Сергій Дацюк Філософ

Популярно про стратегію та стратегування-7. Як створити систему стратегування країни?

08 листопада 2007, 21:40

Для стратегування країни потрібно створити систему стратегування. Це окрема частина роботи, яка має свої вимоги і підходи.

Що потрібно, щоб з'явилася система стратегування в Україні?

Стратегування не означає наявності документу з назвою "Стратегія" чи наявності Інституту стратегічних досліджень. Стратегування не означає наявності документу з назвою "Стратегія" чи наявності Інституту стратегічних досліджень. Стратегування щодо країни – це неперервний процес взаємодії різних типів влад в країні – традиційних Виконавчої, Законодавчої, Судової та нової Стратегічної – з бізнесом та міськими громадами в розвитку країни щодо простору планети та щодо віддаленого майбутнього часу.

Головні проблеми зараз: 1) як від некооперативних стратегій домінування політичних сил в країні перейти до кооперативних стратегій; 2) як побудувати кооперативну стратегію хоча б для нульового рівня стратегування – тобто як зайняти стратегічну позицію щодо цілої країни; 3) як забезпечити розробку теорії стратегування та забезпечити навколо неї експертну комунікацію; 4) як створити стратегічну освіту та підготувати людей зі стратегічним мисленням.

Щоб система стратегування взагалі мала шанс з'явитися, має бути змінено саму структуру влади в Конституції: 1) Президент – голова стратегічної влади, його щорічні послання є основоположними для Урядової програми – її розробки чи корекції; 2) для Уряду мають бути описані стратегічні напрямки, в яких Уряд діє винятково на основі стратегічних рекомендацій; 3) Інститут Стратегування має бути створений наново і бути основою системи стратегування; 4) Інститут Стратегування може бути створено тільки тоді, коли з'являться перші люди, що здобули компетенцію стратегічного мислення в процесі спеціальної освіти.

Яка має бути загальна позиція системи стратегування щодо влади?

Позиція дослідника або вченого є самодостатньою щодо науки, але це не зовсім те, що потрібно Президенту, Уряду чи РНБО. Їм потрібна інша соціальна позиція – експерт, а також професійні позиції, що в ній розрізняються – теоретиків, консультантів, власне експертів, аналітиків, оргменеджерів. Не вдаючись зараз в деталі, коротко скажемо, це інші позиції, ніж вчений-дослідник. Люди, що їх займають, думають методологічно інакше, говорять іншою мовою (їх тексти інші за структурою викладу), діють за іншими технологіями.

Наукова позиція в реальній діальності влади не може дати ефективних рішень проблем, оскільки є відображенням лише поняттєвої суті явища. Для прийняття владних рішень нам потрібні в першу чергу не дослідження стратегій, а стратегії власне – оперативні стратегічні ігри, короткотермінові, середньострокові та довгострокові стратегії, стратегічні програми та проекти, стратегії в усіх напрямках дії. Отже стратегічні дослідження та стратегування – дві сфери інтелектуальної роботи, що однаково потрібні, але стратегування безпосередньо працює на владні рішення.

Які мають бути мислення та дії працівників системи стратегування?

Сьогодні стратегічні інститути знаходяться в рамках предметного мислення. Предметне мислення відбувається за наступною схемою: створення ідеологічних підходів, предметний поділ їх на більш дрібні теми, визначення і аналіз понять та ідей, застосування їх до реальності як "стратегії". Тобто стратегічні інститути продовжують працювати за старою схемою ідеологічних конструктів понятійної науки.

Всередині таких предметних схем сучасна лідерська стратегія країни не може бути створена, бо в цих схем інше завдання – дослідження, віднайдення найзагальніших закономірностей і "застосування" їх у практиці. Створення нової теорії стратегування та її розвиток є окремою проблемою стратегування, оскільки така теорія повинна мати уже не традиційно-науковий характер. Середовище створення лідерської стратегії країни – не наука, а теоретико-експертно-консультаційна робота, що пов'язана з рефлексивним, контрафлексивним та методологічно-об'єктним мисленням.

Рефлексія та контрафлексія є основою теоретичного мислення, яке створює стратегічну онтологію наступного кроку розвитку країни. Це – новий концепт, що породжує принципово нові стратагеми. Це мислення притаманне спеціально відібраному, дуже вузькому прошарку спеціально навчених людей за спеціальною системою освіти.

Методологічно-об'єктне мислення, яким оперують аналітики, експерти та консультанти (в інституційному розумінні – експерти), може бути описана наступним чином. На основі наявних інноваційних теорій та концептів відбувається визначення країни в широкому просторі думки: історія, культура, еліта, держава, партії, територіальна громада, інфраструктура – не поняттєво, а проблемно, всередині термінів нової теорії. Для цього експерти використовують інші інструменти аналізу та іншу мову написання текстів. Цільові аспекти: світові тренди, сильні та слабкі цілі – історії та культури, держави – еліт – партій, територіальних громад, цільові аспекти інфраструктури. Відбір сильних цілей.

Які мають бути професійні позиції всередині інститутів стратегування?

Українські владі вже сьогодні потрібні дії, що переграють стратегічних суперників.Тільки зв'язка консультант-теоретик-експерт-клієнт (представник влади) може здійснювати стратегування.

Отже для стратегічних інститутів є декілька професійних позицій, які обслуговують різні функції стратегування. Перша – теоретик, а не вчений-дослідник. Друга – консультант. Третя – власне експерт. Четверта – аналітик. П'ята – оргменеджер. Шоста – обслуговуючий персонал. Професіонали для даних позицій мають залучатися з ринку політичного та корпоративного стратегування.

Теоретики розвивають теорію та беруть участь у концептуальній розвідці. Теоретики відповідають за розвиток теорії та її впровадження в стратегічні розробки експертів та консультантів, організовуючи теоретичні семінари та сприяючи вирішенню проблемних кризових ситуацій.

Аналітики артикулюють не помітний на перший погляд зв'язок тенденцій та процесів об'єкту, з узагальнення типів єдності чого будують моделі, сценарії, прогнози. Аналітики здійснюють ресурсний аналіз, ігровий аналіз, сценарний аналіз, цільове моделювання і т.п...

Експерти, використовуючи продукти аналізу, здобувають нове знання не стільки з книг, скільки з реального об'єкту, вивчають досвід інших подібних об'єктів та представляє це нове знання у формі рекомендацій. Експерти вивчають реальність, цілі щодо неї стратегічних суперників, можливі зіткнення різних цілей щодо реальності, потім пропонують свої сильні цілі, свою сильну гру, яка дозволяє перегравати стратегічних конкурентів.

Оргменеджери організовують публічну та клієнтсько-сервісну діяльність аналітиків, експертів та консультантів. Оргменеджери організовують круглі столи, інші зовнішні піар-акції, публікації публічних продуктів, внутрішні семінари тощо.

Консультанти – ті, хто поєднує всі ці позиції (теоретика, експерта, аналітика, оргменеджера і т.д.) і виробляє власне послугу стратегування. Консультанти у безпосередніх дискусіях з колегами на ринку інтелектуальних послуг та з представниками влади обговорюють теоретичні підходи, просувають нові знання, нові підходи, нові стратегічні кроки – як публічно, так і не публічно – для їх використання владою у якості ефективних рішень. Консультанти, використовуючи продукти аналітиків та експертів, безпосередньо спілкуються з клієнтом, мають справу з його старим знанням, просувають нове знання у безпосередній комунікації та у вигляді прикладних стратегічних кроків щодо діяльності клієнта. Такі конкретні запропоновані ними кроки досить довгий час не є публічними. Тобто діяльність консультанта має як публічну складову, так і клієнтську непублічну складову.

Читати частини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

powered by lun.ua
Коментарі — 58
Reader_ _ 10.11.2007 15:14
IP: 80.91.186.---
Що це дає при теор. помилці 2%. На рівні рейтингу у 10% це дає абсолютну похибку у 2% і на рівні 50% похибка абсолютна теж 2%, але відносна похибка при цьому на рівні 10% складає плюс мінус 20%, а на рівні 50% плюс мінус 4%, а рівня 2% відносної похибки досягається лише при 100% рейтингу. Про що це говорить?
Reader_ _ 10.11.2007 14:41
IP: 80.91.186.---
Чому я вважаю усі наші соціологічні вимірювання недостовірними, бо ніхто не може пояснити, що то за похибка, яку вони вказують (при результатах у відносних одиницях – процентах, неможливо зрозуміти що це). Дехто вказує, що це теоретична похибка, але інформативність тут все одно – нуль, бо незрозуміло, як при теоретичній похибці 2%, можна визначати десяті, соті, та і взагалі вимірювати щось того ж порядку, що й 2% від масиву опитаних.
Reader_ _ 10.11.2007 14:30
IP: 80.91.186.---
10.11.2007 13:12___ Netko
P.P.S. Показник кваліфікаціїї експериментатора, а проведення екзитів можна вважати статистичним експериментом, це досягнення найменшої відносної похибки при оптимальній кількості вимірювань.
Reader_ _ 10.11.2007 14:16
IP: 80.91.186.---
10.11.2007 13:12___ Netko
P.S. Якщо при кількості 4 необхідна точність не досягається, то треба збільшувати кількість вимірювань, якщо і при цьому нічого не досягнемо, то треба говорити про недостовірність самої методики. Але головна умова – незалежність екзитів не тільки від держави, але й один від одного.
Reader_ _ 10.11.2007 14:08
IP: 80.91.186.---
10.11.2007 13:12___ Netko
або таких, що відповідні кошти можна купити
Але такий екзіт, при такій обробці, буде різко виділятись абсолютними похибками, а якщо всі куплені, буде велика відносна похибка. З вами теж погодитись можна, але такої обробки ніхто не зробив. А що до одного фахового, то це принципово неможливо, бо найбільша достовірність досягається при якмога більшій кількості незалежних екзітів, не менше 5, 10 вважається достатньою кількістю, бо далі вже залежність похибок від кількості експериментів значно знижується. А вказані вами фактори завжди діють при будь яких вимірюваннях, будь яке вимірювання ненадійне. Тому, головне це НЕЗАЛЕЖНІСТЬ вимірювань, без цього обробка втрачає сенс і досягнення найбільшої достовірності робиться неможливим.
Netko _ 10.11.2007 13:12
IP: 194.44.198.---
10.11.2007 13:00___ Reader_
Ему даже в голову не пришло, что чем их больше тем лучше, поскольку применив к их результатм стандартную скорее даже арифметическую, чем математическую обработку, можно получить более достоверный результат, подсчитать абсолютную и относительную погрешность
В принципі, погодитись з Вами можна. Але я гадаю, що Томенко мав на увазі дещо інше: аніж мати КІЛЬКА екзитполів, але ненадійних, або не зовсім надійних, або не зовсім фахових, або таких, що відповідні кошти можна купити, ліпше мати ОДИН, але потужний надійний фаховий і непродажний.
Але звичайно ліпше багато але добрих:)
(потужних надійних фахових і непродажних)
Reader_ _ 10.11.2007 13:12
IP: 80.91.186.---
P.S. Конечно, при 4-х экзитах достоверность будет низкая, но когда их будет около десятка, причём независимых, тогда уже можно говорить о более высокой точности.
Reader_ _ 10.11.2007 13:00
IP: 80.91.186.---
Ещё один пример: кажись Томенко на сразу послевыборном Шустере заявил, что четыре экзит-пола это плохо это плохо, нужен один общенациональный. Ему даже в голову не пришло, что чем их больше тем лучше, поскольку применив к их результатм стандартную скорее даже арифметическую, чем математическую обработку, можно получить более достоверный результат, подсчитать абсолютную и относительную погрешность. Это уровень лабораторной работы для первого семестра первого курса, дальше это уже делают не задумываясь. То есть, проблема национального экзит-пола, сводится к приобретению микрокалькулятора для тов. Томенко.
zinik _ 10.11.2007 01:42
IP: 99.225.175.---
Справедливый
"А вы подумали что о блоке "МЫ"?"

Нет, я подумала, что это блок "мы Николай-2".
Cправедливый _ 10.11.2007 01:26
IP: 77.109.33.---
00:41___ zinik

А кто, это "мы"?

Это я так для красного словца добавил. А вы подумали что о блоке "МЫ"?
Reader_ _ 10.11.2007 01:22
IP: 80.91.186.---
Недавно прочитал откуда произошла теория революционного и эволюционного развития науки оказывается из анализа учебников, а кроме них, нигде более таких эффектов не наблюдается.
Reader_ _ 10.11.2007 00:58
IP: 80.91.186.---
Стратегування щодо країни – це неперервний процес взаємодії різних типів влад в країні – традиційних Виконавчої, Законодавчої, Судової та нової Стратегічної – з бізнесом та міськими громадами в розвитку країни щодо простору планети та щодо віддаленого майбутнього часу.
А это уже гегемонизм направленный внутрь планеты, к земному ядру то бишь, если развитие относительно пространства планеты. Наверное существует ещё антистратегування отнносительно отдалённого прошлого времени.
zinik _ 10.11.2007 00:41
IP: 99.225.175.---
Справедливый
"Мы же наоборот, говорим о мотивации цели"

А кто, это "мы"?
Хотя, согласна с тем, что без мотивации цели, можно заблудиться и в 4 углах.
Cправедливый _ 09.11.2007 23:51
IP: 77.109.32.---
zinik

Provocator сам себе противоречит. Вот откуда он взял, что усложняя требование, результат получают быстрее? Мы же наоборот, говорим о мотивации цели. Что побуждает людей действовать именно таким образом.
zinik _ 09.11.2007 23:18
IP: 99.225.175.---
Provocator
"Чтобы сделать это быстрее, необходимо усложнить требование, то есть сделать социологическое распределение на группы: 1) только моют руки; 2) моют руки и умываются; 3) моют руки умываются и пользуются парфюмерией. Только тогда вы свои 97% моющих руки после туалета получите быстрее"

Но есть и другой вариант. Поставить красивые умывальники, с бесплатным мылом, на каждом углу. Причём, если помоешь руки, получишь подарок, а если ещё и ноги, то 2 подарка, для жены и детей. На следующий день, придёт весь дом, и могу поспорить с вами, что получите все 99%.
Reader_ _ 09.11.2007 20:04
IP: 80.91.186.---
И хороший совет, чтобы проблем с пониманием экспертов не возникало, нужно советниками назначать компетентных людей, а не послов ФРГ, российских оппозиционеров и арабских бизнесменов. А РНБО формировать не на паритетных основах в угоду сиюминутным интересам, а по принципу компетентности.
Reader_ _ 09.11.2007 18:14
IP: 80.91.186.---
Не вдаючись зараз в деталі, коротко скажемо, це інші позиції, ніж вчений-дослідник. Люди, що їх займають, думають методологічно інакше, говорять іншою мовою (їх тексти інші за структурою викладу), діють за іншими технологіями.
Ну это вообще перл. Как в анекдоте:" В какой стороне Америка? -Зюйд-зюйд-вест. – ты мне не зюзюкай, а пальцем покаж."
Reader_ _ 09.11.2007 16:42
IP: 80.91.186.---
Вы обосновали единственное, а именно РНБО нужно срочно разгонять.
Reader_ _ 09.11.2007 14:37
IP: 80.91.186.---
Наиболее трудной задачей является достижение аналитичности поступающих потоков.
Хочу заметить, если входящие потоки первичной информации уже носят ярко выраженнй аналитичный характер, то это говорит о подгонке.
Reader_ _ 09.11.2007 13:51
IP: 80.91.186.---
P.S. В примере можно легко представление понятий и предметов множеством равноправных элементов заменить смешиванием таким же образом причин и следствий. С необходимостью возникает вопрос доверительности внутри системы.
Reader_ _ 09.11.2007 13:10
IP: 80.91.186.---
Расмотрим на примере слудующего суждения, где сам предмет приравнивается к его обозначению: "Я говорю телега, значит через мой рот проходит телега". Т.е. его можно представить как одностороннюю поверхность (лента Мёбиуса), обычная лента это суждение с разделеним обозначения и самого предмета. Возьмём достаточно широкую ленту Мёбиуса и придадим разрезу вдоль средней линий значение дихотомии. Теперь режем, полученноё снова режем. Вот вам результат сознательной ошибки на входе в систему, назовём это стратегической дезинформацией.
Reader_ _ 09.11.2007 12:59
IP: 80.91.186.---
Сергей в основе ваших суждений лежит трансцендентальный паралогизм. Но ваша система не может быть никогда трансцендентной.
Reader_ _ 09.11.2007 12:16
IP: 80.91.186.---
Нетрудно видеть, что задача стратегування проявляет сильную зависимость от начальных условий, т.е. от сбора и обработки первичной информации, в зависимости от этого будет непрервно кардинально менятся область решений. Главная проблема в Украине сейчас, это не стратегування, а изменение системы сбора и обработки первичной информации, т.е. изменение всей концепции госстатистики, а именно, переход от сбора контрольной информации к сбору АНАЛИТИЧЕСКОЙ информации, она должна быть таковой, что применение к ней методов научного анализа будет давать корректные результаты. А при налаженной системе сбора первичной информации и её АНАЛИТИЧЕСКОЙ обработке дальнейшая задача труда не представляет. Наиболее трудной задачей является достижение аналитичности поступающих потоков. Это чрезвычайно сложная задача. В науке самой сложной задачей является не теоретизирование, а вылавливание всевозможных ошибок: правильная калибровка измерительных приборов, учёт систематических ошибок, грубых ошибок, накапливаемых ошибок и т.д. есть целая теория ошибок. Отвергая научный подход вы переходите в область произвольных решений, никак не зависящих от реалий. Пример: вы говорите о выгодности развития инфраструктур, даже в России, но такая стратегия будет сильно зависить от политической стабильности России, а узнать эту зависимость можно только непрерывным сбором и анализом первичной информации, выявлением неявных и опосредованых связей и т.д. И где здесь предметизация?
Reader_ _ 09.11.2007 11:33
IP: 80.91.186.---
09.11.2007 09:23___ Provocator
Научный подход при проектировании любых систем прежде всего основывается не на никому не нужных концептах, а на физической и технической реализуемости и экономической обоснованности. Элементарные вопросы: сколько времени нужно на построение системы, какое время потребуется на получение ответа при поступление сигнала не вписывающегося у ваше стратегування, сколько денег будет жрать ваше стратегування в процессе создания и использования с учётом нелинейного роста стоимости защиты информации в зависимости от степени конфеденциальности, как заинтересовать участников системы в конечном результате. Будет ли фатальным наличие "крота" на высшем уровне системы, какова внутрення устойчивость системы и т.д. Вы же предлагаете к реализации, а не теоретизируете и при этом осмеливаетесь утверждать, что научный подход это предметизация, это как раз ваш подход предметизация. Вы даже не понимаете, что ваша система легко сводится к давно известному. Мне нравится ваша концепция усложнения, а о приведении подобных вы слыхали?
Reader_ _ 09.11.2007 11:14
IP: 80.91.186.---
09.11.2007 09:23___ Provocator
Речь идет о том, что научный подход в принципе не может быть использован властью, действующей в мире объективаций и оъективирований, а не предметизаций. Экспертное знание принципиально отличается от знания ученого.
Дело в том что научный подход не имеет ничего общего с вашими представлениями о нём. Эксперт не владеющий научным подходом это чушь. Чушь которая у нас и происходит. Согласен, что власть которая не владееет основами научного анализа в принципе не может его использовать. Опять же повторюсь, то что вы предлагаете, использовалось в Манхэттенском проекте, правда руководили им Ферми, Эйнштейтн и др. Это называлось живая вычислительная машина. Устарело.
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter