Сергій Дацюк Філософ

ЧИ ПРОІСНУЄ УКРАЇНА ЩЕ ХОЧА Б 25 РОКІВ?

23 серпня 2016, 09:35

Традиційно день Незалежності України має меморіальний контекст. Це погана традиція. Цей день повинен мати, перш за все, футурологічний контекст. Контекстуальну традицію святкування цього дня потрібно змінювати. Тому ми поговоримо про наступні 25 років України.

Що в нашому досвіді дозволяє думати, що Україна проіснує ще хоча б 25 років, як вона проіснувала вже 25 років з 1991 року нині? Це точно не останні 3 роки нашої сучасної історії. І це майбуть точно не український правлячий клас в екзистенції свого 25-літнього існування.

Читаючи історію про міжусобні війни та жадібність українського правлячого класу минулих років, розумієш, що по суті з того часу нічого не змінилося. І доля держави так само мало цікавить українських багатіїв та владоможців, як і сотні років тому.

Тут я продовжую розвивати теорію фронтиру, започатковану в роботі "Україна і майбутнє".

Імперські ідеї в Україні завжди були чужими. Фронтирна позиція країна ніколи не дозволяла претендувати на щось більше, ніж "наша хата скраю". Причому "наша хата скраю" по відношенню до всіх цивілізацій, окрім так само фронтирних (Польщі, Білорусі і Литви).

Саме зараз можна чітко і з наявним сучасним досвідом зрозуміти, що Фронтирна Цивілізація може вижити лише в тому разі, коли вона буде як оригінальна значно відрізнятися від всіх сусідніх цивілізацій, коли вона буде дуже міцно захищеною і коли вона буде неагресивною (неекспансивною).

Оригінальність цивілізації означає її несхожу на решту країн систему мотивацій, а також оригінальну культуру (науку, мистецтво та духовні практики включно з релігією). Міцний захист як важка ноша в стані постійної напруженості чи навіть постійних конфліктів – це потужна армія, повітряний та морський щити. А от фронтирна експансія це взагалі тема для окремої розмови.

Усяка експансія Фронтирної Цивілізації неминуче веде до розколу (відколу) чужорідних приєднаних частин або до виникнення дуже жорсткого авторитаризму чи навіть тоталітаризму, бо інакше настільки різні частини в єдності не втримати. З найменшими зусиллями влади може існувати лише цілісна всередині країна. В іншому разі країну з неоднорідних частин потрібно тримати силою.

Авторитаризм чи тоталітаризм неодмінно веде до руйнування свободи, а це в свою чергу веде до стагнації чи архаїзації, як це зараз відбувається в Росії. Стагнація чи архаїзація призводить до соціального вибуху зсередини чи до завойовницьких війн ззовні (хай навіть у вигляді світової блокади чи ізоляції), а це веде в свою чергу до великих людських втрат. Це азбука цивілізаційної динаміки.

Тому експансія Фронтирної Цивілізації не може бути територіальною. Експансія Фронтирної Цивілізації має бути культурно-мотиваційною, інформаційною, смислообразною. Територія Фронтиру має стати цікавою для світу настільки, щоб ніхто не хотів її завойовувати – ось головна мотиваційна настанова фронтирної культурної політики.

Україна не може дозволити собі класичної геополітики чи класичної хронополітики. Тому Україна має розвивати фронтирну геополітику та фронтирну хронополітику. Саме відношення до себе як до функціонального Хартленду є для України образливим, оскільки концепція Маккіндера – "хто володіє Хартлендом, той володіє Світовим островом, а отже і світом" – це концепція об'єктивації України з боку оригінальних і більш сильних цивілізацій.

В цій концепції Хартленд це спляча цивілізація, яка може належати іншим цивілізаціям, але ніколи не може бути самостійною. Отже пробудження Хартленду як світового цивілізаційного суб'єкта є основою творення Фронтирної Цивілізації.

Якщо росіяни бідкаються, що Захід займається стримуванням їх цивілізації, то по відношенню до України діє принципово більш жорстка політика – тримання в стані сну. Україна потрібна Європі і Росії допоки вона спить. Як тільки Україна робить спробу проснутися, її знищують в буквальному розумінні. Причому непублічна домовленість про знищення України це загальна історична практика сусідніх цивілізацій.

Найбільша проблема Фронтирної Цивілізації у тому, що вона, на відміну від цивілізацій-сусідів, не встигає накопичити достатньо економічного багатства, культурного та соціального капіталу для того, щоб здійснити цивілізаційний прорив. Україну постійно знищують при спробі здійснення цивілізаційного розвитку при найменших натяках на спробу цивілізаційного прориву. Всі свої цивілізаційні прориви, за винятком Київської Русі, Україна здійснила в складі інших цивілізацій.

Щоб здійснити цивілізаційний прорив, окрім великого економічного багатства та достатнього соціо-культурного капіталу, потрібен правлячий клас з уявленнями про цивілізаційний розвиток. Причому класичні західні уявлення про цивілізаційний розвиток для України не зовсім підходять. Україні потрібна своя особлива Теорія Фронтиру або Теорія Фронтирної Цивілізації.

Виклики Фронтирної Цивілізації інші, ніж виклики нефронтирних цивілізацій. Якщо нефронтирні цивілізації можуть вести війни десятками років, поступово і з невеликими втратами порівнюючи свої потенціали та виясняючи зрештою спільну перспективу при збереженні повної чи значної частини незалежності своїх держав, то позиція затиснення Фрнтирної цивілізації між іншими цивілізаціями не дає Україні такої можливості: тут війни відбуваються значно швидше і ведуть до значно більшого руйнування – до фактично повної руїни та до повної втрати незалежності державою.

Відповідно функції фронтирного правлячого класу відрізняються від функцій правлячих класів нефронтирних цивілізацій. Функція правлячого класу Фронтирної Цивілізації полягає у тому, щоб розуміти, що відбувається не тільки з власною, але і з сусідніми цивілізаціями, це означає розуміти, що відбувається зі світом загалом (оскільки Західна цивілізація по суті домінувала в світі протягом останніх століть). А в ситуації світової кризи фронтирний правлячий клас повинен пропонувати перспективу для сусідніх цивілізацій, бо інакше цивілізаційно некомпетентні правителі (як от нині Путін) неодмінно будуть зазіхати на ресурси Фронтирної Цивілізації.

Водночас в Україні традиційно фронтирний правлячий клас не встигає накопичити достатньо економічного багатства, культурного та соціального капіталу, щоб здійснювати перетворення цивілізаційного рівня. Максимум, на що вистачає фронтирного правлячого класу, це накопичити економічного багатства для своєї родини і потім емігрувати, здавши свою країну чи її частини під окупаційне чи зовнішнє управління. Тому фронтирний правлячий клас України в останні часи переважно ублюдочний.

Найголовніше, що в ході цивілізаційного розвитку відбуваються дві неприємні речі – 1) знищується інтелектуальний потенціал цивілізації; 2) відбувається інтелектуально-мотиваційна деградація правлячого класу цивілізації. Тобто в моменти нетривалої в історичному плані спроби пробудження України як цивілізації фронтиру потрібно встигати робити інтелектуальні надзусилля та дуже швидко оновлювати свій правлячий клас.

Інтелектуальна підпорядкованість та вторинність України за часів СРСР погано відобразилася на інтелектуалах. Вони не звикли повсякдень, а в історичному плані втратили традицію – ставити перші та останні запитання самостійно (а не сподіватися на інших), будувати власні теорії (а не вичитувати чужі теорії з книжок), творити власну філософію (а не лише займатися філософознавством). Ціною великих зусиль та самопожертв зараз в Україні створено шанс для інтелектуального прориву, але інтелектофобний спротив так званого креативного класу та олігархізованого правлячого класу повсякчас зменшує цей шанс.

Фронтирна Цивілізація створює потужний виклик для інтелектуалів. Це означає, що інтелектуали мають працювати на межі інтелектуальних зусиль – їм потрібно встигати інтелектуально освоювати сусідні цивілізації і інноваційно просувати свою цивілізацію в інакше, в складніше, в осмисленіше, в перспективніше. Це дуже важко, бо більшість інтелектуалів, досягнувши певного статусу та популярності, перестають працювати на межі. І відновити їх мотивації до інтелектуальних надзусиль дуже важко.

Зі свого досвіду скажу, що полеміка в таких випадках веде дуже часто лише до особистих образ, а не до відновлення інтелектуальних надзусиль опонента. Але без критичних стимулів неможливо обійтись для відновлення інтелектуальних надзусиль, адже зайнявши статусну інтелектуальну позицію і відмовившись при цьому від інтелектуальних інновацій, інтелектуал цей стан передає і решті суспільства. При цьому суспільство в традиційній українській інтелектофобії заспокоюється, і виходить, що Україна знову програє в інтелектуальному плані своїм сусідам.

Фронтир – це неперервна інтелектуальна гонитва. Фронтирна цивілізація має постійно займати більш інтелектуально забезпечену і просунуту цивілізаційну позицію, ніж сусіди, інакше такій цивілізації просто не вижити. Більше того, фронтирні інтелектуали мають ще й переборювати інтелектофобію власного правлячого класу, постійно революціонізуючи його шляхом інновативної освіти та консультацій. Окрім того, фронтирні духовні лідери мають постійно оновлювати мотиваційні настанови суспільства, безжалісно і критично виховуючи, а іноді і люструючи за підтримки громади, власний правлячий клас.

Історичний досвід довгої безнадійної боротьби ОУН-УПА дуже негативно відобразився на українському правлячому класі. За нинішніх споживчих цінностей, які масово транслюються олігархічним телебаченням, правлячий клас в принципі не готовий ні до якої самопожертви. Український правлячий клас в своїй більшості готовий тільки до одного – якомога більше накрасти в Україні і втекти.

Тобто ми як українська громада все це знаємо і готові зрозуміти об'єктивні обставини, що спонукали правлячий клас до короткострокових завдань та до кланового збагачення, якщо би правлячий клас в ситуації революції та війни готовий був би радикально змінюватися. Якщо би правлячий клас був здатний до переосмислення свого минулого-теперішнього-майбутнього, до перепрограмування своєї діяльності, до покарання найбільш одіозних злочинців-убивць-злодіїв-хабарників-мародерів, українська громада пішла би на те, що не наполягала би на екзистенційній відповідальності свого правлячого класу.

Можна було б сказати: накрали і втекли – подавіться і не повертайтеся, не заважайте. Але правлячий клас навіть в умовах революції та війни продовжує здирництво та мародерство. Не за те батько сина бив, що пив, а за те, що похмелявся. Тяжкий споживацький запій українського правлячого класу ставить хрест на його перспективах. Громада вже вимагає екзистенційної відповідальності правлячого класу, але все ще боїться громадянської війни на всій території України.

Отже окрім інтелектофобії обивателів, друга головна проблема України це розбещений споживацтвом, несолідарний з громадою, без стратегічних компетенцій, інтелектофобний правлячий клас. При тому, що виклики, які стоять перед українським правлячим класом значно більші, ніж ті, які стоять перед сусідніми правлячими класами. Якщо такий правлячий клас збережеться ще деякий час, то Україна точно не збережеться.

Для успішної діяльності фронтирного правлячого класу потрібні на порядок більші стратегічні зусилля. Але в тому-то й справа, що інтелектуальні традиції, які навіть встигають виникнути завдяки самопожертвам інтелектуалів у Фронтирній Цивілізації, руйнуються вщент кожного разу при хронополітичних розривах, коли міжцивізіаційні розломи роблять фронтир полем зіткнення (війни) сусідніх цивілізацій. Інтелектуальні надзусилля мало чого варті для власної країни, якщо вони не підтримуються власним правлячим класом.

Головний ресурс нинішньої України це активна громада, яка в своїх мислительних установках та мотиваційних настановах значно випереджає правлячий клас і здатна навіть стимулювати інтелектуалів. Головне цивілізаційне завдання – швидка люстрація до 80% правлячого класу та люстрація до 50% креативного класу, розчищаючи дорогу інтелектуалам і особливо молоді, зокрема і молодим інтелектуалам.

Що цьому заважає?

Найбільшою загрозою для існування України є те, що українська громада стомилася – від постійних понукань та зазіхань Росії, від приязної, але епізодичної та егоїстичної підтримки Заходу і Європи зокрема, від злодійкуватого, мародерського і байдужого до власної громади правлячого класу, від непоборної корупції, від невмирущих олігархів. Українці втомилися постійно боротися і воювати за єдність та цивілізованість країни.

Ми якось не бажаємо обговорювати неприємні факти, але еміграція з України вже після Революції Гідності продовжується. І саме це породжує безнадію. І саме безнадія і депресія є найбільшим ворогом існування України.

Вибачте, що кажу це все під час святкування 25-ти років незалежності, але, з іншого боку, коли ж це все казати?

Війна і фрагментація в Україні є наслідком простих рішень – Росії, яка думає, що може поновити імперію, російськомовних українців, які думають, що варто їм перейти в Росію, то настане щастя, україномовних українців, які думають, що якщо знищити чи хоча б вигнати з країни російськомовних українців, то все буде добре, креативного класу, якому здається, що коли він обслуговує правлячий клас, то виконує свою функцію, інтелектуалів, яким легше перейти в стан креативного класу, ніж тримати свою позицію в процесі постійних інтелектуальних надзусиль проти мейнстриму.

Це дуже важкі завдання. Але якщо їх не здійснити, то ювілею 50-ти років незалежної України просто не буде. Україна не проіснує наступних 25 років з таким правлячим класом і з таким креативним класом, що блокує інтелектуальний процес.

Якщо Україна збережеться, то не тому, що все буде просто. Україна збережеться, якщо вона буде набагато складніша, ніж в минулому і ніж сьогодні. Проста Україна сенсу не має і перспективи впродовж найближчих років не матиме. Перспективу має лише складна Україна.

Перший етап революції восени 2015-го року закінчився тривалою політичною кризою, яка в свою чергу закінчилася контрреволюційними переворотом в Парламенті в квітні 2016-го року. Ми святкуємо 25-ліття Незалежної України в стані контрреволюції та загрози ескалації війни з Росією.

Без другого етапу революції Україна приречена на руйнування і подальшу фрагментацію.

Зі святом вас, шановні українці!

powered by lun.ua
Коментарі — 224
Logic2009 _ 23.08.2016 15:36
IP: 91.196.177.---
Всеволод Николаев:
Для меня пан Дацюк – воробей,
А Моська, знать она сильна...
Леонид Ильич, Вы такой же пигмей по сравнению с Дацюком,
как Путлер по сравнению с Владимиром Кличком.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 15:31
IP: 46.119.98.---
kren:
Микола Злочевський:
kren:
Пане крен, від Вас ждали глибокої філософської полеміки з філософом Дацюком, а Ви на дрібниці відволікаєтесь...
...по,суті дискурсу,Дацюкові навряд чи хто зможе аргументовано заперечити.
Зокрема на питання про наступні 25 р. я також...наклацав...відому соціологічну тезу в коментіkren:23.08.2016 14:53
... існування соціуму завжди визначається кількістю носіїв його цінностей готових їх відстоювати
навіть ціною свого життя.
Дякую!
kren _ 23.08.2016 15:30
IP: 178.95.234.---
Микола Злочевський:
kren:
Пане крен, від Вас ждали глибокої філософської полеміки з філософом Дацюком, а Ви на дрібниці відволікаєтесь...
...по,суті дискурсу,Дацюкові навряд чи хто зможе аргументовано заперечити.
Зокрема на питання про наступні 25 р. я також...наклацав...відому соціологічну тезу в коменті
kren:23.08.2016 14:53
... існування соціуму завжди визначається кількістю носіїв його цінностей готових їх відстоювати
навіть ціною свого життя.
Елена Величко _ 23.08.2016 15:29
IP: 95.133.235.---
CreativeLady:
Так, економіка – це дуже важливо, бо що таке гроші? Як вони формуються?
Гроші – це система відносин, що формує розвинену державу та важливо, щоб в державі вироблявся модерновий продукт, та інноваційний перерозподіл – все це економічна система, що нею 25 років ніхто не займався. Усі закони повинні мати відношення до громадянина, МАЄ ПРАВО, в нас іде постійне залякування
- шок, шокова, затягніть... все це формує деформовану економіку та особистість. Вихід – ВЛАДА ПОВИННА СФОРМУВАТИ ВІДКРИТИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ З ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА ОПЛАТИТИ ДЕРЖАВА УКРАЇНА.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 15:25
IP: 46.119.98.---
Logic2009:
Микола Злочевський:
.Ви ж не простий троль тіпа Говді, що ляпає, як корова, що йде на пасовисько, а таки поважний пан...
Мої капці сміялись.
Мало того, що він пояснює, що Росія напала на Україну у відповідь на те, що Корчинський і Музичко воювали у Чечні, воно ще і Сталініст
===============================================================================
З іншого боку – вказівки-настанови щодо організації бою, які виходили на протязі війни за підписом Голови ГКО Сталіна – більш, ніж розумні і базуються на реальному вивченні стану справ...
===================================================================
Поважати прихильника людожерів Сталіна і Путлера це занадто.
Пане Логік, Ви ж замітили що я усім пишу "уважаємий (ая)? Але я не поважаю прихильників Ху-йла і сухоручку Сталіна, якого отрив простий повар, дєдушка Путлера.Звідки Ви це взяли? До реч,і перед тим Прохор отравив по вказівці Сталіна Вовіка Леніна...
CreativeLady _ 23.08.2016 15:22
IP: 94.244.50.---
Коментарі відвертають увагу від головної теми блогу – що нам робити і як жити далі. Перш за все, не можна не погодитися з висновком автора, що "Без другого етапу революції Україна приречена на руйнування і подальшу фрагментацію". А от щодо найбільшої загрози для України, то тут я б на першому місці поставила ту, що на чолі держави стоять олігархи, не державники, які на перший план ставлять цілі особистого бізнесу, а країну розглядають як ресурс для особистого збагачення. Ось свіжий приклад, не можу заспокоїтися. "За місяць до введення "проахметівської" формули співмешканка голови НКРЕ придбала будинок Зінченка у $2 млн" antikor. com.ua/articles/120206-za_misjatsj_do_vvedennja_proahmetivsjkoji_formuli_spivmeshkanka_golovi_nkre_pridbala_budinok_zinchen А голова НКРЕ – це молода ще людина, менеджер "Рошену". От можна зробити висновок, куди йдуть наші гроші при таких шалених тарифах
Logic2009 _ 23.08.2016 15:15
IP: 91.196.177.---
Микола Злочевський:
.Ви ж не простий троль тіпа Говді, що ляпає, як корова, що йде на пасовисько, а таки поважний пан...
Мої капці сміялись.
Мало того, що він пояснює, що Росія напала на Україну у відповідь на те, що Корчинський і Музичко воювали у Чечні, воно ще і Сталініст
===============================================================================
З іншого боку – вказівки-настанови щодо організації бою, які виходили на протязі війни за підписом Голови ГКО Сталіна – більш, ніж розумні і базуються на реальному вивченні стану справ...
===================================================================
Поважати прихильника людожерів Сталіна і Путлера це занадто.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 15:13
IP: 46.119.98.---
Oleg Seltsov:
Микола Злочевський:
А то і пані Історичці це буде цікаво.
Продовжуйте, пан Миколо. Особливо цікаво, як громадянин Польщі Степан Бендера на роверах захищав батьківщину від німецько-фашистської навали??? Или он как нонешние патрийоты сразу сделал ноги???
Нє, давайте, про парк Горького і Вашу участь в спротиві,І чи справді в Краєзнавчому музеї Харкова є ваша картина? Ви ж не проти, щоб Кацапія встала с колен?До речі, на скільки років Ху-йло віддав в аренду Сибір китайцям?
Микола Злочевський _ 23.08.2016 15:07
IP: 46.119.98.---
Ян Гус:
Микола Злочевський:
Oleg Seltsov:
Ян Гус:
Шановні, іще вам дам цікаву іву спогади Анастаса Мікояна про " хороброго " Верховного головнокомандуючого, що очолював і втілював у життя ідеї міговой геволюціїї Вови Лєніна:

avmalgin.livejournal.com/6425868.html
Це я вже бачив, дякую... але – слід визнати, що усі "спогади" після 1953 і до 1964 в обов"язковому порядку мали "копнути мертвого лева" – інакше їх не опублікували б. Це була установка Хрущова...

З іншого боку – вказівки-настанови щодо організації бою, які виходили на протязі війни за підписом Голови ГКО Сталіна – більш, ніж розумні і базуються на реальному вивченні стану справ...
Але і зараз таке опублікувати на фоні возвеличення Сталіна в Кацапстані і намаганням Ху-йла бути його преємніком є дуже цікавою інформацією. До речі, що Ви чули про підрив Дніпровської ГЕС нкв-дістами і кількості загиблих в результаті. Тільки включаючи логіку і знання фактів.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 15:00
IP: 46.119.98.---
Всеволод Николаев:
Увуажаемый Выкентий, это одна из слабейших статьей Дацюка. Хотя сильны вааще не помню.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 14:56
IP: 46.119.98.---
kren:
Пане крен, від Вас ждали глибокої філософської полеміки з філософом Дацюком, а Ви на дрібниці відволікаєтесь...
kren _ 23.08.2016 14:53
IP: 178.95.234.---
Роман Зощенко:
Микола Злочевський:
Елена Величко:
Andrey Kononenko:
Тарас Говда:
По сути, Украина еще как-то существует только потому, что ее подпирают американцы.
підтримка має суттєве значення,в певні історичні періоди-навіть вирішальне.
Одначе існування соціуму завжди визначається кількістю носіїв його цінностей готових
їх відстоювати навіть ціною свого життя.
Бліцкриг-руськага міра-захлинувся блювотиною лу\га\н\дон\н\ної\. ва+ти+.Що дійсно без
опори на кремлівських комуно-нацистів не має жодного шансу.
...Что касается вот этой бойни на юго-востоке Украины, давайте не будем темнить друг перед другом. Если бы не Россия, дни ДНР и ЛНР были бы сочтены давно.17.10.2014.през.Білорусі Лукашенко.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 14:36
IP: 46.119.98.---
Ян Гус:
Микола Злочевський:
Пане Яне, так я запитую, чи дослідили Ви те, що не знали? А то і пані Історичці це буде цікаво.Ви ж не простий троль тіпа Говді, що ляпає, як корова, що йде на пасовисько, а таки поважний пан...

1. Дослідив, бо Ви ж надали об"ємний матеріал, ще й з ілюстраціями. Зокрема, був дуже здивований, що в поляків тоді був танк "Рено", який ще в параді в Москві 1918 р. ішов під ім"ям "Борець за свободу тов.Ленін". В авіації в них, виходить справи були дещо кращими...
Армія польска била моторизована – вшистко на роверах...
Микола Злочевський _ 23.08.2016 14:32
IP: 46.119.98.---
Oleg Seltsov:
Ян Гус:
Шановні, іще вам дам цікаву іву спогади Анастаса Мікояна про " хороброго " Верховного головнокомандуючого, що очолював і втілював у життя ідеї міговой геволюціїї Вови Лєніна:

avmalgin.livejournal.com/6425868.html
kren _ 23.08.2016 14:30
IP: 178.95.234.---
Микола Злочевський: Хоча грудь оголила в достатній мірі, ведучи за собою
маси...
...угу,жодного шансу звабити jutа.От,колиб вона була козою,та покрутила хвостом перед носом
сатира з посвідченням про освіту,от тоді б jut був попереду тих мас.
P712 _ 23.08.2016 14:22
IP: 92.113.141.---
Країна, яка не знає минулого, не має майбутнього, пан Дацюк. І тому ваші сентенції тільки з приводу героїв незалежної України ведуть до того, що Україні 25 років. А от минуле має знати кожен, хто вважає себе українцем, воно в нас різне, але кожна сторінка має вивчатись: трипільський період, тут купа доказів збереглась, які підтверждують рівень тогочасного життя; чи Русь (яку потім стали називати Київською, ауу, кацапня, Русь зі столицею у Києві, Карл!!), хрещення Русі; галицько-Волинська держава; козаччина (тут також багато доказів історичних є); магдебурське право; УНР і ЗУНР; національно-визвольна боротьба в період совєцької окупації; голодомор; дисиденти совєтів і сучасна історія. Знання цих фактів дає нам надію на майбутнє. А Пецо, то пісчинка в історії, нащадки думаю про нього напишуть – фанфарон, який прославився підгодовуванням окупантів цукерками і величезними людьскими жертвами у котлах.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 14:19
IP: 46.119.98.---
Ян Гус:
Микола Злочевський: А подій вересня 1939 року я дійсно не знав, і тому вдячний Вам за цікаву інфу...

Втім, поляки завжди були гарними вояками, цього в них не відняти... Комуняки, зокрема мовчали про вдалі дії польскої кінноти Понятовського в армії Наполеона.
Пане Яне, так я запитую, чи дослідили Ви те, що не знали? А то і пані Історичці це буде цікаво.Ви ж не простий троль тіпа Говді, що ляпає, як корова, що йде на пасовисько, а таки поважний пан...Та і пані Історичка Вам у цьому не уступає, навіть перевершуючи Вас. До речі Ви її могли бачити в передніх лавах протестувальників проти вирубки дерев у парку Горького. Вона там навіть послужила одному художнику прототипом для картини Тіпа як для Декларуа, що писав Революція на барикадах. Не можна написати натурщицею, а прототипом – нормально. Хоча грудь оголила в достатній мірі, ведучи за собою маси...
Микола Злочевський _ 23.08.2016 14:09
IP: 46.119.98.---
Oleg Seltsov:
Ян Гус:
Микола Злочевський:
tverdyi-znak.livejournal.com/1351855.html

Пане Яне, кацапье завжди брехало про свою історію.
======
Ну Ви, пане Миколо і даєте... Якою мірою події В ПОЛЬЩІ вересня 1939 року можуть кинути тінь на події В СРСР червня-липня 1941 року?!

Давайте ще змішаємо до купи спалення Москви кримським ханом Девлет – Гераєм в 1571 р і оборону Москви в 1941 му...:)))
====================
А шо тут незрозумілого. Пакт Молотова -Рібентропа... У 39-му році німецькі війська навіть у Західній Україні увійшли задалеко, ніж було домовлено у Пакті. Потім відійшли назад...Це по оповідям очевидців, що жили на Львівщині.
Елена Величко _ 23.08.2016 13:58
IP: 95.133.235.---
Oleg Seltsov:
А Ви в Фейсбуці на мене подивіться, я там гарна, дуже гарна...
А по темі – чого це Ви до особистого лізете? До речі я до свого аккаунта не можу доступитись,
а по-друге, я в ті часи саме до Яневського хотіла вступити до групи – так отам фраза вилізла та стирчить,
що не є моєю, хоча й не збираюсь перед вами виправдуватись, але в багатьох працює зараз свій-чужий.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 13:53
IP: 46.119.98.---
Oleg Seltsov:
Микола Злочевський:
Ян Гус:
Пане Яне, Ви уже дослідили питання, хто захищав Брестську фортецю, чи ще досі цю історичну прогалину не ліквідували?
Так известно кто, Степан Бендера.
Ні пані Історичка...Захищав польський гарнізон. Пан Ян навіть подякував за логічну інформацію і сказав, що там по кацапському було нашкрябано на стіні хфамілію кацапа-нквдиста.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 13:50
IP: 46.119.98.---
Oleg Seltsov:
Микола Злочевський:
Oleg Seltsov:
Украина, от сортира до фронтира.
Уважаемая Историчка, посмотрите типаж угро-фино монгольский. У вас таких нет в роду?Или таких как карлик кремлевский?

goo.gl/tPbnhk
Да я вот смотрю Олену Величко: vk.com/id249801627 Явно угро-финский типаж.
Ви не праві.Типова українка, симпатична. Хоча я не сумніваюсь, що Ви любій красуні, навіть такій, як пані Оріяна, дасте фору...
boh _ 23.08.2016 13:49
IP: 194.44.142.---
Проста Україна не має сенсу? Який удар для простих людей...яких переважна більшість...Що робити десяткам мільйонів простих українців? Дивно, чому мексиканці хочуть бути простими американцями?
Елена Величко _ 23.08.2016 13:45
IP: 95.133.235.---
Микола Злочевський:
Я, пане Миколо,підтримую Дацюка, що треба всередені об"єднатись.
Andrey Kononenko _ 23.08.2016 13:40
IP: 188.163.73.---
Ян Гус:
Хотя от вашего патриотизма Украине пользы будет мало, учитывая, что вы патриот российский. С другой стороны, если в России проснутся настоящие патриоты, понимающие, что Путин подвёл их к пропасти, то для Украины это будет полезно.
Микола Злочевський _ 23.08.2016 13:40
IP: 46.119.98.---
Елена Величко:
Слід також сказати, що нація не об"єднається, якщо постійно відокремлювати якісь негативні характеристики, що деякі вважають за "оригінальне", а по правді, то некультурне, м"яко кажучи відношення до інших: вата, комуняки, совки, скотиняки, барани та інше. Згодна з Вами пан Дацюк, що саме втрата культурного простору веде до знищення, бо культура ще є відношення до іншого й, якби саме культура була, то інші закони були би, а не хапай... Тому ідентичність українська повинна включати й уроки минулого, що
має таких персонажей, що виснажили свій народ, але мали 1000 маєтків та перегнали гроші.Тому перше завдання для нації – це підняття рівня життя людей: й економічного й культурного саме колом професійних
та здатних до не хапання усього людей, бо треба робити перерозподіл, якщо ще є що, бо багато знищено.
Тому так біснуються тут кацапо-нацисти, шо то висьміюючи, що-то перекручуючи історичні факти...Кацапо-нацистська мразь...
Україна та Європа1133 Aтака Путіна1291 Корупція1443 Зеленський75 Мовне питання189
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter