Сергій Дацюк Філософ

Чи можна відвернути гуманітарну деградацію світу?

28 січня 2017, 17:26

Виступ в Жешуві (Ряшеві) на 10-му форумі "Європа-Україна" "Можливості, які не можна втратити" на панелі "Інтелектуальні обличчя Центральної та Східної Європи".

Давайте зафіксуємо важливу зміну за останні буквально 2-3 роки. На місце розчарування від стагнації науки ти технологій впродовж останніх 20-ти років (1991-2011) прийшла стурбованість від того, що процеси наукових та технолого-інженерний проривів не супроводжуються соціальними інноваціями.

Гуманітарна деградація відбувається повсюдно в світі. Десь це дійшло до архаїзації (як от в Росії чи Ісламському світі), десь це знаходиться в стані нестійкого балансу (як от в Європі та Китаї), а десь деградація помітна лише на фоні науково-технологічних успіхів (як от в США).

Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими, і тому радикально підвищується імовірність Великої Війни.

Давайте поглянемо на спробу науково-фантастичного прогнозу світу в другій половині ХХ століття.

Чому фантастичні прогнози 60-70-х років ХХ століття не справдилися? Тобто чому ми не літаємо на зорельотах по Всесвіту і чому у нас немає атомних автомашин та атомних холодильників?

Чому, з іншого боку, такий радикальний прорив стався саме в телекомунікаціях – Інтернет, соціальні мережі, смартфони, машинний переклад і т.д.

Тому що людство підсвідомо прагнуло не енергетичного достатку, а подолання того, що найбільше породжувало війни, тобто подолання роз'єднаності людства і нерівного доступу до інформації.

Радикальний та проривний розвиток телекомунікацій стався тому, що людство підсвідомо прагнуло порозумітися та об'єднатися.

Саме тому, у кожного з нас зараз смартфон, а не кишеньковий атомний реактор.

Водночас таке викривлення інноваційного процесу в бік телекомунікацій має свої негативні наслідки. Коли фізики (технократи) перемогли ліриків (гуманітаристів), відбулася сильна дегуманітаризація людства. Зверніть увагу не просто дегуманізація (зменшення людяності), а дегуманітаризація, тобто знецінення гуманітарних знань на фоні піднесення знань прикладних природничих, технологічних та інженерних.

Виникає фундаментальна проблема і таке ж глибоке запитання.

Чому повсякчас в цивілізаційних кризах дуже часто лірики (гуманітарії) програють фізикам (технократам), тобто чому гуманітаристика зазвичай відстає від науково-технологічних інновацій?

З точки зору сучасності можна побачити декілька причин цього явища?

По-перше, науково-технологічні інновації завжди значно більш корпоратизовані, тобто віддалені від держави і від обивательської здебільшого громади, а значить більш вільні і водночас достатньо ресурсно забезпечені.

По-друге, науково-технологічні інновації відбуваються стараннями вузького кола вчених та інженерів і мають швидкі та очевидні результати у вигляді технологій, що підвищують якість життя, а соціальні технології завжди мають віддалені результати, які важко сприймаються в суспільстві через неочевидну корисність та потрібність зусиль всього суспільства.

По-третє, більшість гуманітаріїв зазвичай доволі сильно заангажовані (пропаганда в ЗМІ та підтримка наявних політиків), якщо не сказати різкіше –  соціально корумповані.

По-четверте, громада слабко розбирається в науці та технологіях, а от щодо гуманітарних питань завжди існує стійка суспільна думка, що являє собою доксичний бар'єр (набір соціальних шаблонів, упереджень та міфів), який важко подолати гуманітаріям-новаторам.

Тобто, по-п'яте, гуманітарії-новатори завжди маргінальні –  їм не дають лабораторій чи інвестицій, як науковцям чи інженерам-технологам.

Зрештою, по-шосте, в нових концепціях гуманітаріїв-новаторів правлячі класи бачать безпосередню загрозу, хоча насправді таку загрозу становлять саме наукові відкриття та технологічні винаходи без відповідного гуманітарного забезпечення.

Технолого-інженерне збочення людства протягом останніх десятиліть знайшло відображення у теоріях гуманітарної безпорадності.

Одну з таких теорій гуманітарної безпорадності придумав Талеб – він запропонував уявлення про "чорних лебедів" як такі події, які є несподіваними для експертів, породжують значні наслідки, лише постфактум мають раціональні пояснення.

В принципі це теорія ганебна, тому що це теорія про наш викривлений світ, де вміють передбачати технологічні інновації і зовсім не вміють (чи вірніше сказати, офіційно не хочуть) передбачати соціальні чи навіть цивілізаційні інновації.

В Україні як критика на теорію "чорних лебедів" виникло уявлення про "нереальних драконів".

Події типу "нереальні дракони" це інакше, тобто не інше подібне в одному ряду, а інакше. Проблема інакшого – як можливо опізнати, описати та осмислити інакше.

Події "нереальні дракони" не стільки несподівані, скільки взагалі незрозумілі, тому дуже часто непомітні, навіть коли же відбулися. Такі події охоплюють весь світ і тривають протягом історичного часу. Такі події з самого початку виглядають, немовби з іншої реальності, і самі по собі вони і створюють нову реальність. Навіть після тривалого часу ці події неможливо пояснити. Приклади таких подій – поява міст, поява держав, "Ісус Христос", парова машина, відкриття електрики, поява ядерної зброї, поява "Інтернет". Деякі з них (як от Інтернет) Талеб означив як події типу "чорний лебідь", але це не так.

Щоб подолати світову кризу нам потрібні не "чорні лебеді", а "нереальні дракони".

Сьогодні багато книжок на Заході пробують описати ті чи інші потенційні "чорні лебеді" (автономний електромобіль, 3d-принтер і т.д.), але серед всіх технологічних інновацій лише штучний інтелект є подією типу "нереальний дракон". Сьогодні надзвичайно мало книг, які пробують описати "нереальних драконів".

Процес дегуманітаризації це процес свідомий, він підтримується державами та корпораціями, олігархами та корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися цьому процесу.

Наслідок сьогоднішньої дегуманітаризації – агресування світу.

Неспроможність Росії та Ісламського світу до глобалізації та проривного розвитку разом з Західним світом призводить до їх агресування та до поглиблення радикальної архаїзації в гуманітарних аспектах.

Агресування – новий термін, що використовується у Росії, але ще не набув статусу поняття. Агресування це використання масового ресентименту (перекладання на інших причин своїх невдач, недоліків та проблем) у вигляді свідомого масового поширення агресії в суспільстві з конструюванням безпосереднього "ворога" як носія та ініціатора цих проблем.

Це агресування веде світ до Великої Війни. Тобто Велика Війна стає не просто можливою, у неї з'являються ініціатори – ті, хто програв технологічну конкуренцію в процесі глобалізації.

Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи в ситуації нерівномірного наукового та інженерно-технологічного розвитку різних цивілізацій людства. Тоді можливо Великої Війни не буде, а замість неї будуть локальні конфлікти.

Це означає створення центрів гуманітарних інновацій, стимулювання позадержавних (корпоративних і громадських) гуманітарних процесів. Це означає об'єднання зусиль інтелектуалів в різних країнах, які маргіналізовані державами та корпораціями.

Одним із рамкових завдань гуманітаристики є творення соціальних інновацій, які би описували різноманітні нові перспективи не на рівні інженерних технологій, як це зараз відбувається в світі, а на рівні соціальних і навіть цивілізаційних процесів.

Давайте спробуємо підійти до гуманітарного розвитку так, як більшість державно-корпоративних футурологів підходять сьогодні до технологічних футуропрогнозів, тобто давайте спробуємо коротко описати так звані критичні гуманітарні теорії та технології. Критичні це значить найбільш важливі, без яких вихід зі світової кризи не буде можливий.

Отже, ось нашвидкуруч цей список в порядку важливості:

1. Цивілізаційна антропологія (теорія появи, розвитку, занепаду, відродження, архівування, деградації та зникнення цивілізацій). Цивілізаційну антропологію не варто плутати з культурною антропологією, історією та політологією.

2. Міждисциплінарна теорія єдиного людства та технології об'єднання людства.

3. Принципово нова теорія майбутнього, що включає можливості розпізнавання "інакшого", а також осмислює Технологічну Сингулярність.

4. Нова теорія війни і осмислення можливої Великої Війни.

5. Соціально-культурні та політико-економічні моделі цивілізаційної футурології (поява крім держав та корпорацій самодостатніх громад, виникнення розподіленого громадянства), технології мережевої організації людства.

6. Теорії позаземної експансії людства (селеністика – теорія колонізації Місяця, марсистика – теорія колонізації Марсу, геліостика – теорія колонізації Сонячної системи) та гуманітарні технології позаземної антропологічної колонізації.

7. Теорія співжиття людей з вільними агентами як носіями штучного інтелекту, а не роботами (тобто рабами людини), де потрібні не закони робототехніки Айзека Азимова, а закони вільного співжиття агентів на основі штучного інтелекту з людьми.

8. Теорії принципово нових смислів життя людей в ситуації наближення Технологічної Сингулярності та технології смислоконструювання, поява нового типу гуманітарної професії – смислоконструктор.

А тепер сформулюємо принципову проблему – де можуть з'явитися ці теорії? Сьогоднішня тема звучить так, нібито Європа все ще лишається інтелектуальним лідером світу. Це вже давно не так.

Ні Західна Європа, ні Центральна Європа, ні Східна Європа, наскільки вдалося зрозуміти, сьогодні не здатні опанувати ті інтелектуальні виклики, які стоять перед людством.

Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва. Гуманітарні інтелектуали сьогодення це креативний клас на утриманні держав та корпорацій.

Росія взагалі сьогодні знаходиться в стані архаїзації, де інтелектуальна діяльність в гуманітарній сфері заблокована. В Росії трохи розвивають лише військові технології. Російські гуманітарні інтелектуали, з якими ще декілька років назад можна було говорити на ці теми, перетворилися в своїй більшості на щось жахливе або просто знаходяться в депресії та дезорієнтації.

Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні.

Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.

Польща, Жешув, 28 січня 2017

powered by lun.ua
Коментарі — 180
Евгений Смотрицкий _ 02.02.2017 22:15
IP: 104.199.9.---
Знов не чує самого себе!!!

""""""""""""""""""Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні.

Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.""""""""""""""""""""""

НАЩО ТОБІ МЕРТВА ЄВРОПА, ЯКЩО ТИ ТАКИЙ РОЗУМНИЙ?????????????????????? Меншовартість – у генах, а не у ставленні панів!
Евгений Смотрицкий _ 02.02.2017 22:13
IP: 104.155.92.---
""""""""""""""""""Росія взагалі сьогодні знаходиться в стані архаїзації, ........."""""""""""""""""""""

Пам'ятаю, якось в одній Римській провінції...:)

От тут автор не чує сам себе, де він каже про "нереальних драконів".
Yaroslav Yurkiv _ 01.02.2017 20:34
IP: 37.52.66.---
Кирилл Граф:
Yaroslav Yurkiv:
в Прибалтике, сотни тысяч русскоязычных "отбросов" русского мира. В девяностых, во времена прибалтийской "шоковой терапии", Кремль педалил идеи унижения, притеснения, геноцида русско язычного населения. Отголоски этой вазни, остались там и теперь, но к носителям "русской идеи" в Прибалтике, сегодня относятся как к умственно неполноценным.
И палитика была простая -благосостояние населения. Что бы Вам, было понятнее, отвечу словами украинского классика – Хіба ревуть воли, як ясла повні?
"До речі, дуже раціональна ідея Ющенка інтегрувати усі ці "атброси" в українське суспільство через побудову Політичної Нації" – как заметил Лир, вслед за Аврелием – из ничего и не выйдет ничего.
... домыслы,то досужа річь
Відносяться, як до ЧУМИ, що вполнє возвратна.
Ревуть, ревуть казли, як чрєсла вєлічієм повні.
То правда, із НІЧЄВО не вийде НІХЕРА!
Spirito _ 01.02.2017 14:58
IP: 93.74.43.---
2. Було і інтернеті відео з розповіддю священика із США про видіння:
Христос опустив Світло до землі на території України,але рух Світла стали блокувати
церкви,а потім мафія;
але Світло таки продовжило рух в бік Росії.
(пояснення не було чому в бік Росії)
Це час виправлення помилок стосовно вибору плодів
з дерева пізнання.
Сьогодні Лавров нагадав,що Порошенко має виконати те,під
чим підписався у Мінську (а раніше говорив,що він має "дотиснути особливий статус";
також казав,що Україна не отримає повний контроль кордону з РФ після погодження
на особливий статус),а т.з. цивілізований світ вважає це безальтернативним
для України.
Себто, у катівні вся повнота влади у катів,які зреклися Будапештського меморандуму.
Spirito _ 01.02.2017 13:57
IP: 93.74.43.---
"Фактично Європа мертва".
У каббалі є про Тайна слова Меорот.
(Світло вийшло,залишилась смерть)
Вселенський Луч 1999 почав зворотний відлік:
"...- проклята через тебе земля!" – Біблія 3:17
(Україну катують війною,примушуючи до покори/капітуляції -
сусіднім світам і всі сили країни йдуть на захист від збройної
агресії РФ під знущальний акомпанемент глибокої стурбованості;
(...-якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій,
то що ще потрібно для того,щоб притягти агресора до відповідальності? -
підкреслив президент.)
повністю заблоковано об"єднання церков в Україні)
- Рада має відреагувати на події в Авдіївці – блог
Мир Вам.
Кирилл Граф _ 01.02.2017 09:56
IP: 95.133.135.---
Yaroslav Yurkiv:
в Прибалтике, сотни тысяч русскоязычных "отбросов" русского мира. В девяностых, во времена прибалтийской "шоковой терапии", Кремль педалил идеи унижения, притеснения, геноцида русско язычного населения. Отголоски этой вазни, остались там и теперь, но к носителям "русской идеи" в Прибалтике, сегодня относятся как к умственно неполноценным.
И палитика была простая -благосостояние населения. Что бы Вам, было понятнее, отвечу словами украинского классика – Хіба ревуть воли, як ясла повні?
"До речі, дуже раціональна ідея Ющенка інтегрувати усі ці "атброси" в українське суспільство через побудову Політичної Нації" – как заметил Лир, вслед за Аврелием – из ничего и не выйдет ничего.
... домыслы,то досужа річь
Yaroslav Yurkiv _ 31.01.2017 22:56
IP: 95.135.154.---
Кирилл Граф:
До речі. кримським атбросам дуже підфартило, що вуйко Обама таки вмовив українських політиків-боягузів Пастора, Кролика, Баригу та інших не застосовувати українську воєнну силу в Криму, АТО би вмилися краснєнькім, як ті, що з Донбасу, і може, не було б і того Донбасу.
А сьогодні вони оповідають нам, що не було армії і все таке, а насправді не було ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА.
Yaroslav Yurkiv _ 31.01.2017 22:46
IP: 95.135.154.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали...
Тут нет да же повода, к сомнениям. Кремлёвский "русский мир" вчистую переиграл украинскую национальную идею и в Крыму, и на Донбассе, вообще по юго восточным регионам. Это реалии, факты. Можно, конечно, назвать население этих регионов недолюдьми, отбросами украинск общества, но это уже по Геббельсу. Украина ведет одну из самых бездарных политик сегодня в Европе, и уже не один год, а 25 лет.
Щось у Вас з логікою, як у нашого lohika:)
Сьогодні в Україні одні громадяни руского походження стріляють в інших громадян руского походження.
То котрі з них нєдолюді та атброси украінскава общества?
До речі, дуже раціональна ідея Ющенка інтегрувати усі ці "атброси" в українське суспільство через побудову Політичної Нації була цими атбросамі атброшена, що призвело до подальших трагічних подій.
Yaroslav Yurkiv _ 31.01.2017 22:24
IP: 95.135.154.---
Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.

Польща, Жешув, 28 січня 2017
============================
Може, варто поїхати трохи далі, на захід?
Mikolaj Kren _ 31.01.2017 17:04
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:
Mike_Kharkov:
И вот ещё, что лично меня поразило, – полагаясь на коллективное решение проблемы, советский менеджер совершенно терял связь с "почвой".
...бо "коліктівнихрішеній",як і совецькіх менеджерів,як і совецькоі економіки,ніколи не було.
Була командно адміністративнв с-ма і демцегтралізм-"рішення вищих органів,безумовні для нижчих."
І був-"нікому невідомий наш комітет..."К.Маркс.1870 р.відповідь на плани такого собі Нечаєва з"роз
будови нові росі".Перегляньте,Вам корисно буде,в загальних визначеннях"советского менеджера".
Кирилл Граф _ 31.01.2017 16:15
IP: 95.133.135.---
Mike_Kharkov:
индивида, способного к реализации технологического процесса. Минимум человеческого фактора, максимум технологическое решение проблемы. Основной плюс, у этого метода практически безграничные возможности, безграничные возможности к самосовершенствованию. И он, увы, мало пригоден в исполнении советских менеджеров.

И вот ещё, что лично меня поразило, – полагаясь на коллективное решение проблемы, советский менеджер совершенно терял связь с "почвой".
Кирилл Граф _ 31.01.2017 16:10
IP: 95.133.135.---
Mike_Kharkov:
Кирилл Граф:
Mike_Kharkov:

Посему вывод – сложный вопрос задаете:).
А я потому и задаю его. Спасибо за объективность. Картинка действительно противоречивая.
Мне удалось поработать под руководством и постсоветских менеджеров (советской закалки) и канадских. Сложил для себя сравнительную картинку – советский менеджер виртуозно применяет коллективные методы, решение технологических ньюансов отдается на откуп коллективной смекалке, для решения глобальных задач исп принцип коллективного прорыва. Главный и основной минус – у этого метода есть "потолок". Из него не выжмешь больше, чем он способен на отдачу. Моральные качества сов менеджеров как я застал с нач нулевых в основном деградировали, особенно там где злоупотреблялось алкоголем. Это уже были цинники.
Канадцы, не ценят и не полагаются на человеческий фактор вообще и коллективный в частности. Только технологическое решение проблемы и личные качества
Mike_Kharkov _ 31.01.2017 12:51
IP: 188.163.83.---
Tim Vlasyuk:
Війна в Україні може висвітлити і бути яскравим прикладом насамперед гуманітарних військових розробок США і РФ останніх 10-20 років. Мовне, релігійне, економічне питання – рівні впливів. Розділ суспільства, експертного, політичного середовища і підрив суспільства зсередини як форма війни.
Скоріш інше.
Будь-яке суспільство не є монолітним. Є деякі девіації по мові, етнічному, рівню розвитку, політиці та т.і Якщо нема сильних об'єднуючих мотивацій, сильної влади, то ці девіації мають тенденцію до зростання, скажімо, через покоління відсутності влади у штатах там буде як в нас:)
От це і демонструє Україна, демонструє, що сорняк на полі завжди сильніший за культурну рослину.
Всі цінності людства є плодом культури, а культуру треба безперервно підтримувати. Як тільки це припиняється (як в нас у 91-му) люди неодмінно потягнуться до первісного стану, поступово стряхуючи з себе шматки домовленностей (культури).
Tim Vlasyuk _ 31.01.2017 11:56
IP: 185.11.29.---
Напад на мову, цінності, інститути, культуру нації, країни і намагання їх знищити.
Tim Vlasyuk _ 31.01.2017 11:53
IP: 185.11.29.---
Війна в Україні може висвітлити і бути яскравим прикладом насамперед гуманітарних військових розробок США і РФ останніх 10-20 років. Мовне, релігійне, економічне питання – рівні впливів. Розділ суспільства, експертного, політичного середовища і підрив суспільства зсередини як форма війни.
Tim Vlasyuk _ 31.01.2017 11:27
IP: 185.11.29.---
Чому, з іншого боку, такий радикальний прорив стався саме в телекомунікаціях?
Людство кілька тисяч років веде постійні війни. Розвиваються і фінансуються насамперед військові технології. Телекомунікації – побічний продукт військових технологій.
В 1970-2017 роках військові зрозуміли, що дешевше використовувати гуманітарні технології ніж зброю для війни. Розквіт гуманітарних воєнних технологій в 2005-2017 ми і стостерігаємо.
Людство ще не зрозуміло всю силу і наслідки військових гуманітарних технологій і методів війни.
Mike_Kharkov _ 31.01.2017 11:00
IP: 188.163.83.---
Кирилл Граф:
Mike_Kharkov:

.
Насправді ж, проукраїнським може бути лише те, що зможе дати шлях розвитку народові, і це можуть визначити лише професійні менеджери, і аж ніяк не народ чи політики-паразити.
Позвольте поинтересоваться, а советские менеджеры были профессионалами?
Берем в руки показатели уровня развития государства (экономика, культура, образование, спорт, например), скажем 1913 и 1983, и сравниваем начало и конец 70-летки. Как-то попадался ЦПУ-шный доклад на эту тему:) Я бы сказал, что результаты впечатляют.
Если же задействовать критерий затраченных материальных и человеческих ресурсов на достижение этих результатов, то картина другая.
И еще один критерий, они себе лично ничего не украли, миллиардных состояний не сколачивали.
Посему вывод – сложный вопрос задаете:), нужно добавить порядочность.
Кирилл Граф _ 31.01.2017 10:06
IP: 95.133.135.---
Mike_Kharkov:

.
Насправді ж, проукраїнським може бути лише те, що зможе дати шлях розвитку народові, і це можуть визначити лише професійні менеджери, і аж ніяк не народ чи політики-паразити.
Позвольте поинтересоваться, а советские менеджеры были профессионалами?
Mike_Kharkov _ 30.01.2017 20:49
IP: 37.229.133.---
"Процес дегуманітаризації це процес свідомий, він підтримується державами та корпораціями, олігархами та корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися цьому процесу...
.
Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні."
===
Навіщо ж запускати процес, коли ти не спроможний?:)
Мені здається, що більш прості категорії більше дають розуміння. "Гуманітарний процес" є прохідною від розвитку суспільства, це явище культури, для якого повинна матися міцна база Тому без держави (як форми регенерації та розвитку культури) нічого не буде = буде лише деградація (як то в Україні 25 років), як технічна так і гуманітарна, бо все це пов'язано.
Тому знов таки – розвитку без голови не буде, знизу можна штрикати, але потрібен лідер з живими ідеями.
Mike_Kharkov _ 30.01.2017 20:20
IP: 37.229.133.---
Mikolaj Kren:
...ніякоі укранськоі політики,як не було,так нема й зараз,як і підтримки украінців.
...
А украінська ідея так і залишається приватною справою людей і громадян...
Оскільки українці (громадяни України) знаходяться на такий низькій сходинці суспільного розвитку, що не в стані відчувати свого колективного інтересу, казати про наявніть "української політики" повне безглуздя. Можна казати тільки про те, що різні політичні проекти різних політичних партій (що звісно належать виключно олігархії) можуть мати своє тлумачення "проукраїнської політики", не більше.
Мене вже років з 15 потішає ця "проукраїнська" брехня, якою нас годують кому не ліньки.
.
Насправді ж, проукраїнським може бути лише те, що зможе дати шлях розвитку народові, і це можуть визначити лише професійні менеджери, і аж ніяк не народ чи політики-паразити.
Anatol Zubenko _ 30.01.2017 19:33
IP: 104.199.49.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали...
Тут нет да же повода, к сомнениям. Кремлёвский "русский мир" вчистую переиграл украинскую национальную идею и в Крыму, и на Донбассе, вообще по юго восточным регионам. Это реалии, факты. Можно, конечно, назвать население этих регионов недолюдьми, отбросами украинск общества, но это уже по Геббельсу. Украина ведет одну из самых бездарных политик сегодня в Европе, и уже не один год, а 25 лет.
Он переиграл,потому что играл...
Mikolaj Kren _ 30.01.2017 18:59
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали...
Тут нет да же повода, к сомнениям. Кремлёвский "русский мир" вчистую переиграл украинскую национальную идею и в Крыму, и на Донбассе, вообще по юго восточным регионам...
Тільки не Украіна,а керівництво,котре тільки номінально украінське, і не тільки сьогтдні,а всі 25р.,
обслуговує націстську ідею анексій і агресіі москелі.
І кримнаш,і #гу#га@н"до+н*.Можна канєчьна назвать "насілєніє",тільки,підприємства,заклади,
установи,міста,цілі райони,здавало гіркіним,промоскельське керівництво,як помісне,так і з центру,
ніякоі укранськоі політики,як не було,так нема й зараз,як і підтримки украінців.
Бо мракобісовщина "рускагаміра",підримується політично і фінансово,гебельсівською Рф,і право
славною сектою мп,
А украінська ідея так і залишається приватною справою людей і громадян.
Кирилл Граф _ 30.01.2017 18:31
IP: 95.133.135.---
Mikolaj Kren:
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали...
Тут нет да же повода, к сомнениям. Кремлёвский "русский мир" вчистую переиграл украинскую национальную идею и в Крыму, и на Донбассе, вообще по юго восточным регионам. Это реалии, факты. Можно, конечно, назвать население этих регионов недолюдьми, отбросами украинск общества, но это уже по Геббельсу. Украина ведет одну из самых бездарных политик сегодня в Европе, и уже не один год, а 25 лет.
sidor _ 30.01.2017 14:30
IP: 77.52.54.---
Vladimir Khotenko:
...... запускает американцев на орбиту......Чем? Батутами или с рогатки? Взадо он в Воронеже покрал всю нержавейку и ракеті вжє не летают
... разрабатывает и выпускает новые самолеты...Єто какие? Те шо с парохода "Ад Кузнецова" ныряют? Или те модели, шо индусы на них "матом плюются"? Чи те, с которых не могут расшифровать "черный ящик" бо там стоят украденные у фрицев ще в 1945 году катушечные магнитофоны в качестве носителя?
Anatol Zubenko _ 30.01.2017 14:03
IP: 94.153.158.---
Mikolaj Kren:
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
национальную идею в Украине, переврали, изнасиловали и опустили...
...і що Ви хочете щоб я сказав?
Що в кожну епоху,образ може і використовується для освячення поточноі політичноі потреби?
Що стан речей залежить від того, хто і як ними користується?...
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали.В Украіні,так сталося,що
всі імперські ідеологи,обслуговують...не украінську ідею...бо імперіі такоі нема-і не було ніколи.
Та менше з тим,коли вже комуніст,КГБіст,през.Рф. Путін підняв на щит ідею націзма на москелі.
Чому би й украінцям не об,єднатися навколо національноі ідеі.
А другой идеи просто не существует! Ну, есть еще, проходной двор, которую исповедуют сейчас, и мы видим к чему она приводит...
ONLINE
Корупція1288 Уряд реформ392 Aтака Путіна1186 Україна та Європа1064 тітушки18
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Дмитро Яблоновський

Державні монстри – вбити чи розчаклувати?

1
Сергій Лямець

Авакова и Супрун оставить в правительстве? Зеленский и команда – вы серьезно???

5
Ірина Федорів

Вода з фекаліями: що дала нарада в голови ОДА

12
Артем Петренко

Шанс вырваться из ловушки бедности. Или почему важно, чтобы у Зеленского получилось

22
Сергій Лямець

Коболев получает $1 млн в месяц. Укрзализныця закупает дизель у олигархов. Так зачем нам независимые набсоветы???

7
Сергій Лямець

Зачем Зеленскому стукачи. Что говорит здравый смысл об инициативе платить 10% за доносы

13
Ігор Луценко

Хто стріляв вночі у Голосієво і до чого тут справи Майдану?

Українська правда

Стати депутатом і залишитись людиною. Чому "Слуга народу" неправа в історії із "тупою вівцею"

Сергій Лямець

ZeVulgaris. 🤡 Андрюха, шо там с Кабмином?

16
Тимофій Бадіков

Залишити неможливо звільнити: чи буде в МОЗ новий очільник?

АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter