Сергій Дацюк Філософ

Популярно про стратегію та стратегування-2. Навіщо потрібна та як можлива стратегія?

04 жовтня 2007, 22:57

Більшість уявлень про стратегію наших політиків є неадекватними, бо не базуються на теоретичних знаннях. Разом з тим існують проблеми, які принципово неможливо вирішити без наявності стратегії.

Які уявлення політиків щодо стратегії є неадекватними через відсутність теорії?

Два чоловіка, що жили в один і той же час, співпрацювали, є авторами принципово полярних концепцій – концепції розвитку, яку традиційно пов'язують з Леонардо да Вінчі, та концепції балансу, яку пов'язують з Лукою Пачолі. Якщо першого знають майже всі, то другого часто не знають навіть бухгалтери. Адже саме Пачолі придумав те, що сьогодні називають "фінансовим балансом" – принцип подвійного запису розрахунків з роздільною лінією між "дебет" та "кредит" (з доповіді В.Нікітіна на КДКД). Отже є дві принципово різні стратегії змін – розвиток та баланс, прорив та поступовість, революція та еволюція.

Що краще для стратегії України – прорив чи поступовість, розвиток чи баланс? Поки що ми навіть питання так не ставимо. Частина політиків нам без дискусій пропонують прорив. Частина політиків досі, як і раніше, намагаються підсвідомо витримувати баланс. А широкий загал без дискусій, підсвідомо керуючись власними архетипами, повсякчас вибирає баланс. Україні не обов'язково потрібен прорив, можливо їй потрібен баланс. Дослідження українських траєкторій розвитку – шлях до подолання нереальності та недієвості розроблюваних стратегій.

Як визначити, які стратегії є реальні, а які приречені та провал? Тобто як проекти залежать від троектів? Проект – це бачення об'єктивації майбутнього, перспективне бачення об'єкту та/чи об'єктної сфери діяльності. "Троект" походить від слова "траекторія", тобто перспектива, що зпроекційована в минуле. Якщо в минулому не було тих чи інших траєкторій змін-розвитку, проекти яких ми вибудовуємо сьогодні, то без спеціальних надзусиль з нашого боку такі проекти скоріш за все зазнають провалу (з доповіді В.Нікітіна на КДКД). Отже сьогоднішнім стратегічним проектантам, перш ніж пропонувати прориви, варто вивчити траєкторії минулих проривів України з їх успіхами, помилками та наслідками.

Традиційно геополітика виступає однією з головних сфер аргументацій для зовнішньополітичної стратегії. Але геополітика була адекватною до кінця ХХ століття. В ХХІ столітті світ, що пов'язаний транспортними, телекомунікаційними, фінансовими, правовими і т.п. інфраструктурами – живе і змінюється в іншому просторі, ніж простір географічний. Так на місце теорії геополітики приходить теорія інфраструктурної політики, яка неодмінно має стати домінуючою в політиці стратегування (з авторської доповіді на КДКД). Це означає, що про цю теорію інфраполітики вітчизняні політики повинні мати хоча б базові уявлення.

Тепер спробуємо популярно сформулювати уявлення про типи та позиції стратегії з теорії багаторівневого стратегування. Рівень управління цілісною країною, де можлива "стратегія збереження цілісності країни", ми назвемо "нульовим рівнем стратегії" (0) . Рівень, де цілісна країна намагається втілювати "стратегію зіткнення або рівної конкуренції з іншими країнами", назвемо "першим рівнем стратегії" (1). Рівень, де цілісна країна намагається втілювати "стратегію перемоги в конкуренції з іншими країнами", назвемо "другим рівнем стратегії" (2). Рівень, де політичні сили чи управлінці загальнонаціонального рівня ведуть "стратегічну конкуренцію за управління цілісною країною", назвемо "рівнем стратегії мінус один" (-1). Рівень, де "всередині політичних сил чи гілок влади різні партії втілюють стратегію домінування", назвемо "рівнем стратегії мінус два" (-2) (з авторської доповіді на КДКД).

З точки зору теорії ігор, всі стратегії рівня меншого за 0 є некооперативними, стратегії рівня 0 і вище – кооперативними. Стратегії рівня 0 і нижче є об'єктними (ми збираємо в одне ціле країну як об'єкт); стратегії рівнів вищих за 0 є суб'єктними (ми конкуруємо з іншими зовнішньополітичними суб'єктами та переграємо їх).

Політик чи управлінець тільки тоді знаходиться в стратегічній позиції, коли тип стратегії, що він пропонує, дорівнює або нижчий за рівень його позиції. Якщо ми знаходимося в позиції некооперативних стратегій рівня -2 чи -1, то для цієї позиції стратегії вищих рівнів 0, 1 і 2 є фіктивними, тобто такими, що спрямовані на неправдиву політичну рекламу і не можуть бути застосовані на нижчих рівнях як власне суб'єктні стратегії. Отже сьогодні в українській політиці ми маємо справу з фіктивними стратегіями, коли стратегії нижчого рівня подаються як стратегії вищих рівнів, а політики та управлінці не знаходяться в стратегічних позиціях.

Фіктивні дії створюють стратегічний дисбаланс, що є гірше, ніж просто відсутність стратегії.
Коли у суперечку між політичними силами та навіть між партіями всередині політичних сил українські політики змушують втручатися зовнішніх суб'єктів впливу, внутрішні для країни некооперативні стратегії партій стають зовнішніми некооперативними стратегіями країни. Так стратегічний дисбаланс породжує зовнішнє управління та шкодить міжнародному реноме країни.

Тепер проінтерпретуємо актуально: допоки НУ конкурує з БЮТ за домінування всередині помаранчевої політичної сили (на стратегічному рівні -2), допоки НУ+БЮТ як політична сила конкурує з політичною силою ПР за домінуючий вплив на цілу країну (на стратегічному рівні -1), стратегії рівнів 0, 1, 2 не можуть в принципі бути дієвими, бо боротьба іде на нижчих рівнях.

Отже без застосування теорій стратегування вітчизняні стратеги є неадекватні самі та вводять в оману інших.

Які традиційні проблеми неможливо вирішити без стратегічного мислення?

Проблема перспективи країни безпосередньо пов'язана з проблемою депопуляції. Сьогодні всі партії пропонують шалені гроші з держбюджету за кожного новонароджену людину аж до її повноліття. Тенденція така, що скоро нове тіло, тобто одиниця населення, для державного бюджету коштуватиме дорожче, ніж вже навчений та працюючий вчений чи вчитель. Коли на відтворення суспільства затрати починають значно перевищувати затрати на розвиток, країна приречена. Люди народжують дітей не тому, що вже мають на це гроші, а тому що мають позитивну перспективу свого життя. Витрата великих грошей на народження та зростання дітей – одна з найбільших помилок нинішньої влади, яка обов'язково призведе до великих проблем. Коли з'явиться стратегічна перспектива у країні, з'явиться і упевненість людей в майбутньому, а отже вони почнуть народжувати дітей. Отже винятково наявність стратегічної перспективи веде до зростання населення, а не гроші.

Проблема структури державного та муніципальних бюджетів безпосередньо пов'язані з відсутністю стратегій. Досі структури бюджетів є наслідком компромісів та цинічних міжпартійних торгів (рівня -2 та -1), що не мають жодного відношення до стратегії розвитку країни (рівень 0) та теорії структури бюджетів. Наші бюджети – без короткострокових стратегій розвитку (0), без принципу бюджетування (0), без інфраструктурного підходу (0). Отже нульовий стратегічний рівень в структурі бюджетів поки що не може бути досягнутий.

Відсутність стратегічних підходів до зовнішньої політики створила хибну мішень – НАТО та хибну дилему: НАТО чи не-НАТО. Насправді це проблема державної безпеки (рівні 0, 1, 2), а НАТО – інструмент рівня 2, причому не єдиний і не найкращий. Політики, які мислять стратегічно, спочатку формулюють вимоги та критерії безпеки (на рівнях 0, 1, 2), а потім шукають інструменти. За відсутності стратегічного мислення розкол в країні (рівні -2 та -1) щодо НАТО став основою зовнішнього управління країною. Так за відсутності стратегії та стратегічної комунікації питання про НАТО фактично знищує безпеку країни.

Виконавча влада сьогодні діє не просто нестратегічно чи непродуктивно, вона діє контрпродуктивно. Парадокс контрпродуктивності управління – економіка найкраще розвивається за того Уряду, який найменше здатен до управління. Тип управління в Уряді не може бути змінено, бо де-факто не існує такого суб'єкту в країні, який би був в стратегічній позиції над Урядом, який би запропонував стратегію реформи виконавчої влади. Президент за Конституцією не є в стратегічній позиції. Розподіл повноважень між Президентом та Урядом – це некооперативна стратегія -1 всередині виконавчої влади; розподіл повноважень між президентськими міністрами та коаліційними міністрами – це некооперативна стратегія -2 всередині Кабміну як підрозділу виконавчої влади. Стратегія реформ державного управління (хоча б рівня 0) має описувати вибір між типами управління (адміністративний, кризовий, програмно-цільовий, стратегічний), між способами управління (системно-ієрархічний, мережево-інфраструктурний, символічний, віртуальний).

Отже головна проблема стратегування в країні – як нам зайняти стратегічну позицію на рівнях -2 та -1 та вийти хоча б на нульовий рівень стратегії.

Читати частини 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

powered by lun.ua
Коментарі — 66
bofh _ 10.10.2007 21:03
IP: 194.187.50.---
Пане Сергію, перепрошую за оффтопік, маю одне запитиння. Проект "Робот Сергей Дацюк" (rosd.org.ru) – це Ваш проект?
Reader_ _ 08.10.2007 21:34
IP: 80.91.186.---
06.10.2007 22:36___ sb64
07.10.2007 00:56___ sybarite
Преемственность сохранена, у тех кто давал допуски, гнал шару, доставал чего нибудь, бегал за пирожками. Подавляющее большинство тех, кто понимал, чем занимается, ушли. Ушли по разным причинам. Вот и всё.
Yuri_D _ 07.10.2007 14:19
IP: 91.124.176.---
(06.10.2007 09:53___ Provocator)
Україні варто дивитися не на США чи Євпропу, а повчитися стратегуванню у сфері життєвих мотивацій у Індії та Китаю...
Боже мій, ну й насмішив.
Почитав інформацію про С.Дацюка – натрапив на незнайомі терміни – комп'ютерознавство, онтологіка... Що таке комп'ютерознавство? Мабуть посібник для продавців комп'ютерів? Про онтологіку – натрапив в Інтернеті на статтю:
Хайдеггера http://ru.philosophy.kiev.ua/library/heideg/tozh-i-dif.html. Зрозумів – яке щастя, що ніколи в житті не спадало на думку вчитися на філософському факультеті...
sybarite _ 07.10.2007 09:59
IP: 77.123.198.---
І ще одне. Вважати причною кризи суспільства споживання та, як наслідок, падіння народжуваності, "погану стратегію", то, вибачте, переоцінювати людські можливости. Так само, некоректно порівнювати Європу із Індією. Те, що вони співіснують одномоментно у фізичному часі, не означає, що вони є "ровесниками" в історичному вимірі. Розумію, що ідеї Льва Гумільова є дуже спірними, але, як на мене, навіть його пояснення все ж виглядає більш переконливим, ніж пояснення "Сутінок Європи", виключно, невдалою стратегією. Мовляв, а можна було все зробити інакше. Зрештою, стратегія Китаю може бути розроблена на сімдесят років, але, чи діятиме вона упродовж сімидесяти років? У древньму Єгипті таке було цілком можливе, але зараз? У двадцятому сторіччі історичний час минав вже занадто швидко для такої стратегії – СРСР проіснував усього близько сімидесяти років, а нацистська Німеччина, наскільки я пам'ятаю, дванадцять. А зараз час пришвидшився.
sybarite _ 07.10.2007 00:56
IP: 77.123.198.---
Стаття дуже цікава. Але, мені здається, було б доцільним привести хоча б один приклад вдалого "стратегування" (в іншому місці інший дописувач вже звернув на це увагу). Вибачте, але маю певні сумніви, щодо можливості "стратегування" в тих масштабах, про які пише автор, у реальному житті. Я цілком усвідомлюю ступінь свого невігластва у цій сфері, тому, якщо те, що я написав є цілковитою "бздурою" (дійсно, гарне слово), то так і напишіть, я не ображатимусь.
IO95 _ 06.10.2007 23:02
IP: 193.34.79.---
06.10.2007 22:36___ sb64
не знаю как у других, но у меня, например, не получилось реализовать свой потенциал из-за нарушения непрерывности в работе... в начале 90-х пришлось переквалифицироваться из программиста
Мені більше подобається "не получАлось"...:)
Родственная душа... я тоже программист:)
Так ось, в роботі, дуже не вистачає вміння позитивно критикувати і сприймати людей із їх недоліками. Тому і сахаюсь керівних посад, як вогню.
своей на данный момент УЖЕ неготовности к работе такого уровня...
не знаю... в мене був період в житті коли всі навколо казали "все, тобі ВЖЕ це не світить, змирись..." Але ж засвітило, хоча не знаю як довго ще світитиме...:)
sb64 _ 06.10.2007 22:36
IP: 77.122.43.---
06.10.2007 18:48___ IO95
Вы знаете, ... в своем посте я ведь больше хотел сказать о своей на данный момент УЖЕ неготовности к работе такого уровня...
не знаю как у других, но у меня, например, не получилось реализовать свой потенциал из-за нарушения непрерывности в работе... в начале 90-х пришлось переквалифицироваться из программиста в "управдомы" (как и всем моим коллегам по НИИ)...
коллега Reader говорит об отставании...
поверьте мне, в конце 80-х, начале 90-х нам приходилось работать над реализацией проектов 60-х!!! годов, но уровень нашей квалификации был таким, что уже через полгода после того как у нас появились персональные компы мы на неформальных вечерних поседелках обсуждали концепцию интегрированной среды программирования (на Западе они появились в том виде, который нами обсуждался только в концу 90-х) и многие другие темы (например объектный подход программировании) совершенно не зная тогда о Страуструпа заграницей это тоже волнует...)
я это к тому, что отставание – это условность... главное в работе – непрерывность... человеческий ресурс – один из важнейших ресурсов (тут я с автором согласен), но критерием оценки должно быть не количесиво его, а качество... качество можно обеспечить бережным отношением к нему... мы не можем противопоставить американской стратегии ЗАХВАТА чужих ресурсов свою стратегию захвата... проиграем... но можем противопоставить стратегию сохранения еще имеющегося и бережного отношения к нему...
Reader_ _ 06.10.2007 21:26
IP: 80.91.186.---
Отставание советской науки, за исключением некоторых фундаментальных направлений, на момент развала Союза оценивалось в 20 лет, сейчас с учётом экспотенциального развития науки, мы отстаём наверное, лет на 100.
Поправочка: одно дело сравнивать состояние науки по временной шкале, т.е. 1990 г. в СССР соотв. 1970 в США, а другое дело оценивать отставание по времени достижения современных результатов. Тут для Украины и 1000 лет не удивит.
Netko _ 06.10.2007 20:13
IP: 194.44.134.---
06.10.2007 20:00___ Reader_
Згоден.
Це так само, як процес мислення (думання) над задачею істотно відрізняється від подальшого пояснення її розв'язку (доведення твердження) іншим (зазвичай напрямок зворотній)
Reader_ _ 06.10.2007 20:00
IP: 80.91.186.---
06.10.2007 18:48___ IO95
І ще. Ризикну припустити, що можливі два протилежні підходи в теорієтворчості.
Знизу-вверх: строге визначення термінів, понять, відношень між ними і нарешті опис самої конструкції теорії через них.
Згори-вниз: максимально неупереджене, апріорне сприйняття дійсності, не спотворене усталеними поняттями; споглядання взаємодії розмитих смислів; потім розбиття цих смислів і відношень на об'єкти, введення для об'єктів термінів і нарешті вербалізація теорії текстом

Знизу-вверх: Це неможливий шлях творення теорії, це класифікація, "причісування", інтерпритація, але не створення теоріі. Відомо, що більшість теорій були сформульовані у зовсім іншому вигляді ніж стали відомі нам, а знайомий нам вигляд вони отримали завдяки саме такій діяльності.
Згори-вниз: це можливо, але тільки для філософії. Хоча, що до "максимально неупереджене, ..., не спотворене усталеними поняттями; " згоден, а от "апріорне сприйняття дійсності" застаріло з виникненням релятивізму.
Reader_ _ 06.10.2007 19:21
IP: 80.91.186.---
Выводы: мы безнадёжно отстали, поскольку данная проблема требует постановки задачи в n-мерном, например, фазовом пространстве, работы Пригожина это 60-е и ограничиваются описанием систем развивающихся по естественным закономерностям.
Обзорное чтение справочника, издания 1968 г. (что под руку попалось) показало, что уже тогда формализация поставленной проблемы носила справочный характер. И никакая Конституция и введение новых институций не восполнит этого. Отставание советской науки, за исключением некоторых фундаментальных направлений, на момент развала Союза оценивалось в 20 лет, сейчас с учётом экспотенциального развития науки, мы отстаём наверное, лет на 100.

P.S. Мы, конечно, можем методом научного тыка определить приоритеты, но не обладая "тяжёлой артиллерией", всегда будем отставать, поскольку обречены на вечную коррекцию "угла опрежения". Есть надежда, что нам уделят внимание и дадут курс, весьма сомневаюсь, что это будет нужный именно нам курс.
А может кто не согласен?
IO95 _ 06.10.2007 18:48
IP: 193.34.79.---
06.10.2007 16:29___ sb64
на мой взгляд, пренебрежительно-легкое отношение Сергея Дацюка к вопросу терминологии и откровенная неубедительность примеров являются, в большинстве случаев, камнем предкновения для восприятия его размышлений...
Ну не знаю, якраз в цьому записі не бачу особливих проблем із термінами і прикладами.
на мой взгляд, любая теория стратегического управления должна начинаться с определения понятия "ресурс" и строится на отношениях к этому понятию...
Гляньте його "внешнее управление" – там нема проблем із дифініціями. А взагалі на певному рівні абстракії зникає потреба давати детальні, прив'язані до реальності дифініції. Іде маніпуляція чистими віртуальними символами, але від того конструкція теорії не страждає. Швидше навпаки – теорія стає чистою теорією.:)

І ще. Ризикну припустити, що можливі два протилежні підходи в теорієтворчості.
Знизу-вверх: строге визначення термінів, понять, відношень між ними і нарешті опис самої конструкції теорії через них.
Згори-вниз: максимально неупереджене, апріорне сприйняття дійсності, не спотворене усталеними поняттями; споглядання взаємодії розмитих смислів; потім розбиття цих смислів і відношень на об'єкти, введення для об'єктів термінів і нарешті вербалізація теорії текстом
IO95 _ 06.10.2007 18:28
IP: 193.34.79.---
06.10.2007 16:29___ sb64
Я писав абсолютно щиро і прямо, без будь-якої іронії.:)
Просто я Вам по доброму заздрю – "щадящая критика" і "позитивна дипломатія" – це те, чого мені самому не вистачає. Намагаюсь вчитись...
-
Позитивна дипломатія (вивів цей термін із окремих висловів Путіна та ЮВТ) – це завжди залишати опоненту можливість достойно вийти із ситуації, навіть якщо він неправий.
Дещо дотичною і тому вельми цікавою є замітка Дацюка ИЛЛЮЗИЯ ПРЕВОСХОДСТВА. Це частина більш широкої проблеми – сприйняття світу переважно в термінах переможця і переможеного.
Reader_ _ 06.10.2007 16:50
IP: 80.91.186.---
06.10.2007 16:29___ sb64
на мой взгляд, пренебрежительно-легкое отношение Сергея Дацюка к вопросу терминологии и откровенная неубедительность примеров являются, в большинстве случаев, камнем предкновения для восприятия его размышлений...
Полегче относитесь к терминологии, тут, не знаю насколько сознательно, ввели два термина, чем вогнали в грусть, поскольку проблему нужно рассматривать в фазовом пространстве, причём ни мерность, ни система координат, ни нормировка, неизвестны. Полный произвол.
sb64 _ 06.10.2007 16:29
IP: 77.122.43.---
05.10.2007 21:23___ IO95
Вам мой комментарий показался жестковатым?...:)
буду аккуратнее...:)

на мой взгляд, пренебрежительно-легкое отношение Сергея Дацюка к вопросу терминологии и откровенная неубедительность примеров являются, в большинстве случаев, камнем предкновения для восприятия его размышлений...
это не порок... таких людей я отношу к типу "недостаточно талантливые гении"... с ними интересно, но чтобы понять их сначала много времени тратишь на изучение "их языка", потом еще столько же длится перевод на "другие языки" и только после этого появляется возможность для процесса оценивания...
на мой взгляд, любая теория стратегического управления должна начинаться с определения понятия "ресурс" и строится на отношениях к этому понятию...
но может я и ошибаюсь... если честно, то мне никогда не приходилось разрабатывать теории...
Reader_ _ 06.10.2007 16:09
IP: 80.91.186.---
06.10.2007 14:20___ Netko
Тут помилка скоріше за все не умисна, а систематична.
IO95 _ 06.10.2007 14:47
IP: 193.34.79.---
06.10.2007 14:13___ Netko
Ігнор.
Netko _ 06.10.2007 14:20
IP: 194.44.198.---
06.10.2007 13:19___ Reader_
А вот насчёт подмены сравнения подстановкой вы абсолютно правы, я, в общем, о том же. Вместо получения решения для собственной системы и сравнения с соотв. решениями для сторонних систем, мы занимаемся подменой. Что однозначно исключает описание взаимодействия систем между собой.
Тобто маємо справжній дещо завуальований обман (то робиться свідомо чи ні – мені далі цікаво)
О непрерывной зависимости от н.у. речи не было, тут, скорее, необходимо выделение инвариантов, относительно происходящих преобразований.
Тут я не сперечаюся, просто висунув гіпотезу, що неявно використовується теорема (про неперевну залежність від параметру розв'язку системи дифрівнянь, або навіть стійкості нерухомої точки-во!), але умов теореми цієї не перевіряють, а якби перевірили то побачили що вони НЕ справджуються. А отже, нема права її застосовувати:).
Netko _ 06.10.2007 14:13
IP: 194.44.198.---
06.10.2007 12:50___ IO95
Давайте це вирішим взаємним ігнором, гаразд?
Та я ніби не сікався до Вас:)
Прокоментував автора.
Ви прокоментували мене.
Я відповів (гречно вчинив чи не так?). Та й по всьому.
А в чому пропозиція? Чукча вже не пісатєль а тільки чітатєль? Чи чукча навіть статус чітатєля має втратити?:о)))
(чукча тут не має жодного стосунку до представників цієї національності – відразу прошу вибачення)

06.10.2007 12:48___ IO95
До речі Netko, рекомендую "Как Я мыслю":)
Тут, в інфі про автора пише "Теоретичні інтереси:...штучний інтелект...".
Раз пішла така п'янка, то питання: який характер цього інтересу, які розділи теми цікавлять, де оформлені результати
Щось невтямки мені – то пИтання до мене?
svitoch _ 06.10.2007 13:54
IP: 77.123.93.---
Думки автора розумні і правильні.
Статегія – функція нації.
Україна – утворення багатонаціональне.
Відповідно в Україні працюють стратегії більш сильних націй.
Найменші спроби започаткувати цю справу з боку українців знищуються в зародку.
Для відому пропоную ознайомитись з інформацією за адресами:

Деякі думки уголос. Позиція для опозиції. Для Аратти
http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=227

Терор, корупція, рейдерство та багатопартійність,
як засоби управління державою в Україні та продовження геноциду українців.
http://kpk.org.ua/2007/05/28/teror_korupcja_rejjderstvo_ta_bagatopartjjnst.html

Адрес статті Голос громадськості
http://www.holos.org.ua/appeals/35747.html

Форум свобода
http://www.forum.vosvoboda.info/viewtopic_917.php

Харків. Форум правової організації. Чергове повідомлення
http://www.ois.org.ua/cgi-bin/frm?frm=0001&tema=5&page2=1

З повагою, Микола Дмитренко
Reader_ _ 06.10.2007 13:19
IP: 80.91.186.---
06.10.2007 01:27___ Netko
Думал не дождусь ни слова по-сути, спасибо.

У меня возникла гипотеза, что мы находимся в системе, динамика которой, весьма напоминает переход между странным и обычным аттракторами в зависимости от величины управляющего воздействия. Но ввиду того, что любой динамический процесс начавшийся в аттракторе в нём и закончится, сама идея баланса исключает любой прогресс. Выход из аттрактора возможен только сортировкой типа "демонов Максвелла", которые в оличие от микроуровня, на макроуровне возможны.

А вот насчёт подмены сравнения подстановкой вы абсолютно правы, я, в общем, о том же. Вместо получения решения для собственной системы и сравнения с соотв. решениями для сторонних систем, мы занимаемся подменой. Что однозначно исключает описание взаимодействия систем между собой.

О непрерывной зависимости от н.у. речи не было, тут, скорее, необходимо выделение инвариантов, относительно происходящих преобразований.
IO95 _ 06.10.2007 12:50
IP: 193.34.79.---
06.10.2007 12:31___ Netko
Давайте це вирішим взаємним ігнором, гаразд?
IO95 _ 06.10.2007 12:48
IP: 193.34.79.---
Почитую тут статейки автора... До речі Netko, рекомендую "Как Я мыслю":)
Тут, в інфі про автора пише "Теоретичні інтереси:...штучний інтелект...".
Раз пішла така п'янка, то питання: який характер цього інтересу, які розділи теми цікавлять, де оформлені результати (с ходу знайшов лише ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАДОКСЫ – видалось дотичним)?
Netko _ 06.10.2007 12:31
IP: 194.44.198.---
06.10.2007 10:38___ IO95
Вибачте, така асоціація... Переконаний Ви там у касці сидите...:))
За Ваші асоціації мабуть відповідають Ваші батьки (та частково набутий досвід), тут не маю що додати (кАзли Януковича то також асоціації).
Щодо каски, то Ваше переконання стратегіно хибне (різниця між рівнями більша за одиницю). Але не маю наміру їх (переконання) викривляти аби не псувати комфорту
просто тішить Ваш military стиль математика-ортодокса
1.Ортодокс? Ви розумієте значення цього слова? Щодо математики, то є класична, є сучасна, є актуарна, є... але не чув про ортодоксальну математику. Ви бува з релігіією не плутаєте?
2.Якщо просто попиз...іти (потеревенити) це є НЕмілітері (цивільний?!) стиль, тоді най той стиль який Ви називаєте моїм буде мілітері:).
який (на його думку:)) нищівно трощить "парящого" філософа.
То я десь таке казав? Чи Вам так ввижається? Останнє стосується Ваших асоціацій, а кому Ви ними завдячуєте я написав поверхом вище.
Зрештою, ми не на сцені. А питання я задав конкретні, на відміну від Вашого "Ура, Слава, я у захваті, Сергійку, хочу ще" (добре, що комп не рипить як ліжко)
До слова, останні Ваші аргументи дуже слабенькі. Але хай вже сам автор їх спростовує.
1.Забув додати на початку свого повідомлення: "а тепер, авторе, послухайте мої потужні аргументи"
2.Аргумент слабенький залишається аргументом.
3.Спростувати можна щось хибне. А спростОвувати можна будь-що, чи пощастить?
IO95 _ 06.10.2007 11:55
IP: 193.34.79.---
Лучшие программисты – не из Силиконовой долины, а индийские и т.д.
Мушу відреагувати. Не поділяю думку автора (але не кажу що він не правий). Найкращі програмісти – українські. Це по суто моїх критеріях.
Зеленський77 Мовне питання191 Корупція1445 Україна та Європа1133 Aтака Путіна1291
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter