Сергій Дацюк Філософ

Чи можна відвернути гуманітарну деградацію світу?

28 січня 2017, 17:26

Виступ в Жешуві (Ряшеві) на 10-му форумі "Європа-Україна" "Можливості, які не можна втратити" на панелі "Інтелектуальні обличчя Центральної та Східної Європи".

Давайте зафіксуємо важливу зміну за останні буквально 2-3 роки. На місце розчарування від стагнації науки ти технологій впродовж останніх 20-ти років (1991-2011) прийшла стурбованість від того, що процеси наукових та технолого-інженерний проривів не супроводжуються соціальними інноваціями.

Гуманітарна деградація відбувається повсюдно в світі. Десь це дійшло до архаїзації (як от в Росії чи Ісламському світі), десь це знаходиться в стані нестійкого балансу (як от в Європі та Китаї), а десь деградація помітна лише на фоні науково-технологічних успіхів (як от в США).

Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими, і тому радикально підвищується імовірність Великої Війни.

Давайте поглянемо на спробу науково-фантастичного прогнозу світу в другій половині ХХ століття.

Чому фантастичні прогнози 60-70-х років ХХ століття не справдилися? Тобто чому ми не літаємо на зорельотах по Всесвіту і чому у нас немає атомних автомашин та атомних холодильників?

Чому, з іншого боку, такий радикальний прорив стався саме в телекомунікаціях – Інтернет, соціальні мережі, смартфони, машинний переклад і т.д.

Тому що людство підсвідомо прагнуло не енергетичного достатку, а подолання того, що найбільше породжувало війни, тобто подолання роз'єднаності людства і нерівного доступу до інформації.

Радикальний та проривний розвиток телекомунікацій стався тому, що людство підсвідомо прагнуло порозумітися та об'єднатися.

Саме тому, у кожного з нас зараз смартфон, а не кишеньковий атомний реактор.

Водночас таке викривлення інноваційного процесу в бік телекомунікацій має свої негативні наслідки. Коли фізики (технократи) перемогли ліриків (гуманітаристів), відбулася сильна дегуманітаризація людства. Зверніть увагу не просто дегуманізація (зменшення людяності), а дегуманітаризація, тобто знецінення гуманітарних знань на фоні піднесення знань прикладних природничих, технологічних та інженерних.

Виникає фундаментальна проблема і таке ж глибоке запитання.

Чому повсякчас в цивілізаційних кризах дуже часто лірики (гуманітарії) програють фізикам (технократам), тобто чому гуманітаристика зазвичай відстає від науково-технологічних інновацій?

З точки зору сучасності можна побачити декілька причин цього явища?

По-перше, науково-технологічні інновації завжди значно більш корпоратизовані, тобто віддалені від держави і від обивательської здебільшого громади, а значить більш вільні і водночас достатньо ресурсно забезпечені.

По-друге, науково-технологічні інновації відбуваються стараннями вузького кола вчених та інженерів і мають швидкі та очевидні результати у вигляді технологій, що підвищують якість життя, а соціальні технології завжди мають віддалені результати, які важко сприймаються в суспільстві через неочевидну корисність та потрібність зусиль всього суспільства.

По-третє, більшість гуманітаріїв зазвичай доволі сильно заангажовані (пропаганда в ЗМІ та підтримка наявних політиків), якщо не сказати різкіше –  соціально корумповані.

По-четверте, громада слабко розбирається в науці та технологіях, а от щодо гуманітарних питань завжди існує стійка суспільна думка, що являє собою доксичний бар'єр (набір соціальних шаблонів, упереджень та міфів), який важко подолати гуманітаріям-новаторам.

Тобто, по-п'яте, гуманітарії-новатори завжди маргінальні –  їм не дають лабораторій чи інвестицій, як науковцям чи інженерам-технологам.

Зрештою, по-шосте, в нових концепціях гуманітаріїв-новаторів правлячі класи бачать безпосередню загрозу, хоча насправді таку загрозу становлять саме наукові відкриття та технологічні винаходи без відповідного гуманітарного забезпечення.

Технолого-інженерне збочення людства протягом останніх десятиліть знайшло відображення у теоріях гуманітарної безпорадності.

Одну з таких теорій гуманітарної безпорадності придумав Талеб – він запропонував уявлення про "чорних лебедів" як такі події, які є несподіваними для експертів, породжують значні наслідки, лише постфактум мають раціональні пояснення.

В принципі це теорія ганебна, тому що це теорія про наш викривлений світ, де вміють передбачати технологічні інновації і зовсім не вміють (чи вірніше сказати, офіційно не хочуть) передбачати соціальні чи навіть цивілізаційні інновації.

В Україні як критика на теорію "чорних лебедів" виникло уявлення про "нереальних драконів".

Події типу "нереальні дракони" це інакше, тобто не інше подібне в одному ряду, а інакше. Проблема інакшого – як можливо опізнати, описати та осмислити інакше.

Події "нереальні дракони" не стільки несподівані, скільки взагалі незрозумілі, тому дуже часто непомітні, навіть коли же відбулися. Такі події охоплюють весь світ і тривають протягом історичного часу. Такі події з самого початку виглядають, немовби з іншої реальності, і самі по собі вони і створюють нову реальність. Навіть після тривалого часу ці події неможливо пояснити. Приклади таких подій – поява міст, поява держав, "Ісус Христос", парова машина, відкриття електрики, поява ядерної зброї, поява "Інтернет". Деякі з них (як от Інтернет) Талеб означив як події типу "чорний лебідь", але це не так.

Щоб подолати світову кризу нам потрібні не "чорні лебеді", а "нереальні дракони".

Сьогодні багато книжок на Заході пробують описати ті чи інші потенційні "чорні лебеді" (автономний електромобіль, 3d-принтер і т.д.), але серед всіх технологічних інновацій лише штучний інтелект є подією типу "нереальний дракон". Сьогодні надзвичайно мало книг, які пробують описати "нереальних драконів".

Процес дегуманітаризації це процес свідомий, він підтримується державами та корпораціями, олігархами та корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися цьому процесу.

Наслідок сьогоднішньої дегуманітаризації – агресування світу.

Неспроможність Росії та Ісламського світу до глобалізації та проривного розвитку разом з Західним світом призводить до їх агресування та до поглиблення радикальної архаїзації в гуманітарних аспектах.

Агресування – новий термін, що використовується у Росії, але ще не набув статусу поняття. Агресування це використання масового ресентименту (перекладання на інших причин своїх невдач, недоліків та проблем) у вигляді свідомого масового поширення агресії в суспільстві з конструюванням безпосереднього "ворога" як носія та ініціатора цих проблем.

Це агресування веде світ до Великої Війни. Тобто Велика Війна стає не просто можливою, у неї з'являються ініціатори – ті, хто програв технологічну конкуренцію в процесі глобалізації.

Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи в ситуації нерівномірного наукового та інженерно-технологічного розвитку різних цивілізацій людства. Тоді можливо Великої Війни не буде, а замість неї будуть локальні конфлікти.

Це означає створення центрів гуманітарних інновацій, стимулювання позадержавних (корпоративних і громадських) гуманітарних процесів. Це означає об'єднання зусиль інтелектуалів в різних країнах, які маргіналізовані державами та корпораціями.

Одним із рамкових завдань гуманітаристики є творення соціальних інновацій, які би описували різноманітні нові перспективи не на рівні інженерних технологій, як це зараз відбувається в світі, а на рівні соціальних і навіть цивілізаційних процесів.

Давайте спробуємо підійти до гуманітарного розвитку так, як більшість державно-корпоративних футурологів підходять сьогодні до технологічних футуропрогнозів, тобто давайте спробуємо коротко описати так звані критичні гуманітарні теорії та технології. Критичні це значить найбільш важливі, без яких вихід зі світової кризи не буде можливий.

Отже, ось нашвидкуруч цей список в порядку важливості:

1. Цивілізаційна антропологія (теорія появи, розвитку, занепаду, відродження, архівування, деградації та зникнення цивілізацій). Цивілізаційну антропологію не варто плутати з культурною антропологією, історією та політологією.

2. Міждисциплінарна теорія єдиного людства та технології об'єднання людства.

3. Принципово нова теорія майбутнього, що включає можливості розпізнавання "інакшого", а також осмислює Технологічну Сингулярність.

4. Нова теорія війни і осмислення можливої Великої Війни.

5. Соціально-культурні та політико-економічні моделі цивілізаційної футурології (поява крім держав та корпорацій самодостатніх громад, виникнення розподіленого громадянства), технології мережевої організації людства.

6. Теорії позаземної експансії людства (селеністика – теорія колонізації Місяця, марсистика – теорія колонізації Марсу, геліостика – теорія колонізації Сонячної системи) та гуманітарні технології позаземної антропологічної колонізації.

7. Теорія співжиття людей з вільними агентами як носіями штучного інтелекту, а не роботами (тобто рабами людини), де потрібні не закони робототехніки Айзека Азимова, а закони вільного співжиття агентів на основі штучного інтелекту з людьми.

8. Теорії принципово нових смислів життя людей в ситуації наближення Технологічної Сингулярності та технології смислоконструювання, поява нового типу гуманітарної професії – смислоконструктор.

А тепер сформулюємо принципову проблему – де можуть з'явитися ці теорії? Сьогоднішня тема звучить так, нібито Європа все ще лишається інтелектуальним лідером світу. Це вже давно не так.

Ні Західна Європа, ні Центральна Європа, ні Східна Європа, наскільки вдалося зрозуміти, сьогодні не здатні опанувати ті інтелектуальні виклики, які стоять перед людством.

Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва. Гуманітарні інтелектуали сьогодення це креативний клас на утриманні держав та корпорацій.

Росія взагалі сьогодні знаходиться в стані архаїзації, де інтелектуальна діяльність в гуманітарній сфері заблокована. В Росії трохи розвивають лише військові технології. Російські гуманітарні інтелектуали, з якими ще декілька років назад можна було говорити на ці теми, перетворилися в своїй більшості на щось жахливе або просто знаходяться в депресії та дезорієнтації.

Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні.

Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.

Польща, Жешув, 28 січня 2017

powered by lun.ua
Коментарі — 180
Anatol Zubenko _ 29.01.2017 17:36
IP: 104.199.47.---
Roman Danilyk:
Холодная зима может лишить Украину оставшихся запасов газа, пишет Observer. К началу следующего месяца объем запасов "голубого топлива" может сократиться до 10 млрд кубометров. При этом примерно 8 млрд кубов из них – неприкасаемый технический газ, который необходим для поддержания необходимого давления в трубах, пишет издание.Это означает, что на самом деле в распоряжении Украины только около 2,5 млрд кубометров "голубого топлива", которые страна может использовать уже к концу февраля – середине марта.
Ты каждый год эту муйню пишешь, а они все не замерзают и не замерзают...
Roman Danilyk _ 29.01.2017 17:32
IP: 146.148.21.---
mihaylenco:
Roman Danilyk
Сама идея коммунизма ничего плохого не сулила, а только блага для людей, но люди которые взяли её на вооружение были полные скоты

Вони й сьогодні скоти. А своїх дітей, та онуків виховали скотиняками. Вся нинішня бізнес еліта – вчорашні комуністи. Отой пан Кононенко, котрий в своїх коментарях захищає свавілля скоробагатьків, насправді захищає комуністів.
Нужно всем понять, что если вы хотите жить в "свободном мире", то там будут бедные и богатые,и всегда богатых будут хаять, а бедных жалеть и оправдывать их бедность, жадностью богатых.
А были они коммунистами или не были не в этом суть, Рокфеллеры не были коммунистами и их народ любит.
mihaylenco _ 29.01.2017 17:27
IP: 93.170.71.---
Roman Danilyk
Сама идея коммунизма ничего плохого не сулила, а только блага для людей, но люди которые взяли её на вооружение были полные скоты

Вони й сьогодні скоти. А своїх дітей, та онуків виховали скотиняками. Вся нинішня бізнес еліта – вчорашні комуністи. Отой пан Кононенко, котрий в своїх коментарях захищає свавілля скоробагатьків, насправді захищає комуністів.
Roman Danilyk _ 29.01.2017 16:23
IP: 104.155.101.---
mihaylenco:
Andrey Kononenko
Ну понятно, что не буквально вы придумали, но такие, как вы. Которые верят в "великие идеи", противопоставляя их "суспiльству споживання".

А в мене лише одна велика ідея – справедливість. Її вигадали зовсім не комуністи. Щодо комуністів, в належності до яких ти мене звинувачуєш. Комуністом я ніколи не був. Мене навіть свого часу з комсомолу вигнали. А що постійно виступаю проти свавілля бабла, котре панує на постсовєцькому просторі, зовсім не означає, що я комуніст. Навпаки, це означає, що я демократ.
Сама идея коммунизма ничего плохого не сулила, а только блага для людей, но люди которые взяли её на вооружение были полные скоты и превратили эту идею в кошмар, если ты выдвигаешь какие нибудь идеи мироустройства, то ты рискуешь стать не лучше коммунистов.
mihaylenco _ 29.01.2017 16:18
IP: 93.170.65.---
Andrey Kononenko
Ну понятно, что не буквально вы придумали, но такие, как вы. Которые верят в "великие идеи", противопоставляя их "суспiльству споживання".

А в мене лише одна велика ідея – справедливість. Її вигадали зовсім не комуністи. Щодо комуністів, в належності до яких ти мене звинувачуєш. Комуністом я ніколи не був. Мене навіть свого часу з комсомолу вигнали. А що постійно виступаю проти свавілля бабла, котре панує на постсовєцькому просторі, зовсім не означає, що я комуніст. Навпаки, це означає, що я демократ.
Roman Danilyk _ 29.01.2017 16:11
IP: 104.199.59.---
Холодная зима может лишить Украину оставшихся запасов газа, пишет Observer. К началу следующего месяца объем запасов "голубого топлива" может сократиться до 10 млрд кубометров. При этом примерно 8 млрд кубов из них – неприкасаемый технический газ, который необходим для поддержания необходимого давления в трубах, пишет издание.Это означает, что на самом деле в распоряжении Украины только около 2,5 млрд кубометров "голубого топлива", которые страна может использовать уже к концу февраля – середине марта.
Andrey Kononenko _ 29.01.2017 15:42
IP: 188.163.73.---
mihaylenco:
Andrey Kononenko
Это вы придумали термин "суспiльство споживання".
Ну назовите мне хоть одну вашу т. н. великую идею. Посмеёмся вместе. Все "великие идеи" сводятся к коммунизму. Коммунисты вас и заразили идеей о "великих идеях".

Я вигадав термін "суспільство споживання"? Ні не я...
Ну понятно, что не буквально вы придумали, но такие, как вы. Которые верят в "великие идеи", противопоставляя их "суспiльству споживання".
mihaylenco _ 29.01.2017 15:32
IP: 93.170.65.---
Andrey Kononenko
Это вы придумали термин "суспiльство споживання".
Ну назовите мне хоть одну вашу т. н. великую идею. Посмеёмся вместе. Все "великие идеи" сводятся к коммунизму. Коммунисты вас и заразили идеей о "великих идеях".

Я вигадав термін "суспільство споживання"? Ні не я. Можу з гордістю повідомити, що справді вигадав два терміни, котрі прижилися в сучасній мові: "тітушки", та "ленінопад". І тут же, на УП їх розкрутив. А термін "суспільство споживання" на всю котушку використовували комуністи. Термін "суспільство надспоживання", також не мій. Він якнайкраще підходить до глобальної ідеології, котра сьогодні нав'язується лохам.
mihaylenco _ 29.01.2017 15:21
IP: 93.170.65.---
САНДРО
...Два слова- как там настроение на Сумщине?

Двух слів і не потрібно. Досить одного. Якщо русизмом – униніє.
Елена Величко _ 29.01.2017 14:09
IP: 178.95.199.---
Автору.
Очевидно,що постійно спрацьовує коло – Початок...Надмірне збагаченя – руйнування усіх принципів ("вільне суспільство","вільний ринок","ніхтонікомунічого не винен") -..."Ковчег"-...Початок.
Сутність у тому, що писала раніше -НадмірноЗбагачені, що усе "купили" та монополізували, йдуть старим шляхом,тобто не розроблюють Новий Шлях та при врахуванні існуючого – інша велика частина людства -занепадає,бо треба принципово інший підхід – від Потреб йти та Розвитку, приклад- стає питання зберження природи -отут ресурси та інститути та заводи переробні, ПВО,космосом та наукою людей заняти та інше...Наразі %банківський – то хай ого й їдять самі...
Anatol Zubenko _ 29.01.2017 14:01
IP: 104.199.49.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
п крен, вы набиты определениями, как толстый министерский портфель, бесполезными резолюциями. "русский мир", это община,явление социальное, как там так и тут. Только тут, общину назвали "украинским национализмом", с точки зрения которого "Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва".
Это интеллект п Дацюка, мертв, потому что в условиях общины он не способен высунуться выше макушек рядомстоящих соплеменников.
Все таки, община предполагает какую-то территорию...
Logic2009 _ 29.01.2017 13:50
IP: 91.196.178.---
Кирилл Граф:
Киев всегда был периферией и отставал от Москвы, лет на 10-15.
Особливо тепер з усіма "скрепами", законами Ярової, "Димы Яковлева"
і т.п.
То хто демагог і кому "голова болит"?
Це Ви особисто відстали від сучасності.
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 13:47
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:

"русский мир", это община,явление социальное, как там так и тут...
...так,община явище соціальне,тільки залежно від історичного періоду,общини або підтримуються
політавторитетом,для вирішення певних питань,або усуваються для утвердження,напр.однопар
тійноі гегемоніі,як за РС.Зараз на москелі період політичноі полігаміі,можливо поки що,але немає
сили здатноі поставити страну в стойло совковоі казарми-зони,тому община потрібна як інструмет
політичного впливу,нема куди подітись. "Рускіймір",наряду з дугіними,соловйовими,кісєльовими...
це політичний проєкт підтримуваний і фінансуємий з дежбюджету-пануючою верхівкою для екс
пансіі свого політпроєкта на сусідні територіі.
На відміну від "націоналізму" тут-,котрий насправді є питанням соціальноі самоідентифікаціі і підтри
мується деякими партійними рухами.Де д-ва,у вигляді небагатьох функціонерів,іноді зазначається в
ЗМІ просторі і допомагає тільки тим-що не забороняє...і то добре.
hrim _ 29.01.2017 13:20
IP: 193.93.217.---
Mikolaj Kren:
hrim:
Чи може АВТОР назвати історичний період, коли не було гуманітарної деградації Світу? Адже, "гуманітарники" постійно воювали, руйнували, винищували, ... Водночас і творили. На то і "Єдність та боротьба протилежностей"...
...Чи можна в такому разі,дорікати
мільйоній масі очманілого соціуму,в його природньому ентузіазмі публічного вираження щирого вір
нопідданства і раболєпія перед начальствующою сракою?
......

Для "очманілого соціуму" за Джорджом Орвеллом спрацьовує замкнене коло: "Вони ніколи не збунтуються, доки не стануть свідомими, а свідомими не стануть, доки не збунтуються".

Проте, їм потрібно не тільки дорікати, їх можна вважати співучасниками періоду "скрєп, єдінєнія і побєдоносія". Адже, серед них десятки мільйонів з вищою освітою, десятки мільйонів мають доступ до інтернету, десятки мільйонів побували у Європі та США. Мільйони з них здатні зрозуміти, чому Росія уже не в 10-тці країн з ВВП, ...
Кирилл Граф _ 29.01.2017 13:11
IP: 95.133.135.---
Mikolaj Kren:
п крен, вы набиты определениями, как толстый министерский портфель, бесполезными резолюциями. "русский мир", это община,явление социальное, как там так и тут. Только тут, общину назвали "украинским национализмом", с точки зрения которого "Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва".
Это интеллект п Дацюка, мертв, потому что в условиях общины он не способен высунуться выше макушек рядомстоящих соплеменников.
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 12:55
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
я буду очень смеяться, когда через пару лет п Дацюк, заспівает в унисон с п Дугиным. У них одна дорожка, они только толкаются на ней, не желая уступать друг другу место.
Мир ждал, надеялся, что Россия перерастет общину. Этого не случилось. Не происходит этого и в Украине.
...Вам до мурановскіх бабушок чи валдайських студєнтов...дугіни,добродію,явище не соціальне,об
щинне,а інституційне.В Украіну вони,дугіни,можуть прийти тільки з"рускіммірам".
Кирилл Граф _ 29.01.2017 12:33
IP: 95.133.135.---
Mikolaj Kren:
я буду очень смеяться, когда через пару лет п Дацюк, заспівает в унисон с п Дугиным. У них одна дорожка, они только толкаются на ней, не желая уступать друг другу место.
Мир ждал, надеялся, что Россия перерастет общину. Этого не случилось. Не происходит этого и в Украине.
Oleksandr Kostenko _ 29.01.2017 12:32
IP: 93.72.63.---
Єдиний засіб проти деградації – формування СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДЕЙ, заснованої на СОЦІАЛЬНОМУ НАТУРАЛІЗМІ. Див.: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/2006/10/a4-6.pdf
Oleksandr Kostenko _ 29.01.2017 12:28
IP: 93.72.63.---
На самом деле в свете СОЦИАЛЬНОГО НАТУРАЛИЗМА основная угроза для человечества – это массовая СОЦИОПАТИЗАЦИЯ людей! То есть, поражение людей КОМПЛЕКСОМ СВОЕВОЛИЯ И ИЛЛЮЗИЙ, который формируется у людей вследствие игнорирования ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ! Для противодействия этой социопатизации следует формировать новую СОЦИАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ ЛЮДЕЙ, основанную на идеологии СОЦИАЛЬНОГО НАТУРАЛИЗМА.
Andrey Kononenko _ 29.01.2017 12:27
IP: 188.163.73.---
mihaylenco:
. Вигадали "суспільство споживання". І чимдуж його рекламують. Великі ідеї в сучасному суспільстві відсутні. Їх тупо обізвали маргінальними. Ідеологія невдах, та слабаків.
Это вы придумали термин "суспiльство споживання".
Ну назовите мне хоть одну вашу т. н. великую идею. Посмеёмся вместе. Все "великие идеи" сводятся к коммунизму. Коммунисты вас и заразили идеей о "великих идеях".
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 12:27
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:
Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи – п Дацюк, всё дальше скатывается в общину. Народ? Нация? – заблуждение. Обыкновенная безликая толпа, община, ничто. А из ничего и не выйдет ничего. Прав был Кулиш, называвший Хмельницкого, украино польским Батыем.
Сегодняшний уровень этих рассуждений, примерно 2001-2002 годы в РФ. Киев всегда был периферией и отставал от Москвы, лет на 10-15.
...ну дак воно і понятно,де же нам до просвіщьонноі москелі зі своіми хммельницькими й бандерами.
От талантлівий Гебельс...етаканєшна вєлічіна...
Кирилл Граф _ 29.01.2017 12:17
IP: 95.133.135.---
Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи – п Дацюк, всё дальше скатывается в общину. Народ? Нация? – заблуждение. Обыкновенная безликая толпа, община, ничто. А из ничего и не выйдет ничего. Прав был Кулиш, называвший Хмельницкого, украино польским Батыем.
Сегодняшний уровень этих рассуждений, примерно 2001-2002 годы в РФ. Киев всегда был периферией и отставал от Москвы, лет на 10-15.
Andrey Kononenko _ 29.01.2017 12:16
IP: 188.163.73.---
-Vesna-:
Andrey Kononenko:

Трамп доручив протягом місяця підготувати план знищення ІДІЛ
"Протягом 30-ти днів, попередній проект плану перемоги над ІДІЛ повинен бути представлений президенту міністром оборони"

pravda.com.ua/news/2017/01/29/7133786/

PS продолжаете радоваться перемоге Трампа?:)
Cчас такое начнется во внешней политике – что ему будет точно не до экономики США, даже в его узких ревизионистких понималках.
Стиснув зубы, продолжаю радоваться.
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 11:56
IP: 188.0.104.---
hrim:
Чи може АВТОР назвати історичний період, коли не було гуманітарної деградації Світу? Адже, "гуманітарники" постійно воювали, руйнували, винищували, ... Водночас і творили. На то і "Єдність та боротьба протилежностей"...
Розумієте,добродію,все залежить відтого,що вважати за деградацію.Соціологія беззаперечно показує,
що категоріі гідного і ницього,не данність звище,вони встановлюються соціально.
От на странє москель,напр.зараз період;скрєп,єдінєнія і побєдоносія.Чи можна в такому разі,дорікати
мільйоній масі очманілого соціуму,в його природньому ентузіазмі публічного вираження щирого вір
нопідданства і раболєпія перед начальствующою сракою?
САНДРО _ 29.01.2017 11:31
IP: 82.193.99.---
mihaylenco:
Пане Мihaylenco!
Я Вас приветствую!
Не знаю, покоробит ли Вас моя ссылка на литературу (это сейчас так опасно, могут пришить русофильство и украинофобство), но я приведу заголовок книги С. Довлатова " Встретились, поговорили"

Бывали и у нас времена, когда случались такие моменты.
И вот уже пробежал январь, я уже думал. что пепел Клааса уже не стучит в грудь, ан нет – есть еще оказывается порох в пороховницах.

Да и поговорить на ветках УП практически стало невозможно, "мастера" клавиатуры еще не перевелись и с энтузиазмом продолжают гадить в блогосфере.

Два слова- как там настроение на Сумщине?
Уряд реформ392 Aтака Путіна1186 Корупція1287 Україна та Європа1064 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter