;

10) Нехай кожен береже свою рідну мову, хоча і нормально знати державну мову – але, чи входить мова до ядра ідентичності, про це ми мовчатимемо.

Райтери Президента записали цю промову собі в позитивний актив, бо вона викликала резонанс в суспільстві. Але це не так. Після привітання Президента має творитися єдність, а не просто резонанс. Президент це не шоу-мен, для якого головне це глядацький рейтинг.

Привітання Президента не має поглиблювати розкол в країні. Якщо привітання поглибило розкол і флеш-моби з хештегами "#КакаяРазница" чи "#РізницяЄ", то це непрофесійно зроблене привітання.

Завдання політичного лідера чи навіть державного діяча – створювати та поширювати нові ідеали. В часи криз, революцій та війн, ідеали перестають бути просто цінностями, вони мають поширюватися у вигляді переоцінених цінностей – нових початків, нових принципів, нових установок.

Сучасний стан проблеми ідентичності

Остання книга Френсіса Фкуяма "Ідентичність: запит на гідність та політика ресентименту" ("Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment", New York: Farrar, Straus and Giroux. 2018. (pub. date September 2018)) вже на рівні перекладу набула скандалу. Інакші, ніж наведений тут, переклади не дуже точні, бо мова не йде про "попит" замість "запиту" (Фукуяма нічого не говорить про ринок ідентичностей), мова не йде про "вимогу" замість "запиту" (бо гідність ні в кого не вимагають, її виборюють через суспільно оформлений запит). Що ж до російського, ще більш скандального, перекладу, то там взагалі намагалися приховати усі дражливі моменти. "запрос на достоинство" приховали під "стремление к признанию" (політологічний термін психологізували, бо "гідність" нагадувала б українську Революцію Гідності). При цьому "политика ресентимента" приховали під "политика неприятия", бо ресентимент надто прямо вже вказував би на те, що відбувається зокрема в Росії.

З самого початку Фукуяма ділить політичний процес на політику гідності і політику ресентименту. Перша політика спрямована на творення нових підстав для гідності. Друга політика спрямована на групові образи, почуття приниження, на підозру, що ними нехтують, тобто на відновлення упослідженої гідності. Причому адепти ресентименту визнають один одного.

Фукуяма в основу розуміння ідентичності кладе широко використовуване ним з Платона поняття "тімос", тобто частинка душі, яка пристрасно жадає визнання і поваги людської гідності. Тут він розрізняє дві установки: на ізотімію (установка на рівну гідність, бути не гіршим за інших) та мегалотімію (установка на виняткову гідність, бути кращим за інших). Мегалотімія існувала завжди, її неможливо подолати, її можна лише пом'якшити. Способи пом'якшення (вирівнювання до ізотімії) завжди вдосконалюються через теорії і практики права та політології. Причому ліберальна демократія більше не слугує ізотімії, бо з'являються нові форми мегалотімії, які потребують своєї політичної організації.

Ідентичність, яка прийшла з психології від Еріка Еріксона з 50-х років минулого століття, соціалізувалася і породила окрему політику ідентичності – управління спільністю уявлень та інтересів соціальних груп та держав. Основою політики ідентичності стало уявлення про гідність (спосіб оцінки значимого в структурі Я-група-суспільство).

Структура ідентичності, яку пропонує Фукуяма: 1) біологічні, тваринні, матеріальні засади, бажання, потреби; 2) раціональні засади: особисті, групові, соціальні, національні, громадянські; 3) засади гідності (тімос, вмістилище гордості, сорому, гніву, жаги (прагнень, а не бажань чи потреб)). Третя частина регулює вибір між першою та другою, а також вибір між різними раціональними рішеннями та вибір між раціональним та ірраціональним.

Саме третя частина структури ідентичності задає структурну динаміку. В цій третій частині постійно відбуваються зміни того, що вважається гідним і що вважається негідним.

Політичні теорії ідентичності ускладнили уявлення про ідентичність. Політична ідентичність розрізняє внутрішні та зовнішні установки. Внутрішні – на аутентичність, щирість, справжність. Зовнішні – на визнання і відтак гідну оцінку інших.

З зовнішньої гідної оцінки більшості та установки на ізотімію походить демократія. З зовнішньої гідної оцінки меншості походить аристократія, монархія та диктатура пролетаріату.

Фукуяма говорить про революції гідності як революції, що були спрямовані на переоцінку структур зовнішнього визнання – Велику Французьку, "арабську весну" та Революцію Гідності в Україні 2013-2014. Також пролетарські революції побудовані на формуванні класової мегалотимії. Водночас домінуючим залишається процес на формування ізотімії.

Демократизація гідності означає, що установка на ізотімію домінувала протягом останнього часу в усьому світі. Демократизація, мультикультуралізм, толерантність, політкоректність – все це ознаки установок на ізотімію.

І тут проявляється двоїстість – устремління до всезагального визнання індивідуальних людських прав та до колективного визнання, основаного на національних ознаках. Перша породжує ідентичність людини (в історичній формі прав людини), друга породжує національну ідентичність (спільність мови та культури).

В сучасних суспільствах різниця між правими і лівими стирається до центризму, а найбільш динамічними щодо політики ідентичності стають нові політичні групи – національні та релігійні, а також нові радикальні групи (феміністки, ЛГБТ, екологи тощо).

Повсюдно у світі виникає проблема гідності – на гідність зазіхають держави, групи, класи, релігійні спільноти. Є декілька вирішень цих проблем. Одне з них – "терапевтичний підхід", що походить з психотерапії, і створює так зване "психотерапевтичне суспільство" в результаті "терапевтичної революції" (психотерапія та психокорекція стають інститутом). В такому суспільстві щастя людини залежить від його самооцінки (установка на внутрішню ідентичність).

Є ще один підхід – ресентимент (перекладання провини на якусь групу чи суспільство в цілому і бажання помсти, відвоювання привілеїв чи виборювання влади). Його використовують різні з тих чи інших причин маргінальні групи нових чи відтворюваних ідентичностей. Ці групи сповідують установку на мегалотімію, тобто виняткову ідентичність з агресивним устремлінням на помсту і реванш. Ці групи узурпують порядок денний.

Основна проблема сучасного світу – творення інклюзивної національної ідентичності. Фукуяма говорить про чотири шляхи формування національної ідентичності. Перший шлях – вигнання (виселення) через кордон на нові території чи знищення чужих мовно-культурних груп. Другий шлях – зміна кордонів відносно розмежування мовно-культурних груп, які визнаються своїми. Третій шлях – асиміляція меншин і створення гомогенної спільноти. Четвертий шлях – перебудова національної ідентичності з урахуванням особливостей спільноти (творення кредо чи кредової (узгодженої) ідентичності). Всі шляхи можуть бути як мирними, так і насильницькими.

Допрацювання концепції Фукуями в контексті швидкого часу за змін ідентичностей

Проблема книги Фукуями в тому, що в наш швидкий час, тобто в час кризи, війн, революцій і взагалі передсингулярності, значення має не так сама структура ідентичності, як організаційні форми зміни структури ідентичності і способи її зміни. Інакше кажучи, пропозиція Фукуями в главі "Що робити?" – іти далі шляхом ліберальної демократії, переслідувати установку на ізотімію, а не на мегалотімію чи ресентимент – дуже абстрактна. Саме в цьому недопрацювання Фукуями. У мене немає часу писати цілу книгу, тому я перехід від ідентичності до самовизначення викладу коротко.

Ресентимент в ситуації війни отримує своє підкріплення і може бути виправданий дуже просто – є війна, є вороги, отже ми правдиво ображені. Ресентимент під час війни інституціоналізується – наприклад, створюється інститут ресентименту (він же національної пам'яті). Під час війни процеси ресентименталізації стають масовими: 1) відключи мислення (якщо воно було) або не намагайся мислити; 2) спирайся на колективну пам'ять, а не на історичну освіту; 3) задіюй уяву лише для фантазій про підозру, помсту, компенсаторні квоти, червоні лінії і т.д.; 5) в комунікації підозрюй чужих і "розганяй зраду"; 6) хай би що негативне не робили свої (крадіжка, мародерство, договорняки з ворогом) їм все прощай, і хай би що позитивне не робили чужі (критика, експертна оцінка, інновації) їх підозрюй і викривай; 7) територія, мова, культура належать до ядра ідентичності, а хто так не вважає, той зрадник. Фукуяма навіть приблизно не уявляє всю мерзенність інституційного ресентименту в Україні та в Росії.

Гідність постійно зазнає інфляції, тому гідність підлягає постійному ускладненню. Уявлення про інфляцію гідності у Фукуями відсутні. Лише інакше, складніше і помірне через самовизначення може найбільш суттєво змінювати ідентичність в швидкому світі. Відтак усі маргінали та радикали, що спрощують, не можуть сформувати кредо, бо їх кредо завжди буде мегалотімією, а не ізотімією. Феміністки, фундаменталісти, націоналісти ніколи не здатні створити кредову ідентичність, бо їх установка мегалотімії та їх ресентимент руйнують єдність.

Питання, якого уникнув Фукуяма – як змінюється тімос, адже ресентимент не здатен до зміни тімосу. Чисто формально структура тімосу змінюється циклічно. Самовизначення ніколи не відбувається в цінностях, бо цінності це завжди старі ідентичністні структури. Самовизначення завжди відбувається на рівні інакших принципів. Такі принципи проникають в деякі соціальні групи, для яких вони стають новим кредо. Потім ці групи поступово розширюються, принципи соціалізуються через ДОГОВІР і визначаються структурами гідності як значимі і відтак перетворюються на цінності. Потім з часом настає нова криза, яка вимагає переоцінки цінностей і нових принципів. І все повторюється знову.

Це принципово міняє сам предмет дослідження – з ідентичності на самовизначення. Тобто дослідження Фукуяма вже відстає від часу. Адже ми говоримо не просто про процес зміни ідентичності, а про принципово інакший процес – самовизначення. Якщо ідентифікувати себе можна фіксовано і лише з тим, що було чи є наявним, то самовизначення це неперервний процес змін, тобто самовизначитись можна завжди по-інакшому, в тому числі у принципово нових чи навіть інакших змістах, яких ще нема, які ще належить створити.

Важливим контекстом самовизначення є уявлення про "психічний суверенітет" – процес індивідуального буття людського "Я" в сучасному суспільстві, який дозволяє не лише зберігати аутентичність, щирість, справжність своєї індивідуальної ідентичності в контексті нав'язуваних ЗМІ та впливовими соціальними групами порядку денного та дискурсу, але і самостійно її змінювати.

Право на психічний суверенітет не може бути заперечно, воно не обов'язково має бути визнано на рівні Конституції, але має входити в кредову ідентичність. Геть руки від мого самовизначення, від моєї мови, від моєї культури, якщо це агресивно вас не зачіпає. Моя гідність визначається мною, якщо вона складніша за кредо, бо вона не суперечить йому, а перевершує його. В основі діяльної соціалізації психічно суверенної особи лежить не надана свобода, а моя самореалізація в індивідуальному та груповому сенсі, якщо ця самореалізація складніша за наявні в суспільстві траєкторії соціалізації. В основі мого усуспільнення лежить договір, а не закон. Хто зі мною не домовився шляхом укладання договору, не має жодного права на мою увагу, мій час, моє життя і мій громадянський обов'язок.

Самовизначення полягає у праві на ускладнення колективної ідентичності супроти мейнстриму. А це означає право на творення індивідами "мікрогруп інакшого", якщо це інакше не просте та радикальне (як от феміністки, фундаменталісти та націоналісти), а складніше і помірне. Відтак і проблема колективної ідентичності в швидкі часи, в швидкому світі, в якому ми зараз і опинилися, має бути переоформлена в проблему самовизначення через інакші принципи, початки та установки.

Тімос не існує як примордіальнший чи самозмінний. Тімос моделюється суб'єктно і конструктивно змінюється. В породженні інакшого тімосу з'являються нові смисли та перспективи (уявлення, що відсутні у Фукуями). Самовизначення це процес оновлення тімосу, що має принциповий, смисловий та перспективний характер. Суверенітет над майбутнім постає з тімосу лише тоді, коли тімос окрім уявлень про минуле та теперішнє, містить уявлення про майбутнє. Адже ресентимент продукує не лише реваншизм, але і викривляє хронополітику. Тобто ресентимент як орієнтований винятково на присутність минулого в теперішньому в принципі не здатен працювати з майбутнім, яке сприймає як втрати чи погіршення ситуації. Отже змінюваний тімос це складна модель поєднання психічного індивідуального суверенітету з колективним суверенітетом над майбутнім.

В колективній ідентичності потрібно ускладнити розуміння структури ідентичності з точки зору динаміки ідентичності взагалі та динаміки кредо зокрема. Тобто питання, якого уникнув Фукуяма, – як твориться кредо? У структурі кредової ідентичності є: 1) ядро і периферія (в сферичній онтології); 2) вісь і відгалуження (в осьовій онтології); 3) глибинний шар і поверхневі шари (в шаровій онтології; 4) вузол і локус (в мережевій онтології). Можна розглядати ідентичність в будь-якій версологічній організації, але уявлення про самовизначенні базується саме на мережевій онтології, де є декілька вузлових початків, навколо яких групуються локусні принципи та установки. Тобто перехід від ядерної онтології ідентичності до мережевої онтології самовизначення складає суть нинішніх епохальних змін.

Візьмемо для простоти розуміння сферичну онтологію. Ядро ідентичності є і в особистій, і в груповій, і в колективній, і в національній. Але лише в національній ідентичності ядро утверджується як загальноприйнятне кредо дуже драматично. В колективній чи груповій ідинтичностях ядро може бути вибудовано лідерсько-волюнтаристським чи ідеологічним чином як умова існування групи. В особистій ідентичності динаміка розподілу на ядро та периферію залежать від типу психіки і наявності та способу її розвитку.

У спокійні часи зміна ідентичності відбувається лише завдяки її периферії. Але у швидкі часи (кризи, війни, катастрофи, в передсингулярні періоди) саме ядро будь-якої ідентичності стає змінним. Деякі елементи ядра можуть переміщатися на периферію і заміщатися новими ядерними змістами. Це – осмислена і перспективна ідентичність. Деякі елементи периферії можуть переміщатися в ядро і заміщувати нові (недавно внесені) елементи, які, навпаки, переміщаються на периферію. Це – малоосмислена, архаїчна і безперспективна ідентичність. Якщо в ядрі зосереджуються винятково структури травматичного минулого і все прогресивне і перспективне переміщається на периферію, ми маємо справу з ресентиментом, тобто з ідентичністю образи і помсти.

Проблеми української ідентичності. Чи належить до ядра ідентичності мова, особливо через безперспективність більшості мов, окрім англійської та китайської? Чи входить в ядро ідентичності взагалі релігія, чи може релігія відходить на периферію кредо і може залишатися лиш в ядрі групових та індивідуальних ідентичностей? Чи входить в ядро ідентичності раса, стать, територія? Як довго ще зберігатимуться нації? (плюньте в очі тим, хто говорить про їх вічність). Чи є рівними в перспективному сесні групи ядерної (ядерники) та периферійної (периферійники) ідентичностей? Як бути з людьми мережевого самовизначення, з мікрогрупами інакшого – адже вони є не ворогами ідентичності, а противниками самої ідентифікації як архаїчного процесу?

Кредова ідентичність в швидкі часи не є цілісною, не єднає нації, фрагментує їх. Кредова ідентичність в швидкі часи зазнає змін. Проблема у тому, що кредова ідентичність, затверджена структурами гідності як цінності для більшості, гібридизується і руйнується. Кредова ідентичність відтак не є більше опорою для єдності. Можливість єдності переміщається у принципово інший процес – процес зміни колективної ідентичності.

Кредова ідентичність в швидкі часи не може бути сформована на засадах минулого, не може бути сформована ЗМІ, окремими радикальними групам. Влада взагалі знаходиться в стані смислової та перспективної дезорієнтації. Відповідь на питання "Навіщо нам бути разом?" не формулюється владою, вона формулюється на рівні нового Суспільного Договору та Інаваційної Конституції.

Кредо ідентичності українців

З досвіду роботи над Суспільним Договором та Інаваційною Конституцією можна сформулювати кредо української ідентичності в запропонованій тут інаваційній структурі – через ядро та периферію ідентичності.

Ядро ідентичності. Ми, українці, живемо разом задля спільного суверенітету над майбутнім (задля розробки та реалізації переможної, переборної позитивної стратегії на основі стратегічних компетенцій), співволодіння та співуправління спільним, для творення Республіки (а не держави), громад (а не народу), самоуправління (а не влади), задля спільної реалізації проектів та програм на умовах публічно-приватного партнерства, задля підтримки екосистеми через гармонійну взаємодію людини, суспільства та природи.

Периферія ідентичності. Деякі з українців разом задля збереження та розвитку суспільного спадку: автентичної території, української мови, національної культури, національних традицій, для оцінки минулого як травматичного та для реваншу в теперішньому (архаїчна периферія). Деякі з українців разом задля самореалізації та самовизначення кожного на принципах психічного суверенітету, задля прориву в інакше та для творення інавацій, для збереження та розвитку мислення, для творення єдиного вселюдства (перспективна периферія).

powered by lun.ua
Коментарі — 66
Елена Величко _ 11.01.2020 10:10
IP: 35.235.226.---
Олег Чемерченко:
Пане Олеже, кав'ярні НЕ можуть породити космічні та такого рівня технології, бо такі технології – то
структурований стан економіки. Зазначаючи, що й НЕ думає ніхто вкладати в Україну для розвитку, бо ІНАКШІ вже плани є у світових "торбинок" та нам розказують казки, в нас стоїть глобальне завдання – вистояти й саме СПІЛЬНОТОЮ, не тільки не чекати такі гроші, бо вони токсичні, а створити
механізм розвитку на власних грошах, що можливо лише спільнотою. Гроші – то механізм структури економіки, фактично які є розподіл продукту виготовленого, якщо гроші "не наші", то УВЕСЬ продукт зникає...й туди й громадяни наші від'їзджають, бо тут економічна пустеля, які там технології.
Ви ж говорите про ПРОСТІ технології. Щодо спільноти – це слово загального вжитку, зрозуміле інтуїтивно. Й структура така, що є різні види спільнот, а от формування їх з точки зору громадянства саме як описав Автор – ЯДРО, але в моєму баченні – яке розширюється, максимальне.
Іван Онужик _ 11.01.2020 08:17
IP: 35.235.226.---
В оцього суржикофілософа – нема жодної мовоідентичности.
Олег Чемерченко _ 10.01.2020 23:31
IP: 35.235.226.---
...Імхо, Вакарчук помилився. Його діяльність у Раді, імхо, не дасть майже нічого Україні. Він мав створити незалежний інстітут естетики, який публічно оцінював би діяльність Зе саме с точки зору саме естетики. Ось це – спрацювало би. Те, що він зробив зараз – помножив себе на нуль.

Пане Сергію, пам'ятаєте, я вам писав – не до тих звертаєтесь. Потрібно було працювати з митцями...
Олег Чемерченко _ 10.01.2020 23:21
IP: 35.235.226.---
Пане Сергію, ви пишете: "Кредова ідентичність в швидкі часи не може бути сформована на засадах минулого, не може бути сформована ЗМІ, окремими радикальними групам"

Чому так? Це – дуже сильне ваше твердження, яке не є очевидним, яке є скоріш спекулятивним. Якщо ідентичність має ядро, то спочатку має бути сформованим саме ядро, а вже потім формується розвинена ідентичність. Як формується ядро? Які механізми? Якщо засади минулого не діють – що діє?

Естетика?:)

До чого тут взагалі влада? До речи, влада кого над ким? Чи має владу над моїм "я" зе-президент, чи йуля, чи порох? А над вашим?

І ще трішечки про недомінацію. "Ми... задля розробки та реалізації переможної, переборної... стратегії..." Ви ж за недомінацію. А навіщо перемагати? Й кого зібрались перемагати? Що буде перемогою? Чи я вас розумію корректно, що недомінуючий світ має отримати домінування над світом домінуючим?:-)
Олег Чемерченко _ 10.01.2020 23:01
IP: 35.235.226.---
Пане Сергію.

Ви пишете: "...ідентичність... не може бути сформована на засадах минулого..."
Засади минулого – це і є мораль, етика.

Ви пишете: "Відповідь на питання "Навіщо нам бути разом?" не формулюється владою, вона формулюється на рівні нового Суспільного Договору та Інаваційної Конституції"

Скажіть будь ласка, а хто ставить питання "Навіщо нам бути разом"? Чому це питання актуальне? Чому ви вважаєте, що мені з вами потрібно бути разом?

Ще раз питаю в вас: що таке Суспільний Договір? Ви вже біль ніж рік відмовляєтесь відповісти на це просте питання. Може вже дозріли?
Олег Чемерченко _ 10.01.2020 22:54
IP: 35.235.226.---
Пане Сергію...
Читаю далі: "Чи належить до ядра ідентичності мова..."
Нарешті, що ж таке ідентичність? Це дещо деклароване чи процесс? Чи змінюється з часом ідентичність людини? А группи? А громади? А нації? А корпоративна ідентичність? А державна? Взагалі – ідентичність – це суб'єктивне чи об'єктивне?
Ядро ідентичності – що це? Визначення дайте?:)

Але не можу не погодитись з: "...ідентичність... гібридизується і руйнується..."

І черговий раз не довели ніяк: "Відповідь... формулюється на рівні нового Суспільного Договору та Інаваційної Конституції" Бо крім Вас персонально до цього часу ніхто не бачив вашого визначення що ж таке "Суспільний Договір": Папірець, процесс чи щось інше:) Тому – пане Сергію, дайте ж таки це визначення:)
Олег Чемерченко _ 10.01.2020 22:35
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
...як спільноті стати економічно активною...
...Не можуть кав'ярні... породжувати новітні технології...
Шановна пані Елена:)
Як тупий до біса аналітик питаю: що таке спільнота? Дайте визначення:) До речи, ще питання для роздумів коли буде час. Що таке сім'я та що таке держава. Лише визначення. Не для мене, для себе, ні для кого. Лише сформулюйте визначення, яким Ви зможете оперувати.
Загальна відповідь, про активну спільноту: щоб спільноті стати активною потрібно, але не досить, щоб кожен член спільноти став активним. Щоб спільнота стала активною, достатнь, щоб кожен член спільноти став активним, та щоб члени спільноти мали суспільну мету, досягнення якої потребує активності від кожного з членів спільноти.

Кав'ярні МОЖУТЬ породжувати новітні технології. Трішечки подумайте які саме новітні технології Ви застосуєте, якщо станете володарем кав'ярні.
Oleg Chemerchenko _ 10.01.2020 22:21
IP: 35.235.226.---
Пане Сергію, пробачте, але в черговий раз ви видаєте бажанне за дійсне, або маніпулюєте.
"Але у швидкі часи (кризи, війни, катастрофи, в передсингулярні періоди) саме ядро будь-якої ідентичності стає змінним"
Що ви розумієте під ядром? Дещо пластичне, але таке, на що зав'язано багато іншого чи справді ядро, як дещо "стійке", "тверде"?
У "швидкі" часи ядро атакується набагато активніше, ніж у "спокійні". І як і всяка інша системна структура або витримує навантаження, зберігаючи власну форму та зміст, або деформується (що ви й описуєте), або взагалі руйнується.
Чим більш аморфне, не структуроване ядро, – тим більше шансів на його деформацію. Чим більш структуроване – тим більше шансів, що або встоїть "як є" або зруйнується взагалі.

Таким чином маєте розглядати 3 результати впливу навклишнього на "ядро". І починати з аналізу "стійкості" та "аморфності".
Log Log _ 10.01.2020 22:13
IP: 35.235.226.---
Игорёк Романов – безмозглый дебил Унитаз Семижопов из Воронежской области
Если украинская экономика вступив в капитализм.
Безграмотная тупая скотина, "вступают" в кучу коровьего дерьма. Ты не знаешь родного РУССКОГО
языка. На шестом десятке несёшь бред на уровне четырёхлетнего ребёнка.
Почитал бы лучше книги, безмозглый недоумок.
Своей страной интересуйся, умственно отсталый. Не суй свой нос в Украину.
Grenader45 _ 10.01.2020 20:39
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:
Grenader45:
...пам'ять.?. Google. Сьома. Як ти це будеш розглядати – байдуже. Бувай.
Вообще не понял что это было. Какое-то многозначительное подмигивание, как бы намекающее на то, что вы владеете некой компрометирующей меня информацией. Хоть никакой компрометирующей меня информации не существует в принципе: ни под одним из множества своих ников я не скрывал, что я – это я (в отличие, например, от Василия Васина), авторство всех моих текстов принадлежит мне и никому другому.
...забавно. Дай людині можливість і вона виявить неабияку вигадливість. Не мучся. Все максимально лаконічно і інформативно. Є така штука – ребус.)
Пам'ять – здається десь читав;? – де читав?; Google – вбиваю першу строфу; Сьома – перше посилання, оп-ля, автор Семен Бондарев.
Далі – ідея, а ну перевірю реакцію, заодно перевірю певні припущення. Далі – мій комент.
Далі складний і нудний сеанс підозр, ребусів, пояснень. Мелодрама коротше.
Андрій Маковецький-Левенгук _ 10.01.2020 19:32
IP: 35.235.226.---
Grenader45:
...пам'ять.?. Google. Сьома. Як ти це будеш розглядати – байдуже. Бувай.
Вообще не понял что это было. Какое-то многозначительное подмигивание, как бы намекающее на то, что вы владеете некой компрометирующей меня информацией. Хоть никакой компрометирующей меня информации не существует в принципе: ни под одним из множества своих ников я не скрывал, что я – это я (в отличие, например, от Василия Васина), авторство всех моих текстов принадлежит мне и никому другому.
Max Mykhaylenko _ 10.01.2020 19:11
IP: 35.235.226.---
Чому Грановський знов не відкриє АГТ і не візьме туди нашого Дацючка? Людина була би зайнятою і не мучила читачів простирадлами...
Віктор Совщак _ 10.01.2020 18:57
IP: 35.235.226.---
Игорёк Романов:
Вчергове кажу Подивись в люстерко?
Grenader45 _ 10.01.2020 18:47
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:
Grenader45:
Андрій Маковецький-Левенгук:
Хай! Сьома Бондарев, привіт передавав.))
Да, блистал я здесь и под этим ником, и под бессчетным количеством других. А вы почему вдруг о нем вспомнили? И следует ли мне рассматривать то, что вы о нем вспомнили как ваш, ничем не спровоцированный, выпад против меня?
...пам'ять.?. Google. Сьома. Як ти це будеш розглядати – байдуже. Бувай.
Елена Величко _ 10.01.2020 18:36
IP: 35.235.226.---
Не хотілось закінчувати на мінорній ноті, бо я все ж вважаю Автора оптимістом.
Він вказує на можливості у майбутньому, але все ж гарно казати – то не глину місити...
Усі попередні та сучасні політологи, консультанти та таке інше, хто береться за майбутнє, забувають
розказати ЯК це буде робитись економічно. ЯК??? \
Усе гарно сказане й ніби складене до купи, все це розбивається об одне
– формування позитивної сучасної економіки з того...що є.
Елена Величко _ 10.01.2020 18:26
IP: 35.235.226.---
Хотілось би почути від Автора, яке саме інакше він уявляє
в сучасному світі гіпернакопичення вузького кола людей, що вже хочуть будувати приватні міста,
що, скоріш за все, будуть "для своїх", бо потребують плати.
Тобто, не тільки абстрактні питання, а ЕКОНОМІЧНИЙ БАЗИС, як його перетворити ЗАРАЗ,
у нашій ситуації, не "острови щастя", а конкретно як спільноті стати економічно активною на основі
власних ресурсів, космічних технологій та сталого доходу, не вершкизнімання, а формування системи, що може утримувати необхідні витрати, у тому числі й на формування інакшого. Бо наразі система утримання та формування зруйнована, навіть на рівні необхідного. Не можуть кав'ярні та такого типу бізнеси породжувати новітні технології, які витратні, у тому числі у часі та за рахунок суспільства. Що саме зможуть споживати громадяни, який мати рівень освіти,розвитку та накопичення не тільки грошей, а знань, рівень сучасного життя, безпеки, самореалізації.
Андрій Маковецький-Левенгук _ 10.01.2020 18:16
IP: 35.235.226.---
Grenader45:
Андрій Маковецький-Левенгук:
Хай! Сьома Бондарев, привіт передавав.))
Да, блистал я здесь и под этим ником, и под бессчетным количеством других. А вы почему вдруг о нем вспомнили? И следует ли мне рассматривать то, что вы о нем вспомнили как ваш, ничем не спровоцированный, выпад против меня?
Віктор Совщак _ 10.01.2020 18:11
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
що не реалізуємо в економічному сенсі... І в духовному також... Пиво на гарне вино мало хто зміне...І класичну музику на попсу теж... Се ля ві
Елена Величко _ 10.01.2020 18:05
IP: 35.235.226.---
Може я ще не дуже "підкована" у понятті ідентичності, але вже був блог пана Євгена, де він
заявив про спільноту. Тобто ідентичність формує спільноту. Й навпаки – життя спільноти формує ідентичність. Якщо хочете – ментальність, що є СТИЛЬ ЖИТТЯ. Відвідуєш інші країни та відчуваєш – то не наше, як у Лесі Українки було про рідну землю, досвітні вогні. Але ж ми не можемо повертатись до архаїчного, одягли вишиванки – все. Наша ідентичність була сформована вже як індустріальна держава, колективність, що наразі колективність як share economy впроваджується на Заході. Тобто, людство шукає такий СТИЛЬ життя, що буде сучасним. Тут треба зрозуміти які саме ознаки сучасного життя у системі, що не тільки змінюється, а має загрози, у тому числі екологічні, економічні, безпекові. Таким чином, ідентичність – то життя у певній спільноті індивідуума, й, що не вказане у Автора – на ПЕВНІЙ території, бо Автор вказує глобальні ознаки як приклад, що не реалізуємо в економічному сенсі.
Grenader45 _ 10.01.2020 18:05
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:
"Візьмемо для простоти розуміння сферичну онтологію".

Люблю, друзья, у Дацюка на блоге я
Понаблюдать, как ум его пытливый
Буравит твердь сферичной онтологии,
Адъюнктной аддиктивным нарративам,

В контексте адаптации мышления
К тенденциям трансгендерных эмоций,
Основанных на переосмыслении
Трактатов Монтескье и Песталоцци.
Хай! Сьома Бондарев, привіт передавав.))
Андрій Маковецький-Левенгук _ 10.01.2020 17:48
IP: 35.235.226.---
"Візьмемо для простоти розуміння сферичну онтологію".

Люблю, друзья, у Дацюка на блоге я
Понаблюдать, как ум его пытливый
Буравит твердь сферичной онтологии,
Адъюнктной аддиктивным нарративам,

В контексте адаптации мышления
К тенденциям трансгендерных эмоций,
Основанных на переосмыслении
Трактатов Монтескье и Песталоцци.
Віктор Совщак _ 10.01.2020 17:24
IP: 35.235.226.---
Татьяна Туманова:
К сожалению... не доступен... Як Ви думаєте Чого б це?
Алексей Моисеенко _ 10.01.2020 17:16
IP: 35.235.226.---
По автору -Республика посредством прямых договоров. Не капитуляция ли это перед более сильными на сегодня Государствами,как имеющими с нами общую границу так и дальними? Может быть нужно сначала построить ГОСУДАРСТВО и на основе уважения законов строить РЕСПУБЛИКУ?
Татьяна Туманова _ 10.01.2020 16:43
IP: 35.235.226.---
Очень крепкий текст! Как хороший виски! Ударил в голову, запал в сердце. Но я счастлива быть Вашим современником, читать Вас, думать и творить,
и создавать Новую Мою Украину
Елена Величко _ 10.01.2020 15:39
IP: 35.235.226.---
_ABM_:
Елена Величко:
... аж до того, що людина не має нічого...
Для того, щоб щось мати, треба щось корисне робити.
З якого це дива держава, установа, підприємство чи організація повинна платити значні кошти ні за що? Самий мінімум і то з надією, що колись в голові нероби чи нездари наступить прояснення та буде якась користь...
А ви про себе? З якого дива? А з такого, що не соціалізм, за те, що дала держава важелі олігархічно-кримінальній купці, що ЖЕРЕ з держави, з того, що ви, НЕВІГЛАС, не знаєте, що є перервність та нема економічно системи, а це 30 років вже кримінальна система проти громадян, де, скоріш за все й ви НЕЗДАРА годуєтесь, тому й захищаєте свою годівничку...З того, що й в Німеччині та усюди в нормальних країнах – при будь якому ладі, людина повинна ЖИТИ, бо має право на життя та ресурси, я б записала як і в урср було – МАЄ ЕКОНОМІЧНІ – а це природні – права та таке інше. Більше не пишіть, Невігласе.
Корупція1412 Aтака Путіна1279 Зеленський61 Свобода слова578 Україна та Європа1121
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter