Сергій Дацюк Філософ

Чи можна відвернути гуманітарну деградацію світу?

28 січня 2017, 17:26

Виступ в Жешуві (Ряшеві) на 10-му форумі "Європа-Україна" "Можливості, які не можна втратити" на панелі "Інтелектуальні обличчя Центральної та Східної Європи".

Давайте зафіксуємо важливу зміну за останні буквально 2-3 роки. На місце розчарування від стагнації науки ти технологій впродовж останніх 20-ти років (1991-2011) прийшла стурбованість від того, що процеси наукових та технолого-інженерний проривів не супроводжуються соціальними інноваціями.

Гуманітарна деградація відбувається повсюдно в світі. Десь це дійшло до архаїзації (як от в Росії чи Ісламському світі), десь це знаходиться в стані нестійкого балансу (як от в Європі та Китаї), а десь деградація помітна лише на фоні науково-технологічних успіхів (як от в США).

Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими, і тому радикально підвищується імовірність Великої Війни.

Давайте поглянемо на спробу науково-фантастичного прогнозу світу в другій половині ХХ століття.

Чому фантастичні прогнози 60-70-х років ХХ століття не справдилися? Тобто чому ми не літаємо на зорельотах по Всесвіту і чому у нас немає атомних автомашин та атомних холодильників?

Чому, з іншого боку, такий радикальний прорив стався саме в телекомунікаціях – Інтернет, соціальні мережі, смартфони, машинний переклад і т.д.

Тому що людство підсвідомо прагнуло не енергетичного достатку, а подолання того, що найбільше породжувало війни, тобто подолання роз'єднаності людства і нерівного доступу до інформації.

Радикальний та проривний розвиток телекомунікацій стався тому, що людство підсвідомо прагнуло порозумітися та об'єднатися.

Саме тому, у кожного з нас зараз смартфон, а не кишеньковий атомний реактор.

Водночас таке викривлення інноваційного процесу в бік телекомунікацій має свої негативні наслідки. Коли фізики (технократи) перемогли ліриків (гуманітаристів), відбулася сильна дегуманітаризація людства. Зверніть увагу не просто дегуманізація (зменшення людяності), а дегуманітаризація, тобто знецінення гуманітарних знань на фоні піднесення знань прикладних природничих, технологічних та інженерних.

Виникає фундаментальна проблема і таке ж глибоке запитання.

Чому повсякчас в цивілізаційних кризах дуже часто лірики (гуманітарії) програють фізикам (технократам), тобто чому гуманітаристика зазвичай відстає від науково-технологічних інновацій?

З точки зору сучасності можна побачити декілька причин цього явища?

По-перше, науково-технологічні інновації завжди значно більш корпоратизовані, тобто віддалені від держави і від обивательської здебільшого громади, а значить більш вільні і водночас достатньо ресурсно забезпечені.

По-друге, науково-технологічні інновації відбуваються стараннями вузького кола вчених та інженерів і мають швидкі та очевидні результати у вигляді технологій, що підвищують якість життя, а соціальні технології завжди мають віддалені результати, які важко сприймаються в суспільстві через неочевидну корисність та потрібність зусиль всього суспільства.

По-третє, більшість гуманітаріїв зазвичай доволі сильно заангажовані (пропаганда в ЗМІ та підтримка наявних політиків), якщо не сказати різкіше –  соціально корумповані.

По-четверте, громада слабко розбирається в науці та технологіях, а от щодо гуманітарних питань завжди існує стійка суспільна думка, що являє собою доксичний бар'єр (набір соціальних шаблонів, упереджень та міфів), який важко подолати гуманітаріям-новаторам.

Тобто, по-п'яте, гуманітарії-новатори завжди маргінальні –  їм не дають лабораторій чи інвестицій, як науковцям чи інженерам-технологам.

Зрештою, по-шосте, в нових концепціях гуманітаріїв-новаторів правлячі класи бачать безпосередню загрозу, хоча насправді таку загрозу становлять саме наукові відкриття та технологічні винаходи без відповідного гуманітарного забезпечення.

Технолого-інженерне збочення людства протягом останніх десятиліть знайшло відображення у теоріях гуманітарної безпорадності.

Одну з таких теорій гуманітарної безпорадності придумав Талеб – він запропонував уявлення про "чорних лебедів" як такі події, які є несподіваними для експертів, породжують значні наслідки, лише постфактум мають раціональні пояснення.

В принципі це теорія ганебна, тому що це теорія про наш викривлений світ, де вміють передбачати технологічні інновації і зовсім не вміють (чи вірніше сказати, офіційно не хочуть) передбачати соціальні чи навіть цивілізаційні інновації.

В Україні як критика на теорію "чорних лебедів" виникло уявлення про "нереальних драконів".

Події типу "нереальні дракони" це інакше, тобто не інше подібне в одному ряду, а інакше. Проблема інакшого – як можливо опізнати, описати та осмислити інакше.

Події "нереальні дракони" не стільки несподівані, скільки взагалі незрозумілі, тому дуже часто непомітні, навіть коли же відбулися. Такі події охоплюють весь світ і тривають протягом історичного часу. Такі події з самого початку виглядають, немовби з іншої реальності, і самі по собі вони і створюють нову реальність. Навіть після тривалого часу ці події неможливо пояснити. Приклади таких подій – поява міст, поява держав, "Ісус Христос", парова машина, відкриття електрики, поява ядерної зброї, поява "Інтернет". Деякі з них (як от Інтернет) Талеб означив як події типу "чорний лебідь", але це не так.

Щоб подолати світову кризу нам потрібні не "чорні лебеді", а "нереальні дракони".

Сьогодні багато книжок на Заході пробують описати ті чи інші потенційні "чорні лебеді" (автономний електромобіль, 3d-принтер і т.д.), але серед всіх технологічних інновацій лише штучний інтелект є подією типу "нереальний дракон". Сьогодні надзвичайно мало книг, які пробують описати "нереальних драконів".

Процес дегуманітаризації це процес свідомий, він підтримується державами та корпораціями, олігархами та корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися цьому процесу.

Наслідок сьогоднішньої дегуманітаризації – агресування світу.

Неспроможність Росії та Ісламського світу до глобалізації та проривного розвитку разом з Західним світом призводить до їх агресування та до поглиблення радикальної архаїзації в гуманітарних аспектах.

Агресування – новий термін, що використовується у Росії, але ще не набув статусу поняття. Агресування це використання масового ресентименту (перекладання на інших причин своїх невдач, недоліків та проблем) у вигляді свідомого масового поширення агресії в суспільстві з конструюванням безпосереднього "ворога" як носія та ініціатора цих проблем.

Це агресування веде світ до Великої Війни. Тобто Велика Війна стає не просто можливою, у неї з'являються ініціатори – ті, хто програв технологічну конкуренцію в процесі глобалізації.

Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи в ситуації нерівномірного наукового та інженерно-технологічного розвитку різних цивілізацій людства. Тоді можливо Великої Війни не буде, а замість неї будуть локальні конфлікти.

Це означає створення центрів гуманітарних інновацій, стимулювання позадержавних (корпоративних і громадських) гуманітарних процесів. Це означає об'єднання зусиль інтелектуалів в різних країнах, які маргіналізовані державами та корпораціями.

Одним із рамкових завдань гуманітаристики є творення соціальних інновацій, які би описували різноманітні нові перспективи не на рівні інженерних технологій, як це зараз відбувається в світі, а на рівні соціальних і навіть цивілізаційних процесів.

Давайте спробуємо підійти до гуманітарного розвитку так, як більшість державно-корпоративних футурологів підходять сьогодні до технологічних футуропрогнозів, тобто давайте спробуємо коротко описати так звані критичні гуманітарні теорії та технології. Критичні це значить найбільш важливі, без яких вихід зі світової кризи не буде можливий.

Отже, ось нашвидкуруч цей список в порядку важливості:

1. Цивілізаційна антропологія (теорія появи, розвитку, занепаду, відродження, архівування, деградації та зникнення цивілізацій). Цивілізаційну антропологію не варто плутати з культурною антропологією, історією та політологією.

2. Міждисциплінарна теорія єдиного людства та технології об'єднання людства.

3. Принципово нова теорія майбутнього, що включає можливості розпізнавання "інакшого", а також осмислює Технологічну Сингулярність.

4. Нова теорія війни і осмислення можливої Великої Війни.

5. Соціально-культурні та політико-економічні моделі цивілізаційної футурології (поява крім держав та корпорацій самодостатніх громад, виникнення розподіленого громадянства), технології мережевої організації людства.

6. Теорії позаземної експансії людства (селеністика – теорія колонізації Місяця, марсистика – теорія колонізації Марсу, геліостика – теорія колонізації Сонячної системи) та гуманітарні технології позаземної антропологічної колонізації.

7. Теорія співжиття людей з вільними агентами як носіями штучного інтелекту, а не роботами (тобто рабами людини), де потрібні не закони робототехніки Айзека Азимова, а закони вільного співжиття агентів на основі штучного інтелекту з людьми.

8. Теорії принципово нових смислів життя людей в ситуації наближення Технологічної Сингулярності та технології смислоконструювання, поява нового типу гуманітарної професії – смислоконструктор.

А тепер сформулюємо принципову проблему – де можуть з'явитися ці теорії? Сьогоднішня тема звучить так, нібито Європа все ще лишається інтелектуальним лідером світу. Це вже давно не так.

Ні Західна Європа, ні Центральна Європа, ні Східна Європа, наскільки вдалося зрозуміти, сьогодні не здатні опанувати ті інтелектуальні виклики, які стоять перед людством.

Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва. Гуманітарні інтелектуали сьогодення це креативний клас на утриманні держав та корпорацій.

Росія взагалі сьогодні знаходиться в стані архаїзації, де інтелектуальна діяльність в гуманітарній сфері заблокована. В Росії трохи розвивають лише військові технології. Російські гуманітарні інтелектуали, з якими ще декілька років назад можна було говорити на ці теми, перетворилися в своїй більшості на щось жахливе або просто знаходяться в депресії та дезорієнтації.

Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні.

Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.

Польща, Жешув, 28 січня 2017

powered by lun.ua
Коментарі — 180
valsh01 _ 28.01.2017 20:47
IP: 62.16.11.---
Igor Zobenko:

Путин на удочку дергал рыбешку,
Но на беду задремал он немножко -
В воду упал к своему огорченью...
Вот он распухший плывет по теченью!
Andrey Kononenko _ 28.01.2017 20:47
IP: 188.163.73.---
Petro Prigoda:
Andrey Kononenko:
Віктор Совщак:
А в тому, що зникне людина. Ні не фізично, а її якості. Ті, що відрізняють її від мавпи. Тобто буде така собі мавпа з мобілкою х діамантами на шиї з однієї сторони, і перелякана мартишка з іншої. Перша на верхівці, друга внизу.
Ну что за нытьё? Люди в западном полушарии сейчас настолько добрые и сострадательные, насколько ещё никто не был в истории человечества. Сейчас пик человечности в том смысле, как вы её понимаете. Из-за этой человечности западная Европа уже страдает, ведь в восточном полушарии осталось немало злобных агрессоров – отсталых цивилизаций, низших культур.
Ондрюша, сколько у тебя было по географии?
Петруша, цивилизации изучает не география.
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:46
IP: 104.199.49.---
valsh01:
Сынок, ты можешь некрологи сочинять своим дохлым карателям, может твои дети и не сдохнут с голода.
valsh01 _ 28.01.2017 20:43
IP: 62.16.11.---
Igor Zobenko:

Спроси у него про работу, а то подохнешь с голоду сынок.
Для папани:

Путин на кухне свой ножик точил.
И чтоб проверить, в Алину вонзил.
Лезвие мягко пронзило ей грудь.
Надо острей поточить еще чуть.
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:42
IP: 104.199.49.---
Alex Wright:
государство Украине нет
А когда оно было!?
valsh01 _ 28.01.2017 20:41
IP: 62.16.11.---
Alex Wright:
прямо сейчас в 20.36 Олег Жданов по телеканалу Ньюс Оне сказал что Президент Украины Петр Порошенко организовал контробанду с ОРДЛО
и чё?
Чё, чё – в 20.37 Петр Алексеевич не вынеся такого позора сделал себе харакири батончиками Рошен
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:40
IP: 104.155.92.---
valsh01:
Andrey Kononenko:
Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими
-
Да, это гарантированно произойдёт в недалеком будущем и это фундаментальная проблема. Но, во-первых, это проблема экономическая, не требующая глубокой философии, пане Дацюк. Во-вторых, варианты решения этой проблемы известны. Было бы хорошо, если бы вы написали об этом блог.
Странно. Вы сами знаете решение этой проблемы, но, вместо того, чтобы с нами поделиться своими знаниями, вы просите это сделать Дацюка)) А что, он уже пишет блоги по заказу? А то у меня для него тоже есть пара интересных тем))
Спроси у него про работу, а то подохнешь с голоду сынок.
valsh01 _ 28.01.2017 20:39
IP: 62.16.11.---
Andrey Kononenko:
Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими
-
Да, это гарантированно произойдёт в недалеком будущем и это фундаментальная проблема. Но, во-первых, это проблема экономическая, не требующая глубокой философии, пане Дацюк. Во-вторых, варианты решения этой проблемы известны. Было бы хорошо, если бы вы написали об этом блог.
Странно. Вы сами знаете решение этой проблемы, но, вместо того, чтобы с нами поделиться своими знаниями, вы просите это сделать Дацюка)) А что, он уже пишет блоги по заказу? А то у меня для него тоже есть пара интересных тем))
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:36
IP: 104.155.92.---
valsh01:
А что барыга алкаш, Вам больше обещал!?
хи-хи-хи
valsh01 _ 28.01.2017 20:34
IP: 62.16.11.---
Petro Prigoda:
valsh01:
Igor Zobenko:
valsh01:
Родной, "Утопия" это и есть утопия и писалась она как художественное произведение, и там не писалось, что человек должен жить свободно и в достатке, там то же были свои СБУ и НАБУ, что бы все работали и не богатели.
Роднуля, утопия – это пообещать жителям страны через 20 лет жить при коммунизме, или – получить всем от государства бесплатные квартиры, или – напасть на соседнюю страну и ждать, что тебя после не начнут ненавидеть. А утопия в фантастике – это всего лишь вымышленный человеческим разумом завтрашний мир, который может сбыться уже завтра. Или – через 100 лет. Или – никогда.
==
Роднуля, утопия – это пообещать жителям страны жить при капитализме с человеческим лицом!
Родимчик, а вам великий ВВП с каким лицом обещает построить общество? Со своим – с силиконовым?
Andrey Kononenko _ 28.01.2017 20:33
IP: 188.163.73.---
Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими
-
Да, это гарантированно произойдёт в недалеком будущем и это фундаментальная проблема. Но, во-первых, это проблема экономическая, не требующая глубокой философии, пане Дацюк. Во-вторых, варианты решения этой проблемы известны. Было бы хорошо, если бы вы написали об этом блог.
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:32
IP: 104.199.111.---
valsh01:
Igor Zobenko:
valsh01:
Родной, "Утопия" это и есть утопия и писалась она как художественное произведение, и там не писалось, что человек должен жить свободно и в достатке, там то же были свои СБУ и НАБУ, что бы все работали и не богатели.
Роднуля, утопия – это пообещать жителям страны через 20 лет жить при коммунизме, или – получить всем от государства бесплатные квартиры, или – напасть на соседнюю страну и ждать, что тебя после не начнут ненавидеть. А утопия в фантастике – это всего лишь вымышленный человеческим разумом завтрашний мир, который может сбыться уже завтра. Или – через 100 лет. Или – никогда.
Германия нападала на все страны Европы не раз и ты её благотворишь.
– Продолжать список?
valsh01 _ 28.01.2017 20:25
IP: 62.16.11.---
Igor Zobenko:
valsh01:
Родной, "Утопия" это и есть утопия и писалась она как художественное произведение, и там не писалось, что человек должен жить свободно и в достатке, там то же были свои СБУ и НАБУ, что бы все работали и не богатели.
Роднуля, утопия – это пообещать жителям страны через 20 лет жить при коммунизме, или – получить всем от государства бесплатные квартиры, или – напасть на соседнюю страну и ждать, что тебя после не начнут ненавидеть. А утопия в фантастике – это всего лишь вымышленный человеческим разумом завтрашний мир, который может сбыться уже завтра. Или – через 100 лет. Или – никогда.
Andrey Kononenko _ 28.01.2017 20:23
IP: 188.163.73.---
Anatoly Parnenko:
Знову утопічна мережева організація людства, яку вже декілька століть ніхто не сприймає, як щось серйозне, а утопію розглядають як літературний жанр фантастів, де описується суспільство, яке ніяк не пов'язане з реальністю. Тому і не існує підтримки цих ідей ніде в світі. Це тема для вузького клубу фантастів.
Дацюк говорит, что в будущем не будет государств. Об этом говорят многие философы. Лично для меня очевидно, что так и будет, но это будет не завтра и не послезавтра.
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:22
IP: 104.199.9.---
Andrey Kononenko:
Віктор Совщак:
А в тому, що зникне людина. Ні не фізично, а її якості. Ті, що відрізняють її від мавпи. Тобто буде така собі мавпа з мобілкою х діамантами на шиї з однієї сторони, і перелякана мартишка з іншої. Перша на верхівці, друга внизу.
Ну что за нытьё? Люди в западном полушарии сейчас настолько добрые и сострадательные, насколько ещё никто не был в истории человечества. Сейчас пик человечности в том смысле, как вы её понимаете. Из-за этой человечности западная Европа уже страдает, ведь в восточном полушарии осталось немало злобных агрессоров – отсталых цивилизаций, низших культур.
Когда то цивилизация была в Междуречье, потом в Египте, потом в Греции, потом в Италии, потом в Европе, но была и в Китае и в Монголии, и в Америке – Инки, сейчас это США, Европа, Азия, но Украина никогда не будет цивилизацией, она просто не успевает на тот поезд, который идёт в цивилизацию.
Andrey Kononenko _ 28.01.2017 20:17
IP: 188.163.73.---
Віктор Совщак:
А в тому, що зникне людина. Ні не фізично, а її якості. Ті, що відрізняють її від мавпи. Тобто буде така собі мавпа з мобілкою х діамантами на шиї з однієї сторони, і перелякана мартишка з іншої. Перша на верхівці, друга внизу.
Ну что за нытьё? Люди в западном полушарии сейчас настолько добрые и сострадательные, насколько ещё никто не был в истории человечества. Сейчас пик человечности в том смысле, как вы её понимаете. Из-за этой человечности западная Европа уже страдает, ведь в восточном полушарии осталось немало злобных агрессоров – отсталых цивилизаций, низших культур.
Igor Zobenko _ 28.01.2017 20:15
IP: 104.199.9.---
valsh01:
Родной, "Утопия" это и есть утопия и писалась она как художественное произведение, и там не писалось, что человек должен жить свободно и в достатке, там то же были свои СБУ и НАБУ, что бы все работали и не богатели.
valsh01 _ 28.01.2017 20:11
IP: 62.16.11.---
_:

Путин зимою по льдине гулял.
Вдруг поскользнулся и в прорубь упал.
Долго ручонки хватались за льдину...
Нет, не видал я смешнее картину!
valsh01 _ 28.01.2017 20:10
IP: 62.16.11.---
Anatoly Parnenko:
Знову утопічна мережева організація людства, яку вже декілька століть ніхто не сприймає, як щось серйозне, а утопію розглядають як літературний жанр фантастів, де описується суспільство, яке ніяк не пов'язане з реальністю. Тому і не існує підтримки цих ідей ніде в світі. Це тема для вузького клубу фантастів.
И еще. По поводу утопии. Некоторые выстроенные писателями-фантастами утопии и социальные прогнозы весьма неплохо сбываются. Например, предвидения Оруэлла. Неплохо также предугадано западными писателями-фантастами сегодняшнее настоящее – разобщенность и индивидуализм, технократичность, культ технико-технологических изменений, вторичность социальных целей, увядание гуманитарного и гуманизационного направления. Утопии советских фантастов – абсолютное подчинение технического прогресса социальным целям, пока не исполнились. Но, может это и не утопия, просто еще не пришло то время, когда мы все будем жить по законам Эры Великого Кольца?
Anatol Zubenko _ 28.01.2017 19:44
IP: 104.155.101.---
Павло Тюхтий:
Современная Европа ни на что не способна,и она должна развалиться!
Олександр Гунько _ 28.01.2017 19:44
IP: 178.95.208.---
Світ ніколи не деградує. Він тільки розвивається за законами жанру. Відмирає старе і з'являється нове.
valsh01 _ 28.01.2017 19:42
IP: 62.16.11.---
_:

Путин засунул пальцы в розетку -
Все, что осталось, свернули в газетку
valsh01 _ 28.01.2017 19:40
IP: 62.16.11.---
Anatoly Parnenko:
Знову утопічна мережева організація людства, яку вже декілька століть ніхто не сприймає, як щось серйозне, а утопію розглядають як літературний жанр фантастів, де описується суспільство, яке ніяк не пов'язане з реальністю. Тому і не існує підтримки цих ідей ніде в світі. Це тема для вузького клубу фантастів.
Не нужно так пренебрежительно говорить про фантастику. Именно это направление литературы позволило (да и сейчас позволяет) в массовом (а не элитном) сознании "пощупать" будущее – спрогнозировать его, выстроить социальные модели, проиграть разные варианты внешних и внутренних изменений, вскрыть достоинства и недостатки цивилизационных и социальных моделей, внедрить в умы (прежде всего молодежи) новые мысли и не стереотипные пути движения человечества. Так что писатели-фантасты с хорошей "чуйкой" на будущее, фантазией и талантом сделали для мира никак не меньше, чем выдающиеся политики и ученые-инженеры, двигавшие технический прогресс)
Anatoly Parnenko _ 28.01.2017 19:18
IP: 176.37.198.---
Знову утопічна мережева організація людства, яку вже декілька століть ніхто не сприймає, як щось серйозне, а утопію розглядають як літературний жанр фантастів, де описується суспільство, яке ніяк не пов'язане з реальністю. Тому і не існує підтримки цих ідей ніде в світі. Це тема для вузького клубу фантастів.
valsh01 _ 28.01.2017 19:18
IP: 62.16.11.---
_:

Путин в песочнице строил куличик.
Но не достроил. Разбил параличик.
Уряд реформ392 Aтака Путіна1186 Корупція1287 Україна та Європа1064 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter