Сергій Дацюк Філософ

Чи можна відвернути гуманітарну деградацію світу?

28 січня 2017, 17:26

Виступ в Жешуві (Ряшеві) на 10-му форумі "Європа-Україна" "Можливості, які не можна втратити" на панелі "Інтелектуальні обличчя Центральної та Східної Європи".

Давайте зафіксуємо важливу зміну за останні буквально 2-3 роки. На місце розчарування від стагнації науки ти технологій впродовж останніх 20-ти років (1991-2011) прийшла стурбованість від того, що процеси наукових та технолого-інженерний проривів не супроводжуються соціальними інноваціями.

Гуманітарна деградація відбувається повсюдно в світі. Десь це дійшло до архаїзації (як от в Росії чи Ісламському світі), десь це знаходиться в стані нестійкого балансу (як от в Європі та Китаї), а десь деградація помітна лише на фоні науково-технологічних успіхів (як от в США).

Проблема деякими футурологами формулюється дуже радикально: технологічні інновації без соціальних інновацій ведуть до того, що більшість людей планети стануть взагалі непотрібними, зайвими, і тому радикально підвищується імовірність Великої Війни.

Давайте поглянемо на спробу науково-фантастичного прогнозу світу в другій половині ХХ століття.

Чому фантастичні прогнози 60-70-х років ХХ століття не справдилися? Тобто чому ми не літаємо на зорельотах по Всесвіту і чому у нас немає атомних автомашин та атомних холодильників?

Чому, з іншого боку, такий радикальний прорив стався саме в телекомунікаціях – Інтернет, соціальні мережі, смартфони, машинний переклад і т.д.

Тому що людство підсвідомо прагнуло не енергетичного достатку, а подолання того, що найбільше породжувало війни, тобто подолання роз'єднаності людства і нерівного доступу до інформації.

Радикальний та проривний розвиток телекомунікацій стався тому, що людство підсвідомо прагнуло порозумітися та об'єднатися.

Саме тому, у кожного з нас зараз смартфон, а не кишеньковий атомний реактор.

Водночас таке викривлення інноваційного процесу в бік телекомунікацій має свої негативні наслідки. Коли фізики (технократи) перемогли ліриків (гуманітаристів), відбулася сильна дегуманітаризація людства. Зверніть увагу не просто дегуманізація (зменшення людяності), а дегуманітаризація, тобто знецінення гуманітарних знань на фоні піднесення знань прикладних природничих, технологічних та інженерних.

Виникає фундаментальна проблема і таке ж глибоке запитання.

Чому повсякчас в цивілізаційних кризах дуже часто лірики (гуманітарії) програють фізикам (технократам), тобто чому гуманітаристика зазвичай відстає від науково-технологічних інновацій?

З точки зору сучасності можна побачити декілька причин цього явища?

По-перше, науково-технологічні інновації завжди значно більш корпоратизовані, тобто віддалені від держави і від обивательської здебільшого громади, а значить більш вільні і водночас достатньо ресурсно забезпечені.

По-друге, науково-технологічні інновації відбуваються стараннями вузького кола вчених та інженерів і мають швидкі та очевидні результати у вигляді технологій, що підвищують якість життя, а соціальні технології завжди мають віддалені результати, які важко сприймаються в суспільстві через неочевидну корисність та потрібність зусиль всього суспільства.

По-третє, більшість гуманітаріїв зазвичай доволі сильно заангажовані (пропаганда в ЗМІ та підтримка наявних політиків), якщо не сказати різкіше –  соціально корумповані.

По-четверте, громада слабко розбирається в науці та технологіях, а от щодо гуманітарних питань завжди існує стійка суспільна думка, що являє собою доксичний бар'єр (набір соціальних шаблонів, упереджень та міфів), який важко подолати гуманітаріям-новаторам.

Тобто, по-п'яте, гуманітарії-новатори завжди маргінальні –  їм не дають лабораторій чи інвестицій, як науковцям чи інженерам-технологам.

Зрештою, по-шосте, в нових концепціях гуманітаріїв-новаторів правлячі класи бачать безпосередню загрозу, хоча насправді таку загрозу становлять саме наукові відкриття та технологічні винаходи без відповідного гуманітарного забезпечення.

Технолого-інженерне збочення людства протягом останніх десятиліть знайшло відображення у теоріях гуманітарної безпорадності.

Одну з таких теорій гуманітарної безпорадності придумав Талеб – він запропонував уявлення про "чорних лебедів" як такі події, які є несподіваними для експертів, породжують значні наслідки, лише постфактум мають раціональні пояснення.

В принципі це теорія ганебна, тому що це теорія про наш викривлений світ, де вміють передбачати технологічні інновації і зовсім не вміють (чи вірніше сказати, офіційно не хочуть) передбачати соціальні чи навіть цивілізаційні інновації.

В Україні як критика на теорію "чорних лебедів" виникло уявлення про "нереальних драконів".

Події типу "нереальні дракони" це інакше, тобто не інше подібне в одному ряду, а інакше. Проблема інакшого – як можливо опізнати, описати та осмислити інакше.

Події "нереальні дракони" не стільки несподівані, скільки взагалі незрозумілі, тому дуже часто непомітні, навіть коли же відбулися. Такі події охоплюють весь світ і тривають протягом історичного часу. Такі події з самого початку виглядають, немовби з іншої реальності, і самі по собі вони і створюють нову реальність. Навіть після тривалого часу ці події неможливо пояснити. Приклади таких подій – поява міст, поява держав, "Ісус Христос", парова машина, відкриття електрики, поява ядерної зброї, поява "Інтернет". Деякі з них (як от Інтернет) Талеб означив як події типу "чорний лебідь", але це не так.

Щоб подолати світову кризу нам потрібні не "чорні лебеді", а "нереальні дракони".

Сьогодні багато книжок на Заході пробують описати ті чи інші потенційні "чорні лебеді" (автономний електромобіль, 3d-принтер і т.д.), але серед всіх технологічних інновацій лише штучний інтелект є подією типу "нереальний дракон". Сьогодні надзвичайно мало книг, які пробують описати "нереальних драконів".

Процес дегуманітаризації це процес свідомий, він підтримується державами та корпораціями, олігархами та корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися цьому процесу.

Наслідок сьогоднішньої дегуманітаризації – агресування світу.

Неспроможність Росії та Ісламського світу до глобалізації та проривного розвитку разом з Західним світом призводить до їх агресування та до поглиблення радикальної архаїзації в гуманітарних аспектах.

Агресування – новий термін, що використовується у Росії, але ще не набув статусу поняття. Агресування це використання масового ресентименту (перекладання на інших причин своїх невдач, недоліків та проблем) у вигляді свідомого масового поширення агресії в суспільстві з конструюванням безпосереднього "ворога" як носія та ініціатора цих проблем.

Це агресування веде світ до Великої Війни. Тобто Велика Війна стає не просто можливою, у неї з'являються ініціатори – ті, хто програв технологічну конкуренцію в процесі глобалізації.

Єдиний спосіб уникнення війни це стимулювати розвиток гуманітаристики, яка спробує створити теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи в ситуації нерівномірного наукового та інженерно-технологічного розвитку різних цивілізацій людства. Тоді можливо Великої Війни не буде, а замість неї будуть локальні конфлікти.

Це означає створення центрів гуманітарних інновацій, стимулювання позадержавних (корпоративних і громадських) гуманітарних процесів. Це означає об'єднання зусиль інтелектуалів в різних країнах, які маргіналізовані державами та корпораціями.

Одним із рамкових завдань гуманітаристики є творення соціальних інновацій, які би описували різноманітні нові перспективи не на рівні інженерних технологій, як це зараз відбувається в світі, а на рівні соціальних і навіть цивілізаційних процесів.

Давайте спробуємо підійти до гуманітарного розвитку так, як більшість державно-корпоративних футурологів підходять сьогодні до технологічних футуропрогнозів, тобто давайте спробуємо коротко описати так звані критичні гуманітарні теорії та технології. Критичні це значить найбільш важливі, без яких вихід зі світової кризи не буде можливий.

Отже, ось нашвидкуруч цей список в порядку важливості:

1. Цивілізаційна антропологія (теорія появи, розвитку, занепаду, відродження, архівування, деградації та зникнення цивілізацій). Цивілізаційну антропологію не варто плутати з культурною антропологією, історією та політологією.

2. Міждисциплінарна теорія єдиного людства та технології об'єднання людства.

3. Принципово нова теорія майбутнього, що включає можливості розпізнавання "інакшого", а також осмислює Технологічну Сингулярність.

4. Нова теорія війни і осмислення можливої Великої Війни.

5. Соціально-культурні та політико-економічні моделі цивілізаційної футурології (поява крім держав та корпорацій самодостатніх громад, виникнення розподіленого громадянства), технології мережевої організації людства.

6. Теорії позаземної експансії людства (селеністика – теорія колонізації Місяця, марсистика – теорія колонізації Марсу, геліостика – теорія колонізації Сонячної системи) та гуманітарні технології позаземної антропологічної колонізації.

7. Теорія співжиття людей з вільними агентами як носіями штучного інтелекту, а не роботами (тобто рабами людини), де потрібні не закони робототехніки Айзека Азимова, а закони вільного співжиття агентів на основі штучного інтелекту з людьми.

8. Теорії принципово нових смислів життя людей в ситуації наближення Технологічної Сингулярності та технології смислоконструювання, поява нового типу гуманітарної професії – смислоконструктор.

А тепер сформулюємо принципову проблему – де можуть з'явитися ці теорії? Сьогоднішня тема звучить так, нібито Європа все ще лишається інтелектуальним лідером світу. Це вже давно не так.

Ні Західна Європа, ні Центральна Європа, ні Східна Європа, наскільки вдалося зрозуміти, сьогодні не здатні опанувати ті інтелектуальні виклики, які стоять перед людством.

Європейська традиція жертовного інтелектуала сьогодні мертва. Гуманітарні інтелектуали сьогодення це креативний клас на утриманні держав та корпорацій.

Росія взагалі сьогодні знаходиться в стані архаїзації, де інтелектуальна діяльність в гуманітарній сфері заблокована. В Росії трохи розвивають лише військові технології. Російські гуманітарні інтелектуали, з якими ще декілька років назад можна було говорити на ці теми, перетворилися в своїй більшості на щось жахливе або просто знаходяться в депресії та дезорієнтації.

Саме революція та війна в Україні спричинили інтенсифікацію інтелектуального процесу у вузьких колах, які намагаються створити критичні теорії та технології і запустити процес регуманітаризації в країні.

Ось вже декілька років поспіль я та мої колеги просто не можемо знайти, з ким в Європі можна про це говорити. Фактично Європа мертва.

Польща, Жешув, 28 січня 2017

powered by lun.ua
Коментарі — 180
Mikolaj Kren _ 30.01.2017 13:29
IP: 188.0.104.---
Кирилл Граф:
Mikolaj Kren:
национальную идею в Украине, переврали, изнасиловали и опустили...
...і що Ви хочете щоб я сказав?
Що в кожну епоху,образ може і використовується для освячення поточноі політичноі потреби?
Що стан речей залежить від того, хто і як ними користується?...
А на рах,імперських ідеологів,батєнька,Ви просто дешево збрехали.В Украіні,так сталося,що
всі імперські ідеологи,обслуговують...не украінську ідею...бо імперіі такоі нема-і не було ніколи.
Та менше з тим,коли вже комуніст,КГБіст,през.Рф. Путін підняв на щит ідею націзма на москелі.
Чому би й украінцям не об,єднатися навколо національноі ідеі.
Vladimir Khotenko _ 30.01.2017 11:53
IP: 80.249.227.---
То, что деградация происходит – очевидно. Также очевидно, что она повсеместна. Где больше, где -меньше. Но попытаться вскрыть ее причины – вот задача для философа. Настоящая задача – без дураков. А не эта профанация от Дацюка в попытке сорвать аплодисменты у поляков... Я думаю, на фразе "архаизация России" зал даже встал и неистово хлопал, кидая чепчики. Однако такой подход не дает ответа на вопрос: почему, например, США уже не могут выводить своих астронавтов в космос, летать на Луну... и еще много подобных вопросов. Нет ответов. И нет, прежде всего, правильной постановки вопроса...

А все эти "нереальные драконы" – попытка сварить кашу на костре из горящих шин.
Средства негодные – результат отвратителен.
Кирилл Граф _ 30.01.2017 10:21
IP: 95.133.135.---
Mikolaj Kren:
национальную идею в Украине, переврали, изнасиловали и опустили. Начиная с Черновола, начали таскать её за волосы по политическим барделям, превратили украинский национализм в политическую проститутку. Сегодня модно ссылаться на расстреляное возрождение. А вы почитайте, поинтересуйтесь хотя бы, кем была национальная идея в произведениях украинский националистов начала 20 ого века. Тот же Николай Кулиш, националист, член ОУН, исключен из КПСС в 33ем, в 37 ом расстрелян.Его лучшая пьеса "Народный Малахий", трагикомические мечты украинских националистов, попытка вырвать украинца из цепких лап украинской общины, попытка открыть ему дорогу в Европу.
Где теперь все эти идеи? Всё переврали. Из национализма выжали политический дивиденд и швырнули под ноги имперским идеологам.
Mikolaj Kren _ 30.01.2017 09:48
IP: 188.0.104.---
[
Vl]Vladimir Khotenko:

Ну и главный вопрос "философу"- какова же причина деградации? Сам же пишет -1991 год. Не может оказаться, что победившему капитализму и не нужно никакое развитие?


...да а а-уж.Коли б не Гебельсівська РФ,з його вірним пророком Путіним,світ би вже зник у мороці
невігластва ідикунства.На одній тільки москелі розвиток і тримається.
Vladimir Khotenko _ 30.01.2017 09:03
IP: 80.249.227.---
Дацюк на почве отсутствия майдано-перемог ударился совсем уже во все тяжкие. Лепит совсем уже нелепые конструкции. Ах, архаизация Исламского мира и России... Какой именно исламский мир имеет ввиду Дацюк? Иран? Так Иран строит АЭС, обогащает уран, запускает ракеты. Ирак? Так его вместе с Ливией и Сирией довели до такого состояния – кто? США немало потрудились, чтобы вбомбить их в средневековье, а еще 10 лет назад Ливия была процветающей страной. Это – раз. Россия при всей нелюбви Дацюка, строит АЭС по всему миру, запускает американцев на орбиту, разрабатывает и выпускает новые самолеты. В отличии от неназванной страны, которая потеряла такую отрасль как кораблестроение. А самолетов за 2016 год выпустила ровно ни одного! А проблемы решает, поджигая шины... Это про архаизацию.

Ну и главный вопрос "философу"- какова же причина деградации? Сам же пишет -1991 год. Не может оказаться, что победившему капитализму и не нужно никакое развитие? Совпадение? Не думаю...
Roman Danilyk _ 30.01.2017 08:14
IP: 104.199.49.---
sidor:
Roman Danilyk:
Mikolaj Kren:
- Народ Крыма не поймёт хохлов, хохлы говорят, что Крым украла Россия, а крымчане говорят, что они сами ушли от хохлов.
Взадов, кроме того что ты украл нержавейку с завода на самогонный аппарат и теперь ракеты нормально не могут летать, ты еще что не перегоняешь на самогонном аппарате – один) (рен на выходе получается стекломой.
Мордор украл ТЕРРИТОРИЮ а пипл может уходить от кого хочешь и куда хочешь. А то, что с уходом крысчане прихватили чужое имущество – це вжэ подсудное дело. Пока их наказывают санкциями.
А потом будет как в песняке: "...Ну вот и все, теперь ты можешь плакать, пора пришла платить по векселям..."
Платить по векселям придётся Украине в этом году, хохлам нужно отдавать долги, а Трамп ещё инициировал проверку куда пошли деньги на Украину.
– Короче, только вешаться хохлам!
-Vesna- _ 30.01.2017 05:39
IP: 93.72.143.---
sidor:
kobrina:
sidor:
kobrina:
sidor:
Вельмишановний пане Сидір.
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...))))
Це вам придется выбирать между педерастом и пидером.
Шановний, галасування для лузерів, що ваша багіня ніяк не втямить.
Я таким не займаюсь.

до речі, виявляється що ваша подруга Весна, ненависниця трампа – негритянка...))
не только негритянка. Короткие ноги, пальцы – сосиськи и волосатые руки.
Этим сидорм-пидорам ничто не поможет.
Твари убогие.
sidor _ 29.01.2017 22:45
IP: 77.52.127.---
kobrina:
sidor:
kobrina:
sidor:
Вельмишановний пане Сидір.
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...))))
Це вам придется выбирать между педерастом и пидером.
Шановний, галасування для лузерів, що ваша багіня ніяк не втямить.
Я таким не займаюсь.

до речі, виявляється що ваша подруга Весна, ненависниця трампа – негритянка...))
не только негритянка. Короткие ноги, пальцы – сосиськи и волосатые руки.
kobrina _ 29.01.2017 22:23
IP: 104.199.59.---
sidor:
kobrina:
sidor:
Вельмишановний пане Сидір.
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...))))
Це вам придется выбирать между педерастом и пидером.
Шановний, галасування для лузерів, що ваша багіня ніяк не втямить.
Я таким не займаюсь.

до речі, виявляється що ваша подруга Весна, ненависниця трампа – негритянка...))
sidor _ 29.01.2017 22:18
IP: 77.52.127.---
kobrina:
sidor:
Вельмишановний пане Сидір.
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...))))
Це вам придется выбирать между педерастом и пидером.
sidor _ 29.01.2017 22:11
IP: 77.52.127.---
САНДРО:
sidor:
Я просто поражаюсь Вашему кругозору и Вашим интересам. Честно.
Я лично очень далек от стиля фэнтези и предпочитаю нон фикшн.
Поэтому даю доверенность от своего имени на все утверждения на эту тему. априори их поддерживаю и доверяю.
Успехов Вам
фантастика – "маршрутный лист" будущего человечества. Даже если взять того же Хаксли и его роман, то способ " получения" особи, описанный им, уже применяется в современной медицине – зарождение эмбриона в пробирке а выращивание на свиной брюшине младенца незагорами, ибо ученые доказали, что свинья пиплу "товарисч и брат" по приживаемости органов. Ну а конвейеры с "альфами", "бетами", "гаммами" и "эпсилонами" – дело техники. Как и "метод Бокановского" по клонированию с одной яйцеклетки 96 -ти тождественных эмбриона.
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 22:10
IP: 178.94.180.---
kobrina:
Mikolaj Kren:
Вана-зробила свій вибір і публічно заявила,що "буду вєк єму вєрна"... (С).
Рогатий Шурік сумлівається...
хі хі хі
то й добре,сумніви спонукають до пошуків.
kobrina _ 29.01.2017 22:09
IP: 104.155.92.---
Mikolaj Kren:
Вана-зробила свій вибір і публічно заявила,що "буду вєк єму вєрна"... (С).
Рогатий Шурік сумлівається...
хі хі хі
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 22:01
IP: 178.94.180.---
kobrina:
mihaylenco:
kobrina
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...
Однозначно голосуватиму за Ляшка. Аби вальцман не пройшов.
Ну це зрозуміло.
Але ось що незрозуміло.
Друзі педофіли проходили по одній кримінальній справі – Віктор Уколов і Руслан Богдан.
Уколов працює на Вальцмана в АП.
а Богдан на Турівській – кращий друг Юлі, розказує на ютюбі про ляшка і вальцмана як майбутніх президентів.
Юля про зрадників вєщає а під носом їх не бачить.
сумно...
...вони все чудово бачать і знають.Не сумуйте.Всі вони не "перший раз замужем",не вперше
бачать одне одного.Як вже неодноразово говорив-це всі-одне кодло,фігурально висловлюючись,
отримують гроші в одному віконці,харчуються в одній ідальні і ходять до однієї вбиральні.
Вана-зробила свій вибір і публічно заявила,що "буду вєк єму вєрна"... (С).
kobrina _ 29.01.2017 21:54
IP: 104.199.47.---
mihaylenco:
kobrina
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...
Однозначно голосуватиму за Ляшка. Аби вальцман не пройшов.
Ну це зрозуміло.
Але ось що незрозуміло.
Друзі педофіли проходили по одній кримінальній справі – Віктор Уколов і Руслан Богдан.
Уколов працює на Вальцмана в АП.
а Богдан на Турівській – кращий друг Юлі, розказує на ютюбі про ляшка і вальцмана як майбутніх президентів.
Юля про зрадників вєщає а під носом їх не бачить.
сумно...
sidor _ 29.01.2017 21:51
IP: 77.52.127.---
САНДРО:
mihaylenco:
В свое время Й.Геббельс говорил (я лично не слышал, но так пишут- Дайте мне СМИ и я превращу народ в стадо свиней.

Боюсь, чтобы и наш народ не превратили в стадо баранов
уже давно превратили. К сожалению. Самое интересное, что по оболваниванию пипла страна догнала Мордор за каких то шесть лет.
Mikolaj Kren _ 29.01.2017 21:50
IP: 178.94.180.---
mihaylenco:
Сандро, не бійся! Народ як був стадом.
...відомий соціальний прошарок і так,апріорі-барани.Більшість індиферентні,до всього.А те\,про
що,яби заявляє,"талантлівий чєловєк"-Гебельс,през.РФ.Путін без пануючої ідеології зробити
неможливо.Це можливо було,в Європі поч.20 ст. в 3.державах,сталінський союз,гтлєрівський рейх,
мусолінінська Італія.Де ЗМІ були підпорядковані режиму,разом з усіма держінститутами,а громадя
ни були зобов*язані сповідувати тільки пануючу ідеологію і демонструвати свою лояльність режи
мові публічно.Альтернатива відома.
Поки людині залишається можливість вибору перетворити її на щось...непросто.
Як приклад такої "єдності"...будь ласка,москель,кримнаш і @лу\ган+ до*н#...там "таланти" ідео
логії йдуть "життєвими дорогами"зі зброєю в руках...тому "насілєніє" безумовно радіє їм...прямо
зі сльозами на очах.
Mihail Yalovenko _ 29.01.2017 21:43
IP: 130.180.217.---
ЧИ МОЖНА ВІДВЕРНУТИ ГУМАНІТАРНУ ДЕГРАДАЦІЮ СВІТУ? – ТАК! Створені ще на рубежі 70-80-х років нові основи фундаментальних наук та заснована на них ідеологія науково-історичного розвитку дозволять не тільки відвернути цю деградацію, а й здійснити цивілізацією стрибок у нову історичну епоху – епоху усвідомленої необхідності. Основою основ створеної теорії є відкриті всезагальні закони розвитку, що рухають світом – природою, суспільством та мисленням... Нова філософія іменно в силу всезагальності цих законів стає наріжним каменем нових знань, пронизує суспільні, технічні та природничі науки. Науково-історичний шлях розвитку – це єдиний шлях, який дозволить цивілізації перейти до нового витка еволюції та уникнути глобальних війн і катаклізмів.
mihaylenco _ 29.01.2017 21:43
IP: 93.170.69.---
kobrina
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...
Однозначно голосуватиму за Ляшка. Аби вальцман не пройшов.
mihaylenco _ 29.01.2017 21:41
IP: 93.170.69.---
kobrina
НФ відповів Тимошенко: Мрія про "ширку" з Партією регіонів нарешті здійснилася

Ригати хочеться, коли пашинські пишуть про якусь зраду, чи порядність. Знаєте, я не вживаю алкоголю дуже давно. Зовсім не вживаю. Але махнув би стаканяру, якби всі скоробагатьки в Україні разом із своїми дітями, онуками, та свитою, враз захворіли на онкологію.
kobrina _ 29.01.2017 21:41
IP: 104.199.9.---
sidor:
Вельмишановний пане Сидір.
Коли у другий тур президентських виборів вийдуть Ляшко і Вальцман, за кого ви будете галасувати...))))
sidor _ 29.01.2017 21:36
IP: 77.52.127.---
Roman Danilyk:
Mikolaj Kren:
- Народ Крыма не поймёт хохлов, хохлы говорят, что Крым украла Россия, а крымчане говорят, что они сами ушли от хохлов.
Взадов, кроме того что ты украл нержавейку с завода на самогонный аппарат и теперь ракеты нормально не могут летать, ты еще что не перегоняешь на самогонном аппарате – один) (рен на выходе получается стекломой.
Мордор украл ТЕРРИТОРИЮ а пипл может уходить от кого хочешь и куда хочешь. А то, что с уходом крысчане прихватили чужое имущество – це вжэ подсудное дело. Пока их наказывают санкциями.
А потом будет как в песняке: "...Ну вот и все, теперь ты можешь плакать, пора пришла платить по векселям..."
kobrina _ 29.01.2017 21:34
IP: 104.199.59.---
mihaylenco:
kobrina
прекрасні каменти на головній сторінці на цю тему.

Геть нічого не зрозумів. Будьте такі ласкаві, поясніть.
на головній сторінці

НФ відповів Тимошенко: Мрія про "ширку" з Партією регіонів нарешті здійснилася

pravda.com.ua/news/2017/01/29/7133796

140 тисяч переглядів
САНДРО _ 29.01.2017 21:32
IP: 82.193.99.---
mihaylenco:
Раджу перевіряти ІР коди дописувачів
kobrina _ 29.01.2017 21:32
IP: 104.155.92.---
sidor:
у Юлічки негаразди з памяттю...)))
Вана прокляла зрадників і заявила що буде сама до гробу ще 2 місяці назад.
А в пятницю у Рабиновича знову завела цю шарманкупро зрадників.
Побажаємо Юлі щоб її нові друзі риг мілліардер пархатий Тарута і випускник академії КГБ в москві Наливайченко її не зрадили...
Уряд реформ392 Aтака Путіна1186 Корупція1287 Україна та Європа1064 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter